Techniky a metody modelování požadavku Leto 2015

 Techniky a metody modelování požadavků B101TMM 2/2 z,Zk || 20/4 z,Zk 7

3. Stretnutie  pátek 24.4. 8 hod. (8,00-11,15 (NAR405) a od 11,30-15,30(NAR 203)) 

Predterminovy test z B201 TMM dňa 24.4. absolvovali študenti s *** , ostatni šudenti sa musia prihlásiť na skúšku dňa 15.5. a 29.5.  a absolvujú ústnu skúšku na SKYPE. Všetci študenti musia poslať semestrálnu prácu do dňa skúšky podľa dohodnutých propozícií.

 • *** 1. 6771 Dupák, František ,  termin skusky 29.5.
 • *** 2. 23251 Flígr, Miroslav,  termin skusky 29.5.
 • *** 3. 23415 Holub, Jan,  termin skusky 29.5.
 • *** 4. 23228 Janša, Jakub,  zaslal seminarku 26.4. , skúšku absolvoval 15.5.
 • *** 5. 22732 Kamlach, Petr ,  zaslal seminarku 18.5., skúšku absolvoval 15.5. 
 • *** 6. 23234 Kraus, Petr,    zaslal seminarku 19.5. termin skusky 29.5.
 • *** 7. 22044 Moc, Dalibor*,  termin skusky 29.5.
 • *** 8. 22548 Oľha, Damián,  termin skusky 29.5.
 • *** 9. 23385 Strašík, Lukáš, zaslal seminarku 16.5., skúšku absolvoval 15.5. 
 • 10. 23388 Stron, Robin 
 • *** 11. 21140 Šimeček, Ján,  termin skusky 29.5.
 • 12. 23088 Tsypilov, Maxim, prosím o kontakt SKYPE a zaslanie seminarky,  termin skusky 29.5.
 •   Softvérová analýza projektu ATM terminal (8) 
  • TECHNOLÓGIE 
  • orientácia v projekte ATMCaseStudy.sln a v kóde jednotlivých programových modulov ATMCaseStudy\
  • orientácia v prostredí VS2010 a čítanie kódu pomocou programátorského editora
  • kde sa program začína svoje vykonávanie : ATMCaseStudy.cs
  • kde sa deklaruje hlavná trieda ATM.cs –začiatok popisu konštrukcie programu
 •  popoludní o 14,00 si napíšeme  predtermínový test, prípravné  materiály :

2. Stretnutie  pátek 10.4. 8 hod. (NAR304, 4h , 8,00-15,45) 

 •   Softvérová analýza projektu ATM terminal (8) a doplnený výklad  UML diagramov (podľa Kanisovej (14))
  • na hodine sme podrobne prešli požiadavkový dokument a metódu UML analýzy projektu
  • dokončili sme výklad jednotlivých diagramov UML, procesné modely –> kniha Kanisová,
  • venovali sme sa CASE nástrojom
  • videli sme kód programu vo vzťahu ku class diagramu, študovali sme konštruktory, deklarácie metód, atribútov a referencií t.j. vzťah architektúry objektového návrhu a jeho premietnutie do kódu  v C# a JAVA
 • Prípadová štúdia :  Analýza príkladu využitia UML diagramu v praxi – state machine diagram 

