Podrobný opis seminárnej práce

7 februára, 2015 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené

Upresnenie :

 • v seminárnej práci sa musia opísať podrobne – je toho dosť ale to preto lebo predmet je za 7 ECTS kreditov (1 ECTS kredit = 30 hodín práce)

Podrobný opis  seminárnej práce :

 • Opis informačného systému – jednotlivé podkapitoly musia mať číslovanie a názvy uvedené dole :
 • 1. Opis informačného systému
  – rozsah 1x A4
 • 2. Požiadavky
 • 2.1  Zoznam nefunkčných požiadavok
  – minimálne 5 skratka požiadavky + zoznam + popis (čerpať inšpiráciu z kolegov a z KANISOVÁ,2008 či WIEGRS,2008 -FTP: \KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\)
 • 2.2  Zoznam funkčných požiadavok
  – minimálne 10 , skratka požiadavky + zoznam + popis v rozsahu min. 2-3 vety (čerpať inšpiráciu z kolegov a z “EAexample”, vzorový príklad v EA), vzorový príklad BC POLÁKOVA (PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA \CD_BC_POLAKOVA.ZIP\CD_BC_POLAKOVA\ priloha 2.)
 • 3. Slovník pojmov
  – min.5 + zoznam + popis v rozsahu min. 2-3vety
  – vzory : “Evidencia pitiev” P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc, FTP :\PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\
  – zaujímavý vzorom je aj opis v UML IS pozičovne DVD “Stay HOme On LIne Rentals” a tam uvedený dátový slovník v knihe “Mistrovství databáz” v kap.5, str.148, tab.5.12 (FTP:PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\ kapitola5 )
 • 4. Procesný diagram
  – použiť BPMN notáciu (dá sa použiť EA., PWRD, VISIO 2010,)
 • – vzory : na Opravovnu elektrospotrebicov (bod. B) urobili v EA kolegovia model, napriklad TCN_Stranak_Slavomir.zip, (FTP: PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\)
  – vid. aj BC POLAKOVA (PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\CD_BC_POLAKOVA\ priloha 2.)
  – Dobry opis procesneho modeloakeho je v POlakova priloha.1
 • 5. Zoznam rolí
  – min.2, zoznam + popis, minimalne 2-3 vety
  – vzory vid literatura : 4,5,
 • 6. Diagram prípadov použitia
  – kapitola bude obsahovať :  Diagram prípadov použitia, Zoznam prípadov použitia (UC), scenáre použitia,
  – minimalne 3 prípady použitia  + musí byť  ich popis
  – uviesť  hlavné scenáre prípadu použitia
  – uviesť alternatívne scenáre prípadu použitia  – musí byť viditeľná jedna relácia typu “include” (KANISOVÁ, str.44 kap.4)   + kniha kanisová
 • 7. Diagramy UML
 • 7.1 Diagram modelu tried – class diagram
  – povinný, navrhnú sa objekty systému
 • 7.2 Sekvenčný diagram
  –  povinný, navrhne sa život týmto objektom
  –  diagram musí obsahovať príslušný scenár
 • 7.1 Ďalšie digramy UML
  najmenej este dva –  diagram objekt spolupráce – môže vyjsť zo sekvenčného diagramu (KANISOVÁ kap.6 a príklad výťahu v RM)
  musí obsahovať príslušný scenár a
  –  stavový diagram, týka sa jedného zložitého  objektu
  –  aktivity diagram,
 • 8. Záver

konštatovanie či sme splnili zadanie

9. Literatúra – TOP práce :
1.D. Magič ..PREDMETY\TMMext\StudWork\KDU3 Opis IS\TMMext_Magič_Dušan_KDU3.rar\
2.D. Bartkovič ..PREDMETY\TMM\StudWork\SEM10\TMM_Daniel_Bartkovic_SEM10.zip\TMM_Daniel_Bartkovic_SEM10\
3.BC POLAKOVA ..PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\CD_BC_POLAKOVA\
4.”Evidencia pitiev” P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc, FTP :\PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\
5.TCN_Stranak_Slavomir.zip, ide o jednu z prác kde v EA robili kolegovia celu sprostredkovatelnu oprav elektrospotrebicov (FTP:  PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\)

Poznámky. :

 • Ďalšie hotové  práce som už nemenoval -sú k všetkým dispozícii na FTP napríklad denní študenti PREDMETY/TMM/StudWork/StudWorkZapocet/
 • kombinovaní . 0:/PREDMETY/TMMext/StudWork/KDU3 Opis IS/
 • vzory prác na FTP: PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY\KDU3 Opis IS\ (študenti KOSA, MAGIČ, DOLEŽAL, ČELEŠOVÁ, MINDEK)

10. Prílohy

 • zoznam elektronických príloh – projektových súborov
 • zoznam príloh k dokumentu vo WORD-e – veľké na A4 obrázky  

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.