Internet vecí, IoTp, prax, II.IT, 2h týž., ŠR 23/24

9. CW25  streda 19.6. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

VYUCBA :

8. CW24  streda 12.6. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

VYUCBA :

7. CW23  streda 5.6. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

VYUCBA :

. CW22  streda 29.5. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

VYUCBA : povinna prax

. CW21  streda 22.5. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

VYUCBA : povinna prax

6. CW20  streda 15.5. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

. CW19/24  streda 8.5. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

VYUCBA: statny sviatok

. CW18/24  streda 1.5. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

VYUCBA: statny sviatok

5. CW17/24  streda 24.4. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA/PLAN : vid. zapis v denniku STREDA 3.4.2024
 • — opakovanie temy z 3.4.2024
 • — diskutujeme o tom ako na webe prezentovat svoj projekt – JuPa odporuca WORDPRESS pre spravu webu – od roku 2012 ma zaznam na webovej stranke o skoleni ARDUINO – je to podstranka wordpress https://zelbot.wordpress.com/
 • ZADANIE DU EDUPAGE : 
 • CIEL DOMACEJ ULOHY  :
  odvodit kod pre ARDUINO pre vypocet odporu termo rezistora typu NTC
 • NAZOV DU: Resistor NTC calculation
 • ULOHA: Odovodte (dokazte)spravnost implementacie kodu pre vypocet odporu NTC snimaca pre pripad HLIVA a IMRICH – vid. zdojovy kod nizssie.
 • float RNTC= (a0*10000)/(1023-a0); IMRICH and LENKA  factory
 • float rNTC= 10000 / (1023/a0 – 1); HLIVA factory
 • Ako vstupy pre dokaz spravnosti vypoctu pouzite nasledovne dva vztahy :
 • vztah pre vypocet odporu termistora R2=(Vout*R1) / (Vin-Vout) (4) v zapojeni podla obrazku v meracom protokle k meraniu s NTC snimacom vid WORD na Linku ( https://docs.google.com/document/d/1AO7zXXomECf0Tt1LIy6m4TW_peTiNsdM/edit?usp=drive_link&ouid=103891806484959674426&rtpof=true&sd=true )
 • vztah pre vypocet Vout (z trojclenky) : Vout = (a0 *Vin)/1024 , Vout ide na vstup A0 ARDUINA
 • POZNAMKA: je to jednoducha dosadzovaca a praca so zlomkami …..
 • SPOSOB ODOVZDANIA : ULOHU a jej riesenie napiste na papier A4 a odovzdajte ucitelovi 
 • ZADANIE DU EDUPAGE : 
 • NAZOV DOMACEJ ULOHY: CW17_Meranie_teploty_s_termistorom_a_spracovanie_signalu
 • CIEL DOMACEJ ULOHY  : Najst a opravit chybu v cudzom zdrojovm kode na vypocet teploty podla S-H modelu
  1. Precitajte si ako sa vypocitava teplota v podla S-H aproximacie zo zdrojov (1)(2)(3)
  2. Prevezmite projekt vypoctu teploty podla S-H (4) a overte jeho (ne)funkcnost v prostredi simulatora WOKWI
  3. Opravte kod a overte spravnost citania teploty z NTC snimaca teploty  v simulatore WOKWI
  4. Do hlavicky programu uvedte kde bola chyba a ako ste ju odstranil/odstranila  – hlavicka s Vasim menom a datumom a dalsimi nalezitostami musi byt v odpovedi.
  5. Vlozte link na Vas  kod do EDUPAGE ako Vasu odpoved
 • HLAVICKA PRGRAM :
  • /* MENO A PRIEZVISKO:
  • DATUM:
  • PREDMET: IoT
  • LINK NA WOKWI : 
  • PLATFORMA: ARDUINO – simulator Wokwi (platforma = kde resp. co vykonava program )
  • NAZOV DOMACEJ ULOHY: napr.CW40-1 DU: ARDUINO program BLINK s LED-kou – simulacia vo Wokwi
  • POPIS ZADANIA: napr. Program blika dvoma LED diodami – striedavo, LED su zapojene na piny c.2 a c.3
  • VYSLEDOK TESTOV: simulator Wokwi ukazuje ocakavane chovanie programu (ALGORITMU)
  • HISTORIA :
  • — napr. tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://wokwi.com/projects/375239525190710273
  • — napr. autor mi nie je znamy
  • */
 • . CW15/24  streda 17.4. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA/PLAN : nebude – prakticke maturity
 •  . CW15/24  streda 10. 4. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA : nebude – skolenie ucitelov 
 • 4. CW14/24  streda 3.4. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA : 
 • TEMA: KONTROLA porozumenia riesenia DU „Vypocet teploty v NTC teplomere“ (implementacia vzorca pre vypocet teploty  na zaklade vstupneho udaja napatia z termistora vyjadrena v ADU), vid. kod https://wokwi.com/projects/388423204681080833
 • TEORIA:
  • Meranie s termistorom typu NTC – laboratorny protokol pre 4.rocnik predmet ELMc
  • https://docs.google.com/document/d/1AO7zXXomECf0Tt1LIy6m4TW_peTiNsdM/edit?usp=drive_link&ouid=103891806484959674426&rtpof=true&sd=true
  • POZNAMKA. Vsetky merania NEVEL (meranie neelektrickych velicin) su v adresari: https://drive.google.com/drive/folders/1OF1aKVwKlVQhUTNn35KLm98Tw55KqJg1?usp=sharing
  • Urcenie konstant BETA a R0 (aproximacia druheho radu) a a,b,c (aproximacia druheho radu) pomocou zdroja na Internete [5] a vstupnych udajov v tabulke [11]
  • IMPLEMENTACIA vo WOKWI  vypoctu vonkajsej teploty T [st.Celzia] pomocou konstant a,b,c (aproximacia druheho radu) – teoria vid [6] (WIKIPEDIA „Steinhart–Hart equation“) – a premennej reprezentovanej odporom termistora Rntc a analyza chyby implementacii tohoto vypoctu v zdroji [4] – priklad chybneho zdroja na Internete.
  • [240424] JuPa opravil chybny kod [4] (pouzil spravny vypocet odporu termistora R2 – nahradil povodny vzorcom od LENKY alebo HLIVU a zmenil datovy datoy typ premenej Vo ) a projekt ma link https://wokwi.com/projects/396025074997079041
