Príprava na diferenčnú skúšku IS1 a IS2

Konzultácia s doc. Pančíkom k dif skúške v BIVŠ BB bude v sobotu 28.januára  2012 – miestnosť P1 (usmerní Vás náš informátor – vrátnik)

termín dif. skúšky bude – POZOR ZMENA v sobotu 4.2.2012 o 7,30 prvý študent (bude dopredu  stanovené poradie študentov), zapíšte sa na skúšku v IS BIVŠ   

Stretnutie 25.11. 2011 : 

 • v rámci stretnutia k dif. skúške IS1 a IS2 sme dokončili  predmet OIS pre IS1. V rámci prípravy som našiel väčšinu odpovedí – viď. súbor 111125 Predmet na dif skusku OIS.xlsx adresár na FTP:   FTP : PREDMETY/SYM/Okruhy OrganInfStrategie 2011/
 • Súbor 111125 Predmet na dif skusku OIS.xlsx kde je uvedené, ktoré  materiály ku ktorej otázke sa majú učiť  sa dá stiahnuť TU
 • študijné materiály sa dajú stiahnuť z FTP : PREDMETY/SYM/Okruhy OrganInfStrategie 2011/MATERIALY/

Stretnutie 19.11. 2011 : stretnutie k dif. skúške DIF1 a DIF2 

 1. Zistili sme, že okruhy na predmet SRIS zo skúšky  IS I (súbor Otazky_DS_IT.pdf, na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\ je totožný s 090602_SRIS_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx, FTP : \PREDMETY\SYM\Okruhy_SpravaRizeniIS_2011\AGENDA\STARSIA AGENDA\ )
 2. Vypracované okruhy na ŠZS na predmet SRIS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : PREDMETY\SYM\Okruhy_SpravaRizeniIS_2011\VYPRACOVANE_OKRUHY\):
  1. odporúčam učiť sa na SRIS na IS1: z AR 09/10 :   090823 BIVS SZS  SRIS_Brun_Branislav.rar
  2. odporúčam učiť sa na SRIS na IS1: z AR 10 /11 :090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
  3. z AR 10/11 :090823 BIVS SZS SRIS TRETIE KOLO FINAL.ZIP
  4. z AR 10/11 adresár : Vypracovane okruhy SRIS  AR2009 2010 (Pančík)
  5. Dobre urobená téma : „safe mód“ ZSI_Dobrota_Martin_Informacna architektura.zip
 3. K predmetu OIS (Organizačné a informačné strategie) nemáme vypracované okruhy, ale máme informačné zdroje :
  1. vypracované okruhy na predmety SRIS a ZIM (viď. dif. skúška IS2)
  2. kniha DOUCEK,2009 (FTP Doucek_RIZENI_INFO_SYSTEMU_2009\)
  3. kniha VORISEK,2010, kap.11 (FTP ..\KNIHY\SKEN VORISEK 2010\)
  4. kniha POUR,2009 (FTP..KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\)
  5. kniha NOVOTNY,2010 (FTP..Riadenie vykonnosti podnikove infromatiky 2010)
 4. Zistili sme, že okruhy na predmet ZIM zo skúšky  IS2 (súbor Otazky_DS_IT.pdf, na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\) sú totožné s vypracovanými okruhmi na ŠZS predmetu ZIM na AR09/10 a sú uvedené v súbore 090602_ZIM_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx na FTP SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\AGENDA\STARSIA AGENDA\
 5. Vypracované okruhy z predmetu ZIM na ŠZS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie prace\):
  1. odporúčam učiť sa na ZIM na IS2 AR 09/10 : 090823 BIVS SZS  ZIM_Brun_Branislav.rar
  2. odporúčam učiť sa na ZIM na IS2 090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
 6. Otázky z predmetu ZIM z AR 2001/2011 sú iné ako na dif skúšku IS2, ale dá sa čerpať z ich vypracovanej verzie do predmetu na dif. skúšku IS1 OIS a aj inde. Ich znenie je v súbore :  IT__spec_SIS_SK_ZMENA.doc, adresár na FTP SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\AGENDA\SZS_tezy_2011 SK.ZIP\. Ich vypracovaná verzia :
  1. prezenční študenti  ZIM AR2010/2011\SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_PREZ\
  2. kombinovaníí študenti  ZIM AR2010/2011 SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_KOMB\
 7. Predmet dif. skúška IS2 TIS – Zistili sme, že okruhy na predmet TIS zo skúšky  IS 2 (súbor Otazky_DS_IT.pdf, na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\ je totožný s 090602_TIS_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx, FTP : SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\AGENDA\STARSIA AGENDA\ )
 8. Vypracované okruhy z predmetu TIS na ŠZS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie\ ):
  1. odporúčam učiť sa na TIS  na IS2 z AR 09/10 090823 BIVS SZS  TIS_Brun_Branislav.rar
  2. odporúčam učiť sa na TIS  na IS2 z AR 09/10 090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
  3. ostatné sú v TIS_DRUHE_KOLO_FINAL
  4. pre doplnenie AR 11/12 – KOMBI SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\B108TIS1_Technicka infrastruktura_KOMBI\STUD_WORK_KOMBI_AR1011\
  5. pre doplnenie AR 11/12 – PREZENCNI \PREDMETY\SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\B108TIS1_Technicka_Infrastruktura_PREZ\STUD_WORK\
  6. „safe mód“ otázka – ZIM 4 OSTRIHON DruhyPocitacovychSieti.docx (FTP : \SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie\)

