B101RKI Řízení kvality (audit) – Zima 2018

 • Skúšanie 
 •  TERMÍN – písomný test na záver výuky   piatok 25. (18,00)  – sobota 26. LEDEN 2019 (10,00)
  • Zoznam otvorených otázok ku skúške z B101RKI sa kryje so zoznamom otvorených otázok v dokumente …\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
  • POZNAMKA : Testove (uzatvorene) otazky budou generovane z otvorenych otazok v tomto zozname otvorenych otazok
  • prosim,  prihlaste sa na skusku v IS BI
 • Priprava na skusku  
 • Některé přepracované otázky k předmětu B101 RKI jsou na linku [1].
  Jako vite, všechny vypracované otázky jsou na USB disku [2], v [1] je jejich doplnění resp. oprava.
  Byli vypracovány dle zakoupené knihy paní Svaté (Audit informačního systému, 2. vydání) a z přednášek paní Svaté.
  Komentář k novému spracování odpovědí z předmětu B101RKI:
  Otázka 13. – v jejím obsahu bylo hodně záležitostí z Cobit 5, ten ale s dokumentem IT Assurance Guide nesouvisí. Více méně dobře byla jen první strana z odpovědi.
  Otázka 14. – v jejím obsahu byly použity části z prezentace paní Svaté „postupu auditu Cobit 5“.
  Otázka 15. – lehká upraval a doplněné obrázky v češtině.
  Otázka 27. – Nebyla vůbec vypracovaná.
 • Ještě si myslím, že by bylo potřeba upravit odpovědi otázek 23, 24, 25 a 26
 • Kdyby jste si chtěli ověřit vypracované odpovědi z B101RKI podle knihy paní Svaté viz. adresář Knihy Core (obsah se shoduje s 2. vydáním) tak:
  Otázka 23: SVATÁ (str. 103 druhy metodik v textu, str. 120 – 122 vazby a popis metodik),
  Otázka 24: SVATÁ (str. 103 popis RISK IT, str. 125 porovnání etap procesu řízení rizika),
  Otázka 25: SVATÁ (str 123 pojmy procesu řízení rizik, str. 124 prvky v obrázku a níže vypsané zákl. etapy, str. 125 – 130 podrobný popis domén jednotlivých etap),
  Otázka 26: SVATÁ (str. 134 – 135 druhy analýzy (v prezentaci P9 Svaté jsou navíc Semi-kvantitativní metody a kombinace metod), str. 126 mapa rizik obecně,- str. 130 model pro výběr opatření, odpověď na poslední část otázky ohledně Cobit 5 for Risk jsem zatím nenašel)
 • [1] http://www.drpancik.sk/opravene_otazky_k_predmetu_rki-13_14_15_27/
  [2] \ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
 • Pá. 7.12.2018 B101RKI Řízení kvality (audit) IS, LIB209, 17:45-20:15(4h), 5.x
 • — pritomni dvaja studenti
  — pripravujeme obsahy Bc prac
 • — venujeme sa ceskemu portalu MBI [1] Vysokej skoly ekonomickej v Prahe zameranemu na problematiku nasho odboru
  — na portali MBI sa treba zaregistrovat
  — prechadzame help [2] – prezentaciu v Powerpointe
  — prechdzame vyborny slovnik pojmov v cestine [3]
  — na portali su informacie tykajuce sa predmetov Audit Is a SRIS
  — odporucanie vyuzit portal pri v cestine tvorbe zaverecnych prac[1] URL: https://mbi.vse.cz
  [2] https://mbi.vse.cz/mbi/files/help.pptx
  [3] https://mbi.vse.cz/mbi/files/termdictionary.docx
 • So. 1.12.2018 B101RKI Řízení kvality (audit) IS, LIB209, 9:00-11:45(4h), 4.x
 • —  konzultácie B101SRI Správa a řízení informačních systémů
 • So.27.10.2018 B101RKI Řízení kvality (audit) IS, LIB209, 9:00-11:45(4h), 3.x
  • PREŠLI SME:
  • Štandardy auditu …\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Prezentace Audit\P3-Standardy.pptx
  • Štandardy informačnej bezpečnosti …\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Prezentace Audit\P4-Standardy_bezpecnosti.pptx
 • So.20.10.2018 B101RKI Řízení kvality (audit) IS, LIB209, 13:15-16:45(4h), 2.x
  • PREŠLI SME:
  • Vývoj auditu …\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Prezentace Audit\P1-vyvoj.pptx
  • Druhy auditu …\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Prezentace Audit\P2-druhy.pptx
 • Pá.19.10.2018 B101RKI Řízení kvality (audit) IS, LIB209, 17:45-21:00(4h), 1.x
  • PREŠLI SME:
  • Obsah predmetu a podmienky jeho ukončenia
  • Študenti absolvujú záverečný test z materiálu – podkladu pre prípravu na ŠZS špecializacia MPIS (...\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality auditS\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx)
  • Študenti dostali materiály na USB kľúč (…\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\)
  • Študenti absolvujú záverečný test z materiálu – podkladu pre prípravu na ŠZS špecializacia MPIS
  • 1. prednášku pani doc. Svatej (…\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101RKI Rizeni kvality audit IS\Prezentace Audit\P1-vyvoj.pptx) 
  • Skontrolovali sme či majú študenti zadania svojich BP v PDF formáte (t.j. final)
  • Podrobne sme prešli semestrálnu prácu a jej význam pri písaní BP – netreba zabúdať na úlohu vedúceho BP – ten schvaľuje smerovanie i dielčie kroky študenta pri písaní BP – študent ale musí byť proaktívny t.j. má robiť prvé kroky a predkladať vedúcemu BP návrhy
  • ÚLOHY:
  • Ivana A. pošle zadanie svojej BP (vedúci BP dr. Beneš)
  • Juraj P. vysvetlí kontrolu originality v novom IS AMBIS
 • Ukončenie predemtu B101RKI

 • 1. časť skúšky – semestrálna práca – max 40 bodov – nutná podmienka pre ukončenie predmetu : 
  • Spracovanie seminárnej práce a jej zaslanie emailom
  • V seminárnej práci sa :
   • uvedie sa sken zadania bakalárskej práce
   • spracuje podrobný obsah a rozsah bakalárskej práce pomocou MS Word
   • obsah bude mať minimálne dvojúrovňové členenie kapitol (t.j. hlavná kapitola a podkapitola)
   • spracuje sa zoznam literatúry v programe MS Word kde bude uvedené minimálne 10 kníh
   • študent uvedie v texte minimálne na 1 stranu A4 vzťah ním riešenej problematiky v bakalárskej práci a auditu informačných systémov
   • členenie semestrálnej práce:
    • Titulný list
    • Úvod – študent prehlási či konzultoval obsah svojej práce so svojím vedúcim práce
    • Zadanie Bc práce (sken) 1 strana A4
    • Obsah a rozsah Bc práce – automaticky vygenerovaný obsah Bc práce prekonvertovaný na textový