  • podla manualu k jazyku C je funkcia prirodzeneho algoritmu [9] v jazyku C so zakladom cisla e je log(x) [8], so zakladom cisla  10 je log10()[8]
  •  to plati aj pre ARDUINO – vid vyborna referencia pre arduino vratane vyborneho kurzu je TUTORIALSPOINT [7]
 • ZDROJE:
 • [1]  …\GoogleDrive_Mirror\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface\
 • [2] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface_1\
 • [3] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\240131 PANCIK adafruit-ntc 1.zip
 • URL: https://wokwi.com/arduino/projects/299330254810382858
 • [4] KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE  https://arduinomodules.info/ky-013-analog-temperature-sensor-module/
 • [5]  https://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalculator.htm
 • [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Steinhart%E2%80%93Hart_equation
 • [7] https://www.tutorialspoint.com/arduino/index.htm
 • [8] https://www.w3resource.com/c-programming/programming-in-c.php a taktiez https://cplusplus.com/reference/cmath/log/
 • [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_logarithm
 • [10] https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_math_library.htm
 • [11] TABULKA
 • Meranie č. Teplota, ref. tepl.TP101[°C] Napätie NTC,[ADU] NTC odpor,vypoč.v
                               ARDUINO pri R1=9.8 kΩ [Ω]
  1      6,5              722        23980
  2      7,4              695        21189
  3     21,8              552        11750
  4     29,3              482        8909
  5     68,6              184        2193
 • 3. CW13/24  streda 27.3. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA / PLAN :
  • programovanie seriovej linky a PWM
   • vid  zdroj info k teme programovania seriovej  linky – zdrojom moze byt  je zapis so skupinou P2:  3. CW50  streda  13.12. 2023 IoT Prax  P1 (3h)
   • PWM zasa zapis so skupinou P2:
    • seriova linka : CW46  streda  15.11. 2023 IoT Prax  P2 (3h)
    • PWM:  CW42 streda 18.10. 2023 IoT Prax P2 (3h)
   • https://www.drpancik.sk/archiv-iot-prax-ii-it-2p-sr-23-24/
  • VYUCBA : 
  • Informacia o projekte : ARDUINO GEAR SHIFT INDICATOR FINDS ‘EM SO YOU WON’T GRIND ‘EM –> WOKWi simulator project
   https://hackaday.com/2024/03/20/arduino-gear-shift-indicator-finds-em-so-you-wont-grind-em/
   — indikator radenia manualnej diplomovke s vystupom na graficky displej – HALLOVE senzory nahardene potenciometrami
   — vyborne video
  • Hovorime o programovani seriovej linky v ARDUINO – vychadzame zo vzoroveho prikladu uvedenom v https://docs.wokwi.com/guides/serial-monitor
  • Hovorime o teorii PWM (Pulzne Sirkova Modulacia) a jej programovani v ARDUINO
  • Hovorime o vysielani debagovacej informacie na seriovu linku (zobrazovanie obsahu  premennych v testovanom programe). Vzorovy priklad:   https://wokwi.com/projects/393494121696081921
  • DOMACA ULOHA :  DÚ EDUPAGE CW13_PWM & serial link vo WOKWI
  • — do EDUPAGE DU vlozte link na program v simulatore WOKWI
   POKYNY : 
   — preportujte  program na riadenie jasu LED v knihe BOZIK kap.5 do prostredia simulatora WOKWI
   — doplnte do programu vypis debagovacich informacii (obsah klucovych premennych) na seriovu linku
   — Hlavicka programu bude obsahovat komentovany blok textu (t.j. v C/C++ to bude text v /* ….. */ )
   /* MENO A PRIEZVISKO:
   DATUM:
   PREDMET: IoT
   LINK NA WOKWI : 
   PLATFORMA: ARDUINO – simulator Wokwi (platforma = kde resp. co vykonava program )
   NAZOV DOMACEJ ULOHY: napr.CW40-1 DU: ARDUINO program BLINK s LED-kou – simulacia vo Wokwi
   POPIS ZADANIA: napr. Program blika dvoma LED diodami – striedavo, LED su zapojene na piny c.2 a c.3
   VYSLEDOK TESTOV: simulator Wokwi ukazuje ocakavane chovanie programu (ALGORITMU)
   HISTORIA :
   — napr. tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://wokwi.com/projects/375239525190710273
   — napr. autor mi nie je znamy
   */
 • 2. CW12/24  streda 20.3. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA :
 •  — na uvod sme si ukazali temu rocnikovej prace kde nie je pouzite ARDUINO: 
 • „Tamper Detection with Differential Inductive Sensing Coils“  https://www.allaboutcircuits.com/projects/tamper-detection-with-inductive-sensing/
 • — JuPa ukazuje temu vlastnej vystavby dronov s komponentami SGS Thompson (Francuzko)
 • — presli sme riesenie domacich uloh z CW10.
 • DOMACA ULOHA : 
 • Nazov : DU CW12-1 „Policajna hukacka & I2C LCD displej“
 • Pokyny k vypracovaniu :
  • doplnte projekt policajnej hukacky o 4 riadkovy I2C LCD displej
  • pouzite co najviac metod pre objekt lcd definovanych pre ARDUINO I2C LCD kniznicu (https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C/blob/master/LiquidCrystal_I2C.h) – napriklad autoscroll
  • nezabudnite doplnit slovensku diakritiku a generovanie specialnych znakov (stupen Celzia, „I love LCD…“
 • . CW11/24  streda 13.3. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • VYUCBA : neuci sa – pisomne maturity
 • 1. CW10/24  streda 6.3. 2024 IoT Prax  P3 (3h)

