Vývoj informačních systému Leto 2013 KOMB

 • Semester: Letný semester AR 2012-2013
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\AGENDA\ILP\
 • Emailová skupina: VIS
 • Kód predmetu: B201VIS
 • Ukončenie predmetu : z, Zk
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : VIS_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov : TU
 • Merge email: TU
 • Adresár na FTP (data.soft1.sk) : ..\PREDMETY Leto 2013\3.BC.IT_KOMBI_VIS\

13.4. 7.x Vývoj info systému/P (2h) 11,20-12,50 U4

 • téma : kap.13 DEITEL – kód projektu ATM  

6.4. 6.x Vývoj info systému/P (4h) 13,00-16,10 U4

 • téma : kap.12 DEITEL – dokončenie analýzy
 • téma : kap.13 DEITEL – kód projektu ATM  

23.3. 5.x Vývoj info systému/P (4h) 9,40-12,50 U3

 • téma : kap.12 DEITEL – úvod do projektu ATM (rozchodenie projektu v JAVA, požiadavkový dokument, analýza – model tried – budeme pokračovať)
 • viď zdroje : DEITEL JAVA ATM : PREDMETY Leto 2013\3.BC.IT_PREZ_VIS\

 

15.3. 4.x Vývoj info systému/P (4h) 15,00-18,10 U3 

 • Téma JAVA7 : kap.7 Dedičnosť 
 • Téma :  aký význam má naučiť sa programovať v jazyku JAVA ? Viď. programovanie aplikácií v cloud-e – príklad Google Apps engine a jazyk Python 130311 Prednaska GOOGLE CLOUD PYTHON.pptx , FTP : ..PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\
 • Príprava na obhajoby + ŠZS :
  • HOT   13.3.2013:       predstavenstvo BIVS a.s. sa rozhodlo otvoriť v BB  Ing. štúdium ITAM v AR2013/2014

9.3. 3.x Vývoj info systému/P (2h) 11,20-12,50 U3 

23.2. 2.x Vývoj info systému/P (4h) 9,40-12,50 U3 

 • dokončili sme príklady kap.5 z knihy JAVA7
 • Príklad UkazkaPrikRadek.java str.192, kompletný adresár projektu vrátane spustiteľnéhho bat súboru je v adresári TEMP projektového adrsára na FTP \PREDMETY Leto 2013\3.BC.IT_KOMBI_VIS\130223 Prednaska\ . Sústrediť sa na bat súbor, kde je dávkový  príkaz:    java -jar -Dfile.encoding=CP852 UkazkaPrikRadek.jar DANO LUBOS JANKA

22.2. 1.x Vývoj info systému/P (4h) 15,00-18,10 U3 

 • opakovanie kap.4
 • začiatok kap.5


B201VIS

 • 22.2. 1.x Vývoj info systému/P (4h) 15,00-18,10 U3
 • 23.2. 2.x Vývoj info systému/P (4h) 9,40-12,50 U3
 • 9.3. 3.x Vývoj info systému/P (2h) 11,20-12,50 U3
 • 15.3. 4.x Vývoj info systému/P (4h) 15,00-18,10 U3
 • 23.3. 5.x Vývoj info systému/P (4h) 9,40-12,50 U3
 • 6.4. 6.x Vývoj info systému/P (4h) 13,00-16,10 U4
 • 13.4. 7.x Vývoj info systému/P (2h) 11,20-12,50 U4

Skúška :

 • písomná skúška z otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7  (kap.5,6,7)– 40 bodov   + praktická skúška   vysvetliť  príklady z prebratých kapitol z knihy JAVA7 (pripraviť projekt z hotového zdrojáku v NETbeans, preložiť, oddebagovat program a vysvetlit na skuske ako funguje, resp. na požiadanie skúšajúceho urobiť malú zmenu) + vysvetliť svoje odpovede v písomke  + vysvetliť kód v projekte ATM terminálu vo vzťahu ku grafom UML (diagram tried, sekvenčný diagram, ……)– 60 bodov
 • podmienkou účasti na skúške je získanie zápočtu (splnenie podmienokm na jeho udelenie)
 • zoznam možných otvorených otázok na ústnej skúške je TU

Zápočet :

  • získať aspoň 65 % bodov z  písomky z  otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7

Literatúra : 

DEITEL JAVA ATM : PREDMETY Leto 2013\3.BC.IT_PREZ_VIS\