Stretnutie 5.11. 2011 :

 • v rámci predmetu SYM prejdeme pripravu na skúšky DIF I,II, preto sa zamení 1x predmet ZSI a SYM (19.11.). Výučba SYM teda bude v dňoch :
  • 19.11. namiesto Základy SW inženýrství/P 4h (14:00-17:10) (náhrada ZSI  bude  10.12. Systémová metodologie 4h (8:00-11:10))
  • 25.11. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)
  • 10.12. Systémová metodologie 2h (11:20-12:50)
  • 16.12. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)
 • Do budúceho stretnuia  okruhy z DIF1 a DIF2, vymedziť „safe mód“
 • Okruhy k informačným systémom I
 • Správa a rízení informačných systémú

  -Hospodárské prostredí, role IS/IT
  -Cíle a principy systémové integrace
  -Významné trendy, metodiky a metody v rízení IS/IT
  -Zmenová a projektová rízení
  -Výberová rízení
  Organizační a informační strategie
  – Základní pojmy
  – Informačné strategie
  – Systémová integrace
  – Rízení IS/IT
  Okruhy k informačným systémom II
  Základy informatiky
  – Hardware, software
  – Architektura IS/IT
  – Internet a jeho vlastnosti
  – Data, informace, analytické nástroje
  Technická infrastruktura a síťové technologie
  – Hardware, číselné soustavy
  – programové vybavení
  – Datová komunikace
  – Počítačové síťe
  – Systémy rízení báze dat

  Správa a rízení informačných systémú

  -Hospodárské prostredí, role IS/IT
  -Cíle a principy systémové integrace
  -Významné trendy, metodiky a metody v rízení IS/IT
  -Zmenová a projektová rízení
  -Výberová rízení
  Organizační a informační strategie
  – Základní pojmy
  – Informačné strategie
  – Systémová integrace
  – Rízení IS/IT
 • Na všetky horeuvedené predmety (okrem OIS) existuje zoznam otázok na BC ŠZS Bc. IT na BIVŠ  totožný so zoznamom otázok na dif. skúšku, ktorú budete absolvovať.   Vypracované okruhy (okrem OIS) nájdete na FTP :Predmety/SYM. Nabudúce prejdeme na SYM otázky na OIS a miesta kde nájdete na ne odpovede. Je toho veľa – netreba sa obávať na našich stretnutiach na SYM prejdeme to podstatné čo treba vedieť na skúšku