DP KOCAKOVA (KOMBI)

130924  email konzultacia (FTP: 130924 DP KOCAKOVA OptimalizaciaETLProcesu.docx)

  • som spokojný, zaslana praca splna požiadavky na udelenie zápočtu k ZP – treba to vytlacit a odovzdat na prvom kontaktne ako zasielku pre mňa – možno sa to zorganizuje inak,  ale v každom prípade to treba vytlačiť

ZADANIE DP  – 131021 elektronicky zaslané na študijné (prostredníctvom dr. Kanderovej)

Přesný název práce (max. 80 znaků):  Optimalizácia ETL procesu v analytickom informačnom systéme rizík

Název anglicky (max. 80 znaků):  The ETL process optimization in the analytical information system for the risk management

Cíl práce (max. tři řádky):  Návrh optimalizácie časti ETL procesu a jeho realizácia

Osnova práce:

  1. Teoretická časť:  Vymedzenie pojmov analytický informačný systém, dátový sklad, business intelligence, ETL proces a jeho jednotlivé zložky, umiestnenie ETL  v kontexte dátového skladu a business intelligence
  2. Analytická časť: Analýza existujúceho ETL procesu, definovanie nových požiadaviek pre tento proces
  3.  Návrhovo- realizačná  časť : Návrh optimalizácie časti ETL procesu a jeho realizácia