 • AGENDA:
 • VYUCBA: 
  • — prechadzame knihu BOZIK(2013)
  • — Domaca uloha:  precitat  knihu BOZIK(2013),  strany 1-29  (uvod,  teoria Arduino, ….)
  • — spolocne prechadzame projekt 1 (Projekt P CW48-1) : „Hello World “ (kniha BOZIK(2013), str.29-33)
   • hardware:  kazdy student vo Wokwi vytvori schemu a prenesie program z knihy do Wokwi
   • software:
   • podrobne hovorime o deklaracii datoveho typu „int“ a jeho rozsah stanovujeme pomoocu programatorskej kalkulacky vo Windows  (16 bit)
   • „On the Arduino Uno (and other ATmega based boards) an int stores a 16-bit (2-byte) value. This yields a range of -32,768 to 32,767 (minimum value of -2^15 and a maximum value of (2^15) – 1). „– vid link https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
   • hovorime o nazvoch premennej,  ktore su CASE SENSITIVE (citlive na velkost pismen – CAPS LOCK)
   • na hodine doplname hw schemu o druhu ledku a robime z toho policajnu svetelnu sirenu tak ze do programu doplname dalsie priklady
  • — Domaca uloha DU CW10-1:  precitat  knihu BOZIK(2013),  strany 1-29  (uvod,  teoria Arduino, ….) – neposielat nic na EduPage – prebehne ustne preskusanie. Kniha je na Google drive a nazov PDF suboru je „Ako naprogramovať Arduino bez predchádzajúcich znalostí.pdf“
  • — Domaca uloha DU CW10-2:  pomocou vedeckej a programatorskej kalkualcky odvodit ciselny rozsah ADU 8,10,12,16 a 24 bit. 
  • Domaca uloha DU CW10-3: do projektu dvojledkovej policajnej hukacky doplnit LCD 1602 displej  (projekt P CW36) a vypis nan („Svieti CERVENA“ alebo „Svieti MODRA„)
   • Radovan Marko (P1) poslal projekt  (https://wokwi.com/projects/376372158715727873)
   • doplnit / opravit v projekte – citajte to aj ostatni studenti :
    • — zkraslit HW tahanie ciar – odpory nech su nie prekrizovane s vodicmi
    • — vyuzit funkciu na konfiguraciu, mazanie displeja a nastavenie polohy kurzora  lcd.begin(16, 2)lcd.clear() lcd.setCursor(161);
    • — (citaj clanok: „Liquid Crystal Displays (LCD) with Arduino“ vid link https://docs.arduino.cc/learn/electronics/lcd-displays
    • — dorobit diakritiku vid clanok „wokwi-lcd1602 Reference“ na konci je cast „User defined characters“  , vid. link https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-lcd1602
   • Sposob odovzdania cez DU EDU page:  nazov projektu CW48-3 – uviest  link na projekt Wokwi
  • — INE :
 • [1] …\Predmet_IoT_prax\MATERIALY a KNIHY\Ako naprogramovať Arduino bez predchádzajúcich znalostí.pdf
 • ************ ZACINA NOVA SKUPINA P3***********************

