Plánování a řízení projektu IS II.

Skratka predmetu : B201PLP2 2/1 z, Zk || 16/0 Zk

Zadanie  na skúšku 5.5.2012

Denník :

SEM10 9.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : DEITEL kap.31 – kód ATM v C#
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM9 2.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : DEITEL kap.30 – analýza požiadaviek a UML ATM
 • CVIČENIE : ukážka práce s Kinectom (projekt pre pána Fabriku)
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM8 26.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : prešli sme kap. 11 (premenne parametre )a 12 (dedičnosť)
 • CVIČENIE : k prejdeným kapitolám
 • AGENDA : dohodoli sme že skúška prebehne v sobotu 5.5.  o 10,00, ďalší termín je 9.5. streda o 9,00. Projekty treba poslať dopredu – potvrdím ich príjem
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM7 19.3.2012 :

SEM6 12.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : pokračovanie kap. 8 (Hodnotové a referenčné typy), kap.9 Používame hodnotové a výčtové typy (výčty a štruktúry), kap.10(polia a kolekcie)
 • CVIČENIE : k prednáške
 • AGENDA :
  • všetci sa povinne zahlásia na ŠVK – prihlášku a abstrakt pošlú pani Dobríkovej emailom viď FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/AGENDA/120312 SVK BIVS AGENDA/
 • ÚLOHA :
  • PANČÍK : zoskenovať časť 10. kap. z vydania pre C sharp 2010 – ide o príklad kartovej hry na základe využitia polí
  • študenti : poslať hotové projekty z kap. 9 a  10
 • NABUDÚCE : dokončiť kap. 10 – prejsť obidva príklady t.j. kartová hra s využitím polí a kolekcií

SEM5 5.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.7 Vytváranie a správa tried, kap. 8 (Hodnotové a referenčné typy),
 • CVIČENIE : cvičenia vo VS 2010
 • AGENDA :
 • ÚLOHA : doma dokončiť kap.8, zaslať všetky domáce úlohy t.j. chýbajúce projekty po kap.8
 • NABUDÚCE : kap.9 (vytváranie hodnotových typov), kap.10 (Používame polia a kolekcie) , ukážka 1-2 zdrojové kódy z knihy Programujeme hry v jayzku Csharp

SEM4 27.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : dokončenie kap.4 (príkaz switch), kap.5 (zložené priradenia a iteračné príkazy while,for a do), kap.6 (ošetrenie chýb a výnimiek)
 • CVIČENIE : k prednáške
 • AGENDA : –
 • ÚLOHA : urobiť si cvičenia z kap.5 (for, do) a kap.6 (vyvolanie výnimiek) – zaslať emailom
 • NABUDÚCE :kap.7 Vytváranie a správa tried, kap. 8 (Hodnotové a referenčné typy), kap.9 (vytváranie hodnotových typov), ukážka 1-2 zdrojové kódy z knihy Programujeme hry v jayzku Csharp

SEM3 20.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.2, 3  a 4
 • CVIČENIE : kap.2, 3
 • AGENDA : semestrálny projekt bude analýza a návrh aplikácie ATM terminálu podľa knihy DEITEL, kapitoly budú ešte špecifikované
 • ÚLOHA :
  1. zaslať na juraj.pancik@bivs.sk zazipované s heslom (heslo : „sql“) samostatne vytvorené projekty – 1. projekt str.91  (použitie if) a 2. projekt str.96 (ppoužitie switch) (predmet emailu : PRP2_KAP4_Priezvisko_Meno, príloha emailu :PRP2_KAP4_Priezvisko_Meno.zip obsahuje dva adresáre )
  2. prečítať si kap.5 a urobiť samosttne cvičenia
  3. PANČÍK : zformuluje povinné súčasti semestrálneho projektu – porozmýšľať o spojení EA
  4. PANČÍK :kniha programujem hry v jazyce Csharp
 • NABUDÚCE : zopakujeme  kap.5 a prejdeme kap.6 (Výnimky) a kap.7 (Objekty a triedy)

SEM2 14.2.x.2012 :

 • PREDNÁŠKA : SHARP, 2010, kap.1  : Vytvorenie grafickej aplikácie vo Visual Studio 2010 (str.42)
 • CVIČENIE : –
 • AGENDA : –
 • ÚLOHA :
  • zaslať na juraj.pancik@bivs.sk zazipované samostatne vytvorené projekty – konzolová aplikácia a grafická aplikácia  (predmet emailu : PRP2_KAP1_Priezvisko_Meno, príloha emailu :PRP2_KAP1_Priezvisko_Meno.zip obsahuje dva adresáre )
  • prečítať si SHARP kap.2 a urobiť si cvičenia – netreba ich posielať
 • NABUDÚCE : SHARP, kap.2 a kap.3

SEM1 7.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : venujeme sa BC prácam
 • CVIČENIE : SHAR, 2010, kap.1  : Vytvorenie konzolovej  aplikácie vo Visual Studio 2010
 • AGENDA : podmienky ukončenia predmetu, literatúra
 • ÚLOHA : –
 • NABUDÚCE : –

Podmienky ukončenia predmetu :

 • 1.Zápočet : priebežne treba zaslať všetky domáce úlohy špecifikované v denníku (ide o vypracované riešenia z jednotlivých kapitol knihy SHARP)
 • 2. Skúška : semestrálny projekt a ústne doskúšanie v podobe vysvetlenia otázok skúšajúceho k projektu (typy otázok budú známe dopredu), treba dodať vypracovaný štruktúrovaný text s názvom „Semestrálny projekt z predmetu PLP2„,  (word) a softvérový  projekt vo Visual  Studio 2010 (zdrojový kód musí byť komentovaný v SK, aplikácia musí byť lokalizovaná v SK ). Štruktúra dokumentu bude známa (vzor viď. práca L.KOCÁKOVÁ : FTP : /PREDMETY Leto 2012/PRP2/AGENDA/). Pôjde o prípadovú štúdiu ATM terminálu z knihy DEITEL (kap.30,31)

 

Literatúra a informačné zdroje :

 • 1. kniha SHARP,J. : MS Visual C sharp 2010, krok za krokom, FTP: KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\
 • 2. kniha DEITEL : C Sharp for programmers, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\120214  DEITEL C SHARP FOR PROGRAMMERS\