DP KŘEČKOVÁ: Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci

 • [konzultacia 2.3.2018]
 • — Juraj zabezpeci zostrucnenie hl. ciela a ciastkovych cielov do poloziek o velkosti 1-2 vety pre potreby vytvorenia zadavacieho listu (DONE vid text modrym dole ) – bude konzultovat vysledok s Jitkou. Tvorbu zadavacieho listu inicializuje veduci katedry a to moze byt zacatek roku 2020
 • — Jitka sa na MS Project, v navrhovo -realizacnej casti by mohol byt navrh projektu (Gantov diagram – t.j. co (UKOLY), kto (ZDROJE), za co (NAKLADY) a dokedy (TERMINY))
 • — Jitka si prezrie portal https://mbi.vse.cz/mbi/index.html
 • — Jitka navrhne obsah a rozsah prvej kapitoly (TEORIA) zaverecnej prace, nasledne ju zacne pisat. Bude maximalnou snahou kapitolu nemenit
 • — Jitka si prezrie odorucane knihy a sama sa p0zrie po knihach ktore su venovane IB a riadeniu IS a IB a jej znamych standardoch
 • [konzultacia 18.2.2018]
 • TEMA DIPLOMOVEJ PRACE: „Informační bezpečnost a ochrana informací ve státní instituci“
  • MODRY TEXT: Navrh textu pre zadavaci list diplomovej prace 
 • HLAVNY CIEL:   Vytvorte navrh riadiacich dokumentov pre riadenie informacnej bezpecnosti pre novo priclenene pracovisko statnej institucie (poznamka, ide o case study: organ statnej spravy priclenuje pracovisko , ktore nemalo vypracovane prislusne riadiace dokumenty, treba ich pripravit a treba pripravit plan (projekt) zaclenenia tohoto pracoviska z pohladu riadenia informacnej bezpecnosti).
 • CIASTKOVE CIELE:
 • TEORIA: Vymedzenie zakladnych pojmov v predmetnej oblasti
  • Informacne systemy (IS), bezpecnost informacnych systemov, riadenie bezpecnosti IS
  • Standardy riadenia IB
  • Riadenie IB v statnej institucii
  • Riadenie projektov v statnej institucii
 • ANALYZA: Analyza potrieb informacnej bezpecnosti v konkretnej organizacii
  • Popis hypotetickej statnej institucie a novo priclenovaneho pracoviska
  • Existujuci stav riadenia IB v statnej institucii
  • Analyza  potrieb na IB zlucenych pracovisk
  • Definicia poziadaviek na IB zlucenych pracovisk  (pozn: t.j. alignment)
 • NAVRHOVO REALIZACNA CAST: Navrh  riadiacich dokumentov aprojektu riadenia informacnej bezpecnosti  pre riadenie informacnej bezpecnosti pre novo priclenene pracovisko statnej institucie
  • Interny audit IB  pracovisk (pozn: oboch)
  • Navrh riadiacich dokumentov pre riadenie informacnej bezpecnosti pre novo priclenene pracovisko statnej institucie
  • Navrh projektu zaclenenia pracoviska do systemu riadenia informacnej bezpecnosti (poznamka: v Microsoft Project-u)