 • ************ KONCI  SKUPINA P1 ******************************

 • 11. CW08/24  streda 28.2. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • VYUCBA :
 • 1. TEAM KELO + HODONOVA : snímač teploty s termoclankom,  zdroje [4], projekt za 3h dokoncili
 • 2. TEAM:  HAMARI + PANCIK pre S. HANUSKA : projekt kontaktneho merania teploty so snimacom Pt100 a zosilnovacom MAX31865 na dosticke Adafruit [3], projekt za 3h dokoncili
 • 3. TEAM: HLIVA + IMRICH :  [1] IR snimac, ,projekt za 3h dokoncili
 • 4. TEAM: DEBNAR + CIBULA + BUCHOLCER + BLASKO: digitalna vaha [2], projekt za 3h dokoncili
 • ZDROJE :
 • [1] KICK OFF CLANOK : https://lastminuteengineers.com/mlx90614-ir-temperature-sensor-arduino-tutorial/?utm_content=cmp-true
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/12AqV0dzOQKPLeFkNTGhd5s06CH_QTyAm?usp=sharing
 • [2] KICK OFF CLANOK : https://randomnerdtutorials.com/arduino-load-cell-hx711/
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/1P-z8u2LvDT5fgt9pE7AcT5Jhd-wKcfas?usp=sharing
 • [3] KICK OFF CLANOK : https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/overview
 • [4] KICK OFF CLANOK : https://randomnerdtutorials.com/arduino-k-type-thermocouple-max6675/
 • [5] Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/19VkA6BlVqqQFPVl9vIM8QVoeko73jpi4?usp=sharing
 • [6] KICK OFF VIDEO: Arduino Thermistor Tutorial | make a Arduino based Temperature Sensor using Thermistor and i2c LCD https://www.youtube.com/watch?v=JmCpjAqToUA
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/19VkA6BlVqqQFPVl9vIM8QVoeko73jpi4?usp=sharing
 •   CW07/24  streda 21.2. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • prazdniny – neuci sa 
 • 10. CW06/24  streda 14.2. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • VYUCBA :
  • dokoncenie domacej ulohy planovanej na dnes
  • nove zadanie DU – vid nizssie
 • ZADANIE DU EDUPAGE : 
 • CIEL DOMACEJ ULOHY  : Najst a opravit chybu v cudzom zdrojovm kode na vypocet teploty podla S-H modelu
  1. Precitajte si ako sa vypocitava teplota v podla S-H aproximacie zo zdrojov (1)(2)
  2. Prevezmite projekt vypoctu teploty podla S-H (3) a overte jeho (ne)funkcnost v prostredi simulatora WOKWI
  3. Opravte kod a overte spravnost citania teploty z NTC snimaca teploty  v simulatore WOKWI
  4. Do hlavicky programu uvedte kde bola chyba a ako ste ju odstranil/odstranila  – hlavicka s Vasim menom a datumom a dalsimi nalezitostami musi byt v odpovedi.
  5. Vlozte link na Vas  kod do EDUPAGE ako Vasu odpoved
  Zdroje:
  (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Steinhart%E2%80%93Hart_equation
  (3) https://arduinomodules.info/ky-013-analog-temperature-sensor-module/
 • OPRAVENY KOD  vid aj https://wokwi.com/projects/389689774303505409: 
 • int ThermistorPin = A0;
  int Vo;
  float R1 = 10000; // value of R1 on board
  float logR2, R2, T;
  float c1 = 0.001129148, c2 = 0.000234125, c3 = 0.0000000876741; //steinhart-hart coeficients for thermistor
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  }
  void loop() {
  Vo = analogRead(ThermistorPin);
  // CHYBNY VYPOCET v POVODNOM ZDROJI  
  // R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0); //calculate resistance on thermistor
  // loat rNTC= 10000 / (1023/a0 - 1); //vzorovy vypocet odporu termistora
  //  - HLIVA factory z minuleho cvicenia vid link https://wokwi.com/projects/388423204681080833
  R2= 10000 / (1023/(float)Vo - 1); // moj kod vlozeny namiesto zleho povodneho  
  logR2 = log(R2);
  T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2)); // temperature in Kelvin
  T = T - 273.15; //convert Kelvin to Celcius
  // T = (T * 9.0)/ 5.0 + 32.0; //convert Celcius to Farenheit
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(T);
  Serial.println(" C");
  delay(500);
  }
 • DALSIA  VYUCBA :
  • KONTROLA porozumenia riesenia DU „Vypocet teploty v NTC teplomere“ (implementacia vzorca pre vypocet teploty  na zaklade vstupneho udaja napatia z termistora vyjadrena v ADU), vid. kod https://wokwi.com/projects/388423204681080833
  • Urcenie konstant BETA a R0 (aproximacia druheho radu) a a,b,c (aproximacia druheho radu) pomocou zdroja na Internete [5] a vstupnych udajov v tabulke [11]
  • IMPLEMENTACIA vo WOKWI  vypoctu vonkajsej teploty T [st.Celzia] pomocou konstant a,b,c (aproximacia druheho radu) – teoria vid [6] (WIKIPEDIA „Steinhart–Hart equation“) – a premennej reprezentovanej odporom termistora Rntc a analyza chyby implementacii tohoto vypoctu v zdroji [4] – priklad chybneho zdroja na Internete
  • podla manualu k jazyku C je funkcia prirodzeneho algoritmu [9] v jazyku C so zakladom cisla e je log(x) [8], so zakladom cisla  10 je log10()[8]
  •  to plati aj pre ARDUINO – vid vyborna referencia pre arduino vratane vyborneho kurzu je TUTORIALSPOINT [7]
 • ZDROJE:
 • [1]  …\GoogleDrive_Mirror\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface\
 • [2] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface_1\
 • [3] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\240131 PANCIK adafruit-ntc 1.zip
 • URL: https://wokwi.com/arduino/projects/299330254810382858
 • [4] KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE  https://arduinomodules.info/ky-013-analog-temperature-sensor-module/
 • [5]  https://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalculator.htm
 • [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Steinhart%E2%80%93Hart_equation
 • [7] https://www.tutorialspoint.com/arduino/index.htm
 • [8] https://www.w3resource.com/c-programming/programming-in-c.php a taktiez https://cplusplus.com/reference/cmath/log/
 • [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_logarithm
 • [10] https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_math_library.htm
 • [11] TABULKA
 • Meranie č. Teplota, ref. tepl.TP101[°C] Napätie NTC,[ADU] NTC odpor,vypoč.v
                               ARDUINO pri R1=9.8 kΩ [Ω]
  1      6,5              722        23980
  2      7,4              695        21189
  3     21,8              552        11750
  4     29,3              482        8909
  5     68,6              184        2193
 • 9. CW05/24  streda 7.2. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • VYUCBA :
 • KONTROLA porozumenia  a riesenia DU EDUPAGE DU s nazvom ulohy „Resistor NTC calculation“ (implementacia vzorca pre vypocet odporu termistora na zaklade vstupneho udaja napatia vyjadrena v ADU)
 • IMPLEMENTACIA vo WOKWI  vypoctu vonkajsej teploty T [st.Celzia] pomocou konstant BETA a R0 (aproximacia druheho radu) a premennej reprezentovanej odporom termistora Rntc a analyza dvoch implementacii tohoto vypoctu [2][3]
 • ZDROJE:
 • [1]  …\GoogleDrive_Mirror\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface\
 • [2] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface_1\
 • [3] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\240131 PANCIK adafruit-ntc 1.zip
 • URL: https://wokwi.com/arduino/projects/299330254810382858
 • DOMACA ULOHA :
 • EDUPAGE DU s nazvom ulohy „Vypocet teploty v NTC teplomere“
 • Ulohou je dokazat spravnost implementacie  kodu v projekte pre ARDUINO (1) pre vypocet teploty (v jednotkach st.C)  v riadku cislo 37 (1):
  float celsius = 1 / (log(1 / (1023. / analogValue – 1)) / BETA + 1.0 / 298.15) – 273.15;  //VZOREC c.1
  HINT:
  zoberte si vzorec (2) zprilozeneho Wordu, BETA konstanta je 3950, T0 je referencna teplota 25 °C = 298,15 K,  R0 je odpor termistora pri referencnej teplote T0 (25 °C = 298,15 K) – je rovny 10 000 R.
  nasa premenna je analogValue (v minulej DU sme ju oznacovali ako a0), ktora reprezentuje meniaci a odpor termistora R. Tento odpor R je premenlivy vdaka zmene teploty. Krivka zavislosti R na T je nelinearna a nelinearitu reprezentuju R0, T0.
  SPOSOB ODOVZDANIA:
  k ulohe pripojte:
  1. Fotografiu rucneho zapisu vypoctu vzorca VZOREC c.1 zo vzorca (2) z prilozeneho WORD-u
  2. link na Vas projekt vo wokwi kde sa robi vypocet T v st.C

