Algoritmizácia a programovanie KOMBI

B201APR  prezenční 2/2 KZ  kombinovaní 16/0 KZ

 

Rozpis hodín : 

13.4. 4.x Algoritmizace a programování/P (4h) 8,00-11,10 U4

 • ccc

22.3. 3.x Algoritmizace a programování/P (4h) 15,00-18,10 U7

16.3. 2.x Algoritmizace a programování/P (4h) 11,50-15,00 U4

 • prednáška o GOOGLE APP ENGINE a PYTHON-e   (FTP: ../PREDMETY Leto 2013/3.BC.IT_PREZ_VIS/130311 Prednaska GOOGLE CLOUD PYTHON.pptx , pozrieť si video VIDEO  5 min Quick start :—http://www.youtube.com/watch?v=bfgO-LXGpTM ; pozrieť si www stránku : development Website developers.google.com/appengine ) – učiť sa programovací jazyk má význam
 • cvičenie : kap.6 : bližší pohľad na triedy,
  •  napr. UkazkaFronta2.java , Rekurze.java ,  doma dokončiť triedenie Quickstart (viď, wikipedia ENG)a odskúšať si to konkrétne príklad UkazkaQS.java (aj to bude predmetom skúšky …)
  • bavíme sa knihách k JAVA (0:/KNIHY 3/130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments/programmers_guide_to_java_scjp_certification_3rd_edition 2009.pdf ) a k algoritmom v JAVA ( 0:/KNIHY 3/121107 Knihy R.B.ALGORITMY JAVA7/(2011) Algorithms – Sedgewick, Wayne.pdf )
 • zjednodušili sme podmienky ukončenia predmetu,  viď dole

9.2. 1.x Algoritmizace a programování/P (4h) 8,00-11,10 U7

 • kap.5 : dokončenie
 •  Obsah bat suboru :
 • java -jar -Dfile.encoding=CP852 „UkazkaPrikRadek.jar“  Jano Palo Duro

Cieľ predmetu :

 • 1. Získať základy algoritmického myslenia a naučiť sa základné algoritmy a ich zápis v programovacom jazyku JAVA

Podmienky získania klasifikovaného zápočtu :

 • písomná skúška z otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7   + praktická skúška   vysvetliť  príklady z prebratých kapitol z knihy JAVA7 (pripraviť projekt z hotového zdrojáku v NETbeans, preložiť, oddebagovat program a vysvetlit na skuske ako funguje, resp. na požiadanie skúšajúceho urobiť malú zmenu) + vysvetliť svoje odpovede v písomke – 60 bodov
 • zoznam možných otvorených otázok na ústnej skúške je TU

Literatúra a zdroje :

 • 1. JAVA7, 2011 FTP :0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/