Bc Rosto K.

Obsah
Úvod 8
1 Inteligentní domácnost a její IS 9
1.1 Inteligentní domácnost 9
1.2 Informační systém 9
1.3 Informační systém rodinného domu (domácnosti) 9
1.4 Přínosy IS v domácnosti 9
1.4.1 Přínosy pro obyvatele 9
1.4.2 Přínosy pro životní prostředí 9
1.4.3 Přínosy pro třetí strany 9
1.5 Rozdělení informačních systémů domácnosti 9
1.5.1 Hledisko bezpečnostní 9
1.5.2 Hledisko komfortní 9
1.5.3 Hledisko nákladové 9
1.5.4 Hledisko výstupních informací 9
1.6 Rozsah, dosah a prvky IS domácnosti 9
1.7 Procesy informačního systému 9
1.7.1 Autonomní procesy 9
1.7.2 Uživatelsky řízené procesy 9
1.8 Technologie a HW.IS 9
1.8.1 Drátové technologie 9
1.8.2 Bezdrátové technologie 9
1.8.3 Optické technologie 9
2 Budování IS rodinného domu 10
2.1 Základní kroky a fáze 10
2.2 Stanovení požadavků na systém 10
2.2.1 Nefunkční požadavky 10
2.2.2 Funkční požadavky 10
2.3 Úrovně inteligence rodinného domu 10
2.3.1 Úroveň 1 10
2.3.2 Úroveň 2 10
2.3.3 Úroveň 3 10
2.4 Zvolení vhodné technologie 10
2.5 Stavební připravenost objektů 10
2.5.1 Možnosti rozšiřování IS 10
2.6 Činitelé ovlivňující chod domácnosti 10
3 Možné řešení (analýza) IS pro developera 11
3.1 Požadavky developera 11
3.2 Netatmo 11
3.3 Stanovení požadavků na IS 11
3.3.1 Nefunkční požadavky na IS 11
3.3.2 Funkční požadavky na IS 11
3.4 Stanovení stavební připravenosti domů 11
3.5 Schéma IS 11
3.6 Zhodnocení vnějších činitelů 11
4 Projekt IS pro developera 12
4.1 Zvolení vhodné metodiky 12
4.2 Cíle 12
4.3 Rozsah 12
4.4 Finanční náročnost 12
4.5 Časová náročnost 12
4.6 Zdroje 12
4.7 Gunttův diagran 12
4.8 Stanovení dokumentace IS 12
4.9 Požadavky na IS 12
4.9.1 Případy užití 12
4.9.2 Role 12
4.10 Případ užití X 12
4.10.1 scénář případu užití X 12
4.10.2 diagram případu užití X 12
4.11 Případ užití Y 12
4.11.1 Scénář případu užití Y 12
4.11.2 Diagram případu užití Y 12
4.12 Sekvenční diagram 12
4.12.1 Sekvenční diagram UML pro XY 12
Závěr 13
Seznam použité literatury 14
Seznam obrázků 15
Seznam zkratek 15
Seznam příloh 15
Seznam tabulek 15

TEMA Informační systém pro rodinný dům, resp. domácnost

CIL Návrh informačního systému pro rodinný dům, resp. pro jednu bytovou jednotku. Popis implementace konkrétní funkčnosti.

STRUKTURA
Inteligentní domácnost, úloha IS v domácnosti. Základní charakteristiky, autonomní procesy, modularita.
Výběr vhodného systému, stanovení úrovně inteligence. Analýza požadavků, uživatelské řízení.
Návrh konkrétní funkčnosti IS a její implementace.