RIESENIE JuPa:

*************************
const float BETA = 3950.0; // should match the Beta Coefficient of the thermistor
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // priklad z manualu k WOKWI
  int analogValue = analogRead(A0);
  float celsius = 1 / (log(1 / (1023. / analogValue - 1)) / BETA + 1.0 / 298.15) - 273.15;
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(celsius);
 Serial.println(" ℃");
  // verifikacia kodu z manualu k WOKWI
  int a0 = analogRead(A0);
  float celsius_JuPa; // pomocna premenna
  // debagovaci vystup s hodnotou citania napatia na A0
  Serial.print("Analog read: ");
  Serial.print(a0);
// VZOREC PRE VYPOCET TEPLOTY T:
// 1/T = 1/T0 + 1/B*ln(R/R0)
// kde T0 je referencna teplota 298,15 st.C, B je konstata BETA termistora (3650),
// R0 referencny odpor termistora pri teplte T0 (u nas R0 = 10 000 Ohm)
// R aktualny odpor termistora pri merani teploty
// vztah pre R pomocou zmeraneho napatia na termistore vyjadrenom v ADU:
// R = R1 * a0/(1024-a0) kde odpor R1 je "horny" odpor odporoveho delica
// a R1 = 10 000 Ohm
// rozvinutie vzorca pre 1/T:
//  1/T = 1/T0 + 1/B*ln(R/R0) =
//  1/T = 1/T0 + 1/B*ln (a0/(1024-a0))
////POSTUPNE DEBAGOVANIE KODU:
  // celsius_JuPa = log(a0/(1024.0 - a0));
  // celsius_JuPa = log(a0/(1024.0 - a0))/BETA;
  // celsius_JuPa = log(a0/(1024.0 - a0))/BETA + 1/298.15;
  celsius_JuPa = 1 / (log(a0/(1024.0 - a0))/BETA + 1/298.15) - 273.15;
  Serial.print("  Temperature JuPa: ");
  Serial.println(celsius_JuPa);
  delay(1000);
}
**************************
 
 • 8. CW04/24  streda 31.1. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • VYUCBA :
 • — vsetky timy pracuju na simulacii NTC snimaca teploty na WOKWI – konkretne na vypocte odporu termistora z nameraneho napatia v jednotkach ADU na odporovom delici
 • — spolocne pracujeme na projekte v simulatore WOKWI [3] – ide o EXAMPLE k diagramu komponentu NTC snimac – overujeme vypocet odporu termistora (t.j. NTC snimac) z nameranej hodnoty analogoveho  napatia vyjdreneho v jednotkach ADU (napatie vyjadrene namiesto jednotky V)
 • — JUPA pripravil zjednodusenu verziu SW citania teplotu z NTC snimaca teploty a ukazuje jej funkcnost  na HW ARDUINO [1] [2]
 • PLAN NA BUDUCE
  • KONTROLA porozumenia riesenia DU (implementacia vzorca pre vypocet odporu termistora na zaklde vstupneho udaja napatia vyjadrena v ADU)
  • IMPLEMENTACIA vo WOKWI  vypoctu vonkajsej teploty T [st.Celzia] pomocou konstant BETA a R0 (aproximacia druheho radu) a premennej reprezentovanej odporom termistora Rntc a analyza dvoch implementacii tohoto vypoctu [2][3]
 • ZDROJE:
 • [1]  …\GoogleDrive_Mirror\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface\
 • [2] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\Arduino_NTC_Interface_1\
 • [3] …\Predmet_ELM_cvicenia\__FOLLOW_UP_PROJECTS\240124 PRAX Ozivenie snimaca teploty NTC\WORK\240131 PANCIK adafruit-ntc 1.zip
 • URL: https://wokwi.com/arduino/projects/299330254810382858
 • 
  
