M201MDS Modelování a navrh datových skladu Zima 2012 KOMBI

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\ , M201MDS 2/1 z,Zk a 8/0 Zk   3

Emailová skupina: MDS

Kód predmetu: M201MDS

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : MDS_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Adresár na FTP (data.soft1.sk) : ..\PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_MDS\

Denník :

2.stretnutie 10.11.2012,4h,  sobota 14,00-17,10

 • upresnili sme zadanie na praktickú časť č.1
 • ukázali sme si vytvorenie DB StayHOme On line Rentals podľa Duchoňa (MS SQL Serevr Express edition)
 • neukázli sme si to v MS SQL Local DB (Pančík si to ešte kukne)
 • na U3 nevieme heslo pre „sa“
 • ukázali sme si zdroje inštalácií pre MySQL a MS SQl EE 2012
 • prešli sme si knihu Connolly „Mistrovství DB“
 • máme k dispozícii vzorovú databázu aj v ACCESS-e DB StayHOme On line Rentals (viď. Duchoň)
 • ukázali sme si hotové vypracované okruhy na ŠZS DBB ..\PREDMETY\DBB2\StudWork_Zima2011\
 • práce za DBB za rok 2010 sú v súbor 110527 SZS ITaM  Databazy STRANAK.zip (PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\)
 • Prosím aby študenti nadviazali pri príprave na ŠZS z DBB na roky 2010 a 2011 (kolega Babic mi to pošle keď to bude hotové za rok 2012)

1.stretnutie 9.11.2012,4h,  piatok 15,00-18,10

 • Finalizujeme zadania DP : su v adresari \PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\121109 BETA VERZIE\
 • všetci vypracujú návrh obsahu a rozsahu svojej DP ( viď. zadanie pre Zápočet praktická časť 2.) do 30.11.2012
 • zašle formulár : POLÁKOVÁ, BAČA, FILÍPEK (opraví chybu)
 • mať na pamäti, že 15.jan. 2013 sa odovzdáva vedúcemu DP teoretická (+analytická) časť DP v rozsahu 30-5 strán + literatúra + formulár zadania
 • fixujeme názvy tém DP podľa súboru 121109 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx v adresári \AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\
 • Zdroje pre štúdium na ŠZS :
  • vypracovan0 okruhy na DBB leto 2012 \PREDMETY\DBB2\StudWork_Zima2011\
  • DBB vypracované v roku 2010 STRAŇÁK (PREDMETY Leto 2012\Priprava_MGR_SZS_Leto2012\Databazy\)
  • Juraj Michalka pošle vypracované okruhy na RPP (leto 2012)
  • Michal Babic pošle hotové DBB zo Zima 2012 (p. Gubalová)
  • Pančík sprístupní vypracované okruhy na ZSI
 • xxxx

 

 

Podmienky ukončenia predmetu :

Písomný test z vybraných kapitol knihy POUR,2009 kap.9 (Analytické aplikace) a kap.14 (Multidimenzionální modelování) (50 percent). Musia byť splnené praktické časti.

Praktická časť 1.  (25 percent) Navrhnúť model DB “StayHomeOnLineRentals” (Connoly) a metódou forward engineeringu vygenerovať SQL skripty v prostredí MySQL 5.5 (MySQL Workbench). Treba vytvoriť EER model a uložiť ho do súboru *.mwb a vyexportovať databázu (do hotovej DB treba vložiť údaje do DB cez import zo súbor data_kap2_connolly.txt ). K dispozícii budú riešenia pre DB  Microsoft SQL (FTP: ..\PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_MDS\VZOROVA DB\). Termín : 30.11. seminár k SP . Zaslanie emailom : predmet MDS_Priezvisko_Meno, príloha – obsahuje súbor *.mwb : MDS_Priezvisko_Meno.zip

Praktická časť 2. (25 percent) Zaslať obsah, číslovanú štruktúru  a rozsah v stranách  DP v podobe Word dokumentu – využiť zobrazenie osnova. Názvy troch hlavných kapitol musia byť vymyslené a obdobne aj názvy podkapitol druhej úrovne v prvej a druhej kapitole. Musí byť Wordom automaticky vygenerovaný zoznam literatúry kde bude najmenej 15 kníh. Súčasťou obsahu bude platný formulár zadania.   K dispozícii sú vzory takto spracovaných dokumentov. Termín : 30.11. seminár k SP . Zaslanie : predmet SDP_Priezvisko_Meno, príloha : SDP_Priezvisko_Meno.zip

POZN: Praktickú časť zaslať každú zvlášť  emailom na juraj.pancik@bivs.sk ako prílohu v ZIP-e (RAR-e). Predmet emailu MDS_Priezvisko_Meno, názov súboru MDS_Priezvisko_Meno.zip

 

Informačné zdroje : FTP : data.soft1.sk login : student  heslo : *******