Kombinované štúdium Leto 2014

 Linky na jednotlivé predmety : 

Termíny výučby KOMBI pre  semester LETO 2014:

Techniky a metódy nástrojov CASE

  • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 15.2.2014 6h P2(8,30-13,20)
  • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 8.3.2014 4h P2(11,50-15,40)
  • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 29.3.2014 4h P2(8,30-11,50)
  • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 12.4.2014 2h P2(15,40-17,10)

Semináre k záverečným prácam 

  • M201DS 1. mgr. ITAM KOMBI 15.2.2014 4h P2(14,00-17,10)
  •  B201SBC 3.Bc. IT KOMBI  8.3.2014 4h P2(8,30-11,50)
  • M201SDP 2. mgr. ITAM KOMBI 15.3.2014 4h P11(14,00-17,10) – nie PC miestnost