 • DOMACA ULOHA :
 • EDUPAGE DU s nazvom ulohy „Resistor NTC calculation“
 • ULOHA: Odovodte (dokazte)spravnost implementacie kodu pre vypocet odporu NTC snimaca pre pripad HLIVA a IMRICH  – vid. zdojovy kod nizssie.
  • float RNTC= (a0*10000)/(1023-a0); // IMRICH factory
  • float rNTC= 10000 / (1023/a0 – 1); // HLIVA factory
 • Ako vstupy pre dokaz spravnosti vypoctu pouzite nasledovne dva vztahy :
 • SPOSOB ODOVZDANIA : ULOHU a jej riesenie napiste do zosita rukou a prefotte – JPG subor prilozte k Edupage
 • /**
  PANCIK MODIFICATION: https://wokwi.com/projects/388423204681080833
  HISTORY:  
  Basic NTC Thermistor demo https://wokwi.com/arduino/projects/299330254810382858
   Assumes a 10K@25℃ NTC thermistor connected in series with a 10K resistor.
   Copyright (C) 2021, Uri Shaked
  */
  const float BETA = 3950; // should match the Beta Coefficient of the thermistor
  float UIN = 5; // HLIVA factory
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }
  void loop() {
   int analogValue = analogRead(A0);
   Serial.print("ADC reading: ");
   Serial.println(analogValue);
   //HLIVA factory
   float a0 = analogRead(A0); //HLIVA factory
   float rNTC= 10000 / (1023/a0 - 1);
   Serial.print("NTC resistor (HLIVA) : ");
   Serial.println(rNTC);
   //IMRICH factory
   float RNTC= (a0*10000)/(1023-a0);  
   Serial.print("NTC resistor (IMRICH) : ");
   Serial.println(rNTC);
   float celsius = 1 / (log(1 / (1023. / analogValue - 1)) / BETA + 1.0 / 298.15) - 273.15;
   Serial.print("Temperature: ");
   Serial.print(celsius);
   Serial.println(" ℃");
   delay(1000);
  }
 • 7. CW04/24  streda 24.1. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • VYUCBA :
 • 1. TEAM KELO + HODONOVA : pokracuju na projekte s bezkontaktnym meranim teploty s IR snimacom Melexis MLX 90614, zdroje [1]
 • 2. TEAM: CHUDANIK + HAMARI: ukoncili projekt snimania sily – digitalna vaha [2] a zacali projekt kontaktneho merania teploty so snimacom Pt100 a zosilnovacom MAX31865
 • 3. TEAM: HLIVA + IMRICH + EIBNER:  ukoncili projekt kontaktneho snimania sily s termoclankom typu K a front end obvodom MAX6675 [4]. Dnes pracuju na projekte snimania sily – digitalna vaha [2].
 • 4. TEAM: DEBNAR + CIBULA:  ukoncili meranie teploty so snímačom TMP036 (LM35) [5] a zacali s projektom kontaktneho merania teploty so snimacom NTC [6] POZN.: Projekt s NTC a LM35 (TMP036) je totozny – v projekte je HW a SW je spolocne
 • 5.TEAM: BUCHOLCER + BLASKO : zvladli I2C kniznicu pre LCD displej, pokracuju s projektom kontaktneho merania teploty so snimacom NTC [6]
 • ZDROJE :
 • [1] KICK OFF CLANOK : https://lastminuteengineers.com/mlx90614-ir-temperature-sensor-arduino-tutorial/?utm_content=cmp-true
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/12AqV0dzOQKPLeFkNTGhd5s06CH_QTyAm?usp=sharing
 • [2] KICK OFF CLANOK : https://randomnerdtutorials.com/arduino-load-cell-hx711/
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/1P-z8u2LvDT5fgt9pE7AcT5Jhd-wKcfas?usp=sharing
 • [3] KICK OFF CLANOK : https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/overview
 • [4] KICK OFF CLANOK : https://randomnerdtutorials.com/arduino-k-type-thermocouple-max6675/
 • [5] Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/19VkA6BlVqqQFPVl9vIM8QVoeko73jpi4?usp=sharing
 • [6] KICK OFF VIDEO: Arduino Thermistor Tutorial | make a Arduino based Temperature Sensor using Thermistor and i2c LCD https://www.youtube.com/watch?v=JmCpjAqToUA
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/19VkA6BlVqqQFPVl9vIM8QVoeko73jpi4?usp=sharing
 • 6. CW03/24  streda 17.1. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • VYUCBA :
 • 1. TEAM KELO + HODONOVA : pokracuju na projekte s bezkontaktnym meranim teploty s IR snimacom Melexis MLX 90614, zdroje [1]
 • 2. TEAM: CHUDANIK + HAMARI: riesia  projekt snimania sily – digitalna vaha [2]
 • 3. TEAM: HLIVA + IMRICH + EIBNER:  riesia  projekt kontaktneho snimania sily s termoclankom typu K a front end obvodom MAX6675 [4].
 • 4. TEAM: DEBNAR + CIBULA:  projekt  meranie teploty so snímačom TMP036 (LM35) [5]
 • 5.TEAM: BUCHOLCER + BLASKO :riesia z I2C kniznicu pre LCD displej- je to v ramci projektu   kontaktneho merania teploty so snimacom NTC [6]
 • ZDROJE :
 • [1] KICK OFF CLANOK : https://lastminuteengineers.com/mlx90614-ir-temperature-sensor-arduino-tutorial/?utm_content=cmp-true
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/12AqV0dzOQKPLeFkNTGhd5s06CH_QTyAm?usp=sharing
 • [2] KICK OFF CLANOK : https://randomnerdtutorials.com/arduino-load-cell-hx711/
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/1P-z8u2LvDT5fgt9pE7AcT5Jhd-wKcfas?usp=sharing
 • [3] KICK OFF CLANOK : https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/overview
 • [4] KICK OFF CLANOK : https://randomnerdtutorials.com/arduino-k-type-thermocouple-max6675/
 • [5] Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/19VkA6BlVqqQFPVl9vIM8QVoeko73jpi4?usp=sharing
 • [6] KICK OFF VIDEO: Arduino Thermistor Tutorial | make a Arduino based Temperature Sensor using Thermistor and i2c LCD https://www.youtube.com/watch?v=JmCpjAqToUA
 • Google Drive dokumentacia : https://drive.google.com/drive/folders/19VkA6BlVqqQFPVl9vIM8QVoeko73jpi4?usp=sharin
 • 5. CW02/24  streda 10.1. 2024 IoT Prax  P1 (3h)

 • 4. CW51  streda  20.12. 2023 IoT Prax  P1 (3h)