1. Stretnutie  pátek 3.3. 8 hod. (NAR304, 4h , 8,00-15,45) 

 •  Úvod do  výučby :
 • predstavenie sa, kto je doc. Pančík
 • ziskanie email adries študentov a dohodnutie spôsobu komunikácie :
  • každý pošle na/po hodine email na email adresu jpancik@bivs.cz s predmetom TMM_Prijimeni_Jmeno
 • do textu emailu uviest :
  • formu studia (PREZ al. KOMBI),
  • zamestnanie (študent, pracovník v obchode, IT manažér…)
  • IT záujmy (programovanie, web stranky, pozeranie YouTube, sociálne siete),
  • IT plány – čo by som sa chcel naučiť, čo by mi mala dať škola v oblasti praktického vzdelania
  • ako je študent so SKYPE – budeme sa skúšať cez SKYPE
 • Informácie k predmetu TMM  na www.drpancik.sk
 • Informácie k predmetu na FTP : data.soft1.sk (LOGIN: student HESLO: ***********)
 • Informácie k predmetu na USB kľúči (knihy a softvér) – prejdeme si jednotlivé adresáre a ich obsah
 • Podmienky ukončenia predmetu B101TMM  a spôsob vykonania skúšky
 • Dohodnutie spôsobu skúšania cez SKYPE a využitie jeho funkcie zdieľanie obrazovky, dohodneme si termíny odskúšania spojenia a zdieľania obrazovky
 • na tejto webstránke budú uvedené časové okná – po dohode cez email sa skontaktujeme a odskúšame si zdieľanie obrazovky
 • moja volacie meno na SKYPE je “drpancik”
 • Osnova teoretickej a praktickej časti predmetu
 •  Softvérová analýza projektu ATM terminal (8) 
  • NUTNÉ PREKVIZTY (stiahnite si to):
   • aktuálna prednáška v powerpoint-e k teórii (UML analýza projektu ATM terminál) je na FTP v (5)  a TU
   • projekt ATM terminál pre MICROSOFT Visual Studio 2013 (6) a aj TU
   • nie je nutné aby si študento nainštalovali vývojovép rostredie MICROSOFT VISUAL STUDIO 2013
   • odporúčam si nainštalovať programátorský editor Notepad++  (11)– v ňom si budeme prezerať zdrojové kódy projektu ATM terminal napísané v jazyku C# , budeme v ňom robiť aj na cvičeniach z predmetu na N211
  • TECHNOLÓGIE 
   • ukážka obsluhy  programu a zdojových modulov vo Visual Studio 2010 (VS2010)
   • orientácia v projekte ATMCaseStudy.sln a v kóde jednotlivých programových modulov ATMCaseStudy\
   • orientácia v prostredí VS2010 a čítanie kódu pomocou programátorského editora
   • kde sa program začína svoje vykonávanie : ATMCaseStudy.cs
   • kde sa deklaruje hlavná trieda ATM.cs –začiatok popisu konštrukcie programu
  • SOFTVÉROVÁ ANALÝZA 
   • na hodine sme podrobne prešli požiadavkový dokumenet a metódu UML analýzy projektu
   • podrobne sme si vysvetlili všetky UML diagramy

 

Zápočet :

 •  vypracovať  seminárnu prácu vo WORD-e “Moja mikrovlnka (pračka, sporák, výťah, mobil…)”  obsahujúcu popis požiadaviek a UML analýzu podobnú ATM terminálu pre elektrospotrebič
 •  seminárku spracovať podľa štandardu BIVŠ (7)
 • podrobnejšia špecifikacia čo má byť v seminárnej práci je viď. na stránke (3)
 • hodnotí sa hĺbka analýzy
 • TERMÍN : prácu poslať najneskôr večer pred skúškou na SKYPE   
 • DORUČENÍ :  elektronicky emailem na adresu jpancik@bivs.cz s předmetem TMM_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  TMM_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar) 
 • POZNÁMKA :   Zmena témy analýzy je možná : podľa dohody, automat na kávu alebo výťah (viď. vzoryhttp://www.sequencediagrameditor.com/sample_diagrams.htm), …ďalšie po dohode

Skúška :  

 • 1.Ustni zkouska bude  cez SKYPE z nasledujicich oblasti : 
  • TEÓRIA  UML : vychádza  sa z knihy KANISOVÁ (14)(15) sú známe otvorené a otázky k problematike UML (2)  študent  Patrik spracoval vzorové odpovede (1)  (je treba vidieť pred skúškou) , z nich budú vygenerované testové otázky
  • PRAX UML   čítanie kódu projektu podľa analýzy UML  :     viď.  (4) (je treba vidieť pred skúškou)k problematike prednášaného ATM terminálu, výklad prepojenia UML analýzy (5)  a zdrojového kódu projektov   v jazyku C# (6) ,otázkysú  zamerané na použité diagramy v analýze a na syntax UML kódu – viac na prednáškach.
 • 2. PODMINKY ZKOUSKY. Student musi vopred zaslat emailem zápočtovou seminární práci  podle podminek ukonceni predmetu
 • 3. SPOJENI. Student vyhleda na SKYPE v dostatecnem predstihu pred zkouskou volaci jmeno “”drpancik” a posle textovou zpravu se svym jmenem a prijimenim (svuj nick na SKYPE nemusi meni t).
 • 4. Doc Pancik potvrdi kontakt taky textovou zpravou na SKYPE.  

