BC VÁCLAV Marcel Využitie návrhových vzorov pri vývoji informačných systémov

 • [11.3.2017] Dnes sa Marcel prihlasil k teme do IS.BIVS. Potvrdili sme temu a dohodli sme sa pouzitych webovych technologiach pri navrhovej casti Bc prace. V praktickej casti sa budeme orientovat na Javascript a na strane frontend AngularJs 2  … React.js a na strane servera Node.js
 • — Marcel pripravi obsah a rozsah uvod, 1,2,3 kapitoly a zaver s tym ze tam bude obsah 1 a 2 kapitoly do druhej urovne. Vid Bc prace Hamaliar, Polakova a Vaculčiak
 • — Marcel sa bude venovat Javascriptu – frontend (Angular.js) a aj server (Node.js)
 • — Knihy o Node.js a Angular2 zavesime na Google Drive, taktiez bude info o licencii Jet BRAIN.
 • Téma :  Využitie návrhových vzorov pri vývoji informačných systémov
 • Cíl :
 • 1. TEORETICKÁ ČÁST: vysvetelnie zakladnych pojmov manazment poziadaviek,  UML, navrhove vzory, webove technologie a ich architektury (MVC, Model View Controller [1][2] )
 • [1] MVC : https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
 • [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Web_framework
 • 2. ANALYTICKÁ ČÁST:
 • opis a komparacia architektur klient – server  MVC na roznych webovych platformach awebovych  frameworkoch [2] [3]
 • [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_server_software
 • [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_frameworks
 • [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_application_servers
 • 3. NÁVRHOVÁ ČÁST:
 • Na zaklade studia vyber vhodnej webovej technologie a frameworku  a jeho implementacia (moze sa pozuit reversny pristup – realizacia –> navrh –> analyza)
 • – 1.10.2016 Námět: Využitie návrhových vzorov pri vývoji informačných systémov
 • -popis UML a vzoru MVC Model View Controller