  • VYUCBA: 
   • JuPa poskytol studentom radarovy snimac : ESP32 with RCWL-0516 Microwave Radar Proximity Sensor (Arduino IDE) ( https://randomnerdtutorials.com/esp32-rcwl-0516-arduino/ )
   • HW timy: CIBULA, DEBNAR; BUCHOLCER, BLASKO a EIBNER, IMRICH, IMRICH a HODONOVA
   • nepodarilo sa nam v 3 skupinach zabezpecit spolahlivost prace mikrovlnneho snimaca – problem je najst vhodnu snimaciu zostavu vratane mikrovlnneho zatienenia. JuPa prislubil overit snimac v spolupraci s LDR (Light Detector Resisitor) tak ako je to uvedene vo vzorovom rieseni na stranke Random Nerds Tutorial.
   • Sledovanie cinnosti snimaca sme robili tak, ze v hlavnej slucke programu ARDUINO sme snimali hodnotu vystupu zo snimaca a zobrazovali sme ju na seriovej linke.
  • ULOHA: 
   1. JuPa overi cinnost mikrovlnneho snimaca so snimacom svetla LDR a bude informovat
   2. Nabuduce seriova linka – prijimanie prikazov po seriovej linke – program „echo“ a ich vypis na LCD displej
 • 3. CW50  streda  13.12. 2023 IoT Prax  P1 (3h)

 • AGENDA:
  • studenti si zakupil vlastny HW v zmysle zoznamu
 • VYUCBA:
  • Prvy krat pracujeme s HW ARDUINO rozdelenie studentov do timov :
   • DEBNAR, TL-CIBULA
   • BUCHOLCER,TL-HAMARI-HODONOVA
   • EIBNER,TL – HLIVA
   • KELO,TL-CHUDANIK-IMRICH
  • 1. ULOHA s HW : Policajna hukacka s dvoma LED
   • poslat INO subor ako vysledok DU EDUPAGE CW50-1 HW Policajna hukacka – .INO subor
  • 2. ULOHA s HW : citanie vstupu z potenciometra a vysielanie dat na seriovu linku
   • pracujeme s programamy dole vid uvedene STUDY 
   • poslat INO subor a aj WOKWI simulaciu ako vysledok DU EDUPAGE CW50-2
   • subory maju hlavicku a komentare k riadkom
  • 3. ULOHA s HW :  citanie vstupu z potenciometra, vysielanie dat na seriovu linku a zobrazenie na LCD displej
  • STUDY:
  • WOKWI EXPERIMENTY: („linearne programy bez vetvenia“)
  • NAZOV PROGRAMU:  DU CW41-1Digital Read Serial, Read a switch, print the state out to the Arduino Serial Monitor. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/DigitalReadSerial
  • NAZOV PROGRAMU: DU CW41-2Analog Read Serial,  Read a potentiometer, print its state out to the Arduino Serial Monitor. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/AnalogReadSerial
  • NAZOV PROGRAMU: DU CW41-3Read Analog Voltage, Reads an analog input and prints the voltage to the Serial Monitor. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/ReadAnalogVoltage
  • NAZOV PROGRAMU: DU CW40-3: Analog serial data Analog serial data 
 • 2. CW49  streda  6.12. 2023 IoT Prax  P1 (3h)

 • AGENDA:
 • VYUCBA:
 • Riesime projekt spojenia (zmergovania) dvoch projektov v prostredi WOKWI
  • 1 projekt minulo tyzdnovy projekt policajna hukacka
  • 2 projekt https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-lcd1602
 • Projekt 231206 MERGE POLICAJNA HUKACKA LCD.ino LINK na WOKWI https://wokwi.com/projects/383347601475866625 
  • dokoncit projekt doma podla vzoru  z predchdzajucej skupiny  :
  • „– Domaca uloha DU CW48-3: do projektu dvojledkovej policajnej hukacky doplnit LCD 1602 displej  (projekt P CW36) a vypis nan („Svieti CERVENA“ alebo „Svieti MODRA“)
   • Radovan Marko poslal projekt ako prvy – dakujem a ocenujem (https://wokwi.com/projects/376372158715727873)
   • doplnit / opravit v projekte – citajte to aj ostatni studenti : 
    • — zkraslit HW tahanie ciar – odpory nech su nie prekrizovane s vodicmi
    • — vyuzit funkciu na konfiguraciu, mazanie displeja a nastavenie polohy kurzora  lcd.begin(16, 2)lcd.clear() lcd.setCursor(16, 1);
    • — (citaj clanok: „Liquid Crystal Displays (LCD) with Arduino“ vid link https://docs.arduino.cc/learn/electronics/lcd-displays
    • — dorobit diakritiku vid clanok „wokwi-lcd1602 Reference“ na konci je cast „User defined characters“  , vid. link https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-lcd1602
   • Sposob odovzdania cez DU EDU page:  nazov projektu CW48-3 – uviest  link na projekt Wokwi
 • 1. CW48  streda  29.11. 2023 IoT Prax  P1 (3h)

