BC KOMBI 2012-2013

Aktuálne navrhnuté témy ZP sú na FTP (vždy posledný súbor) : 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/

Poznámky z 28.4.2012

Ján Pittner – prihlási sa na tému „Programovanie pre mobilné platformy “ táto téma je v IS BIVS. Mám predstavu že rozchodí hotový projekt a v práci ho opíše (prepojeni eobjective c a SQL – SQLite):  https://github.com/ziminji/objective-c-sql-query-builder

Poznámky z 27.4.2012

Každý zváži možnosť externého vedúceho BC práce (viď. FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/) , súbor : 120427 TEMY ZP AR_12_13.xlsx . Potvrdí sa o týždeň – nezabudnúť.   

Poznámky z 5.4.2012

Martin Tóth : zmena témy z 28.2.  na „Služby osobných zdravotníckych a tréningových  informačných  systémov “ poukázať na význam a možnosti takýchto služieb a systémov pre zber a spracovanie informácií