Hlavné informčné  zdroje  :  

 • REPOZITÁR je hlavný adresár na USB  :  \BIVS Praha Leto2015\ a tiež na FTP (bez adresára knihy)
 • (1)  vzorové odpovede k teórii UML (WORD dokument v repozitári):  VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx, adresár :  M101ASW Aplikacni_Software Leto2015\PREDNASKY ASW\OSTATNE\
 • (2)  JE TREBA KU SKÚŠKE :   Otvorené a dopredu známe otázky z jazyka UML (článok tu na tejto stránke) , zoznam-otvorenych-otazok-a-vzorovych-odpovedi-z-predmetu-tmm
 • (3)  Podrobný opis  seminárnej práce  (článok tu na tejto stránke) ,  tmm-podrobny-opis-seminarnej-prace
 • (4) JE TREBA KU SKÚŠKE : Zoznam otázok k prípadovej štúdii ATM terminál, zoznam-otazok-k-pripadovej-studii-atm-terminal
 • (5)  Materiály v repozitári : BIVS Praha Leto2015\PREDNASKY ASW\KNIHA DEITEL ATM terminal\
 • (6)  Materiály v repozitári : \BIVS Praha Leto2015\SOFTWER\C#\
 • (7) Smernica S 10-11 Uprava vysokoskolskych seminarnych,bakalarskych a diplomovych prac.pdf, adresár : BIVS Praha Leto2015\STUDENTSKE PRACE\AGENDA\121006 Ako citovat literaturu a smernica 10-11\
 • (8) DEITEL  Visual 2010 C# for Programmers , kap. 30. ATM Case Study, Part 1: Object-Oriented Design with the UML
 • (9) DEITEL  Visual 2010 C# for Programmers , kap. 31. ATM Case Study, Part 2: Implementing an Object-Oriented Design
 • (10) \STUDENTSKE PRACE\VZOROVE PRACE\
 • (11) http://notepad-plus-plus.org/download/v6.7.4.html
 • (12) Materiály v repozitári : BIVS Praha Leto2015\PREDNASKY ASW\OSTATNE\ kap.1 fowler 2009 .pptx a kap.2 fowler 2009 .pptx
 • (13) http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable
 • (14) BIVS Praha Leto2015\KNIHY\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\
 • (15)BIVS Praha Leto2015\PREDNASKY TMM\TMM\

 

Pomocne zdroje : 

Vzorové zdroje z výučby  :

 1. Leto 2014 KOMBI M201TCN http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2013/kombinovane-studium-leto-2014/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-kombi-leto2014/
 2. Leto 2014 PREZENCNI  M201TCN    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2013/prezencne-studium-leto-2014/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-prez-leto2014/
 3. Leto 2013 KOMBI M201TCN    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/kombinovane-studium-leto-2013/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-leto2013-kombi/
 4. Leto 2013 Prezencni M201TCN     http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-prez-leto2013/
 5. Leto 2013 Prezencni B201ALG  http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/algoritmizacia-a-programovanie-prez-leto-2013/
 6. Leto 2013 Prezencni B201VIS  http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/vyvoj-informacnich-systemu-leto-2013-prezencni/
 7. Zima 2012 PREZENCNI B201TMM    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2012/prezencne-studium/techniky-a-metody-modelovani-pozadavku-prezencni/
 8. Zima 2012 KOMBINOVANI  B201TMM      http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2012/kombinovane-studium-zima-2012/techniky-a-metody-modelovani-pozadavku-zima-2012-kombi/
 9. Zima 2012 KOMBINOVANI  B201ADM LM    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2012/kombinovane-studium-zima-2012/1-b201adm-analyza-dat-a-modelovani-zima-kombi-liptovsky-mikulas/
 10. Zima 2011 PREZENCNI B201TMM  http://www.drpancik.sk/tmm-plan-seminarov-a-dennik/
 11. Zima 2011 KOMBINOVANI  B201TMM   http://www.drpancik.sk/tmmext-plan-seminarov-a-dennik/, popis seminárnej práce a a otázky na výučbu   http://www.drpancik.sk/tmmext-studijne-povinnosti-a-ich-ohodnotenie/
 12. výučba TMMext v Zima 2011 http://www.drpancik.sk/?p=537
 13. výučba TMM v Zima 2011 http://www.drpancik.sk/?p=555
 14. študentské práce opisy IS FTP: ..\PREDMETY\TMMext\StudWork\
 15. študentské práce opisy IS FTP:  \3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY\KDU3 Opis IS\