 • AGENDA:
 • VYUCBA: 
  • — prechadzame knihu BOZIK(2013)
  • — Domaca uloha:  precitat  knihu BOZIK(2013),  strany 1-29  (uvod,  teoria Arduino, ….)
  • — spolocne prechadzame projekt 1 (Projekt P CW48-1) : „Hello World “ (kniha BOZIK(2013), str.29-33)
   • hardware:  kazdy student vo Wokwi vytvori schemu a prenesie program z knihy do Wokwi
   • software:
   • podrobne hovorime o deklaracii datoveho typu „int“ a jeho rozsah stanovujeme pomoocu programatorskej kalkulacky vo Windows  (16 bit)
   • „On the Arduino Uno (and other ATmega based boards) an int stores a 16-bit (2-byte) value. This yields a range of -32,768 to 32,767 (minimum value of -2^15 and a maximum value of (2^15) – 1). „– vid link https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
   • hovorime o nazvoch premennej,  ktore su CASE SENSITIVE (citlive na velkost pismen – CAPS LOCK)
   • na hodine doplname hw schemu o druhu ledku a robime z toho policajnu svetelnu sirenu tak ze do programu doplname dalsie priklady
  • — Domaca uloha DU CW48-1:  precitat  knihu BOZIK(2013),  strany 1-29  (uvod,  teoria Arduino, ….) – neposielat nic na EduPage – prebehne ustne preskusanie 
  • — Domaca uloha DU CW48-2:  pomocou programatorskej kalkualcky odvodit ciselny rozsah datovy typ long. Citaj text: „Long variables are extended size variables for number storage, and store 32 bits (4 bytes), from -2,147,483,648 to 2,147,483,647.“                                                  link: https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/float/. – Neposielat nic na EduPage – prebehne ustne preskusanie
  • Domaca uloha DU CW48-3: do projektu dvojledkovej policajnej hukacky doplnit LCD 1602 displej  (projekt P CW36) a vypis nan („Svieti CERVENA“ alebo „Svieti MODRA„)
   • Radovan Marko poslal projekt ako prvy – dakujem a ocenujem (https://wokwi.com/projects/376372158715727873)
   • doplnit / opravit v projekte – citajte to aj ostatni studenti : 
    • — zkraslit HW tahanie ciar – odpory nech su nie prekrizovane s vodicmi
    • — vyuzit funkciu na konfiguraciu, mazanie displeja a nastavenie polohy kurzora  lcd.begin(16, 2)lcd.clear() lcd.setCursor(16, 1);
    • — (citaj clanok: „Liquid Crystal Displays (LCD) with Arduino“ vid link https://docs.arduino.cc/learn/electronics/lcd-displays
    • — dorobit diakritiku vid clanok „wokwi-lcd1602 Reference“ na konci je cast „User defined characters“  , vid. link https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-lcd1602
   • Sposob odovzdania cez DU EDU page:  nazov projektu CW48-3 – uviest  link na projekt Wokwi
  • INE :
 • [1] …\Predmet_IoT_prax\MATERIALY a KNIHY\Ako naprogramovať Arduino bez predchádzajúcich znalostí.pdf
 • ************ ZACINA NOVA SKUPINA P1***********************

 • ************ KONCI  SKUPINA P2 ******************************

 • Zaznam z vyucby skupiny P2 v tyzdnoch CW 37 – CW48 2024 je v clanku na linku TU

 • ************ ZACINA NOVA SKUPINA P2***********************

Podmienky ukončenia predmetu :

 1. 1. polrok Priebežne domáce úlohy: 
 2. 1. polrok Samostaný projekt : Tvorba vlastneho projektu s ARDUINO ( SW na simulatore WOKWI)  
 3. 2. polrok Priebežne domáce úlohy: 
 4. 2. polrok  Ročníková práca : Tvorba vlastneho projektu s ARDUINO (HW + SW) 

Tématický plán :

HodinaTematický celok
Zoznámenie sa s Arduinom
1.Typy dosiek, Arduino Shieldy
2.-3Simulátor WOKWI pro platformy  ARDUINO
4.-6Programovanie ARDUINO    základné programy I.
7.-9Programovanie ARDUINO    základné programy II.
10.-12Ladenie programov s ARDUINO
Pokročilejšie témy s ARDUINOM
13.-15Digitálny vstup a výstup
16.-18Analogový vstup a výstup
19.-21Pulse Width Modulation (PWM)
22.-24Sériová linka
Príprava na samostatný projekt
25.-26Výber vhodných hardvérových komponentov
27.-28Práca s vývojovým prostredím IDE  ARDUINO
29.Senzory definované v simulátore Wokwi
30.Aktuátory definované v simulátore Wokwi
Vlastný projekt
31.-33Realizácia vlastného projektu
 • DU-XX-CWXX-1 :   
  • CO TREBA UROBIT:
  • ZMYSEL CVICENIA:
  • SPOSOB ODOVZDANIA:
  • TERMIN :
  • HODNOTENIE:
 • Zasobnik tem a prikladov : 
 • Vetvenie programu
  • Ako sa vetvenie  nakresli v grafickom zobrazeni  (PSENCIKOVA, [2] )
  • Ako sa vetvenie programu zapise v jazyku C/C++ ARDUINO  –  prikaz if – then – else a switch 
  • WOKWI EXPERIMENTY : („programy s podmienkou if „)  tieto a dalsie programy vid. [3]
   • NAZOV PROGRAMU: How to Wire and Program a Button. Learn how to wire and program a pushbutton to control an LED. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Button
   • NAZOV PROGRAMU: InputPullupSerial. Demonstrates the use of INPUT_PULLUP with pinMode()
    https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/InputPullupSerial
   • NAZOV PROGRAMU: Fading a LED. Demonstrates the use of analog output to fade an LED. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Fade
   • NAZOV PROGRAMU:Blink Without Delay, Blink an LED without using the delay() function https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/BlinkWithoutDelay
   • narocnejsie temy („programy s podmienkou if „):
   • NAZOV PROGRAMU: Debounce on a Pushbutton. Read a pushbutton, filtering noise.https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Debounce
   • NAZOV PROGRAMU: State Change Detection (Edge Detection) for pushbuttons https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/StateChangeDetection
   • NAZOV PROGRAMU: 4. Projekt 2: Neblikám pre srandu, volám S.O.S, BOZIK(2013) str.34-35
 • ZDROJE:
 • [1] … \Predmet_IoT_teoria\SKEN KNIHA PSENCIKOVA 2009\PSENCIKOVA 2009 KAP.2.SEKVENCIA.PDF
 • [2] … \Predmet_IoT_teoria\SKEN KNIHA PSENCIKOVA 2009\PSENCIKOVA 2009 KAP.3.VETVENIE.PDF
 • [3]  in Arduino IDE „built-in“ EXAMPLES : https://docs.arduino.cc/built-in-examples/
 • [4]  ARDUINO: popis class SERIAL https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/