.

Toto nie je Pančík

Kontakt :

Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., Praha 

email :

  juraj.pancik [at] ambis.cz

Predmet Vášho emailu : SkratkaPredmetu_VasePriezvisko_VaseMeno

(napr. TMM_Novak_Jan)

 Konzultácie : KONZULTAČNÉ HODINY NA SKYPE (volacie meno SKYPE „drpancik“ )

    • Vzhľadom na veľký počet konzultácií je najefektívnejšie pre obidve strany dopredu sa ohlásiť emailom s témou konzultácie a dohodnúť si presný čas stretnutia na SKYPE.
    • Treba si  pripraviť v SKYPE funkciu zdieľania obrazovky  softvérové nástroje, ktoré použijete pri komunikácii (napr. WORD, ACCESS, emailový program napr. GMAIL a pod) – toto všetko sa naučíme