.

Toto nie je Pančík

Kontakt :

Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

 profil at LINKED IN: https://www.linkedin.com/in/juraj-pancik-phd-36794a53/?originalSubdomain=sk

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., Praha 

email :

  juraj.pancik [at]ambis.cz

Predmet Vášho emailu : SkratkaPredmetu_VasePriezvisko_VaseMeno

(napr. TMSI_Novak_Jan alebo SRI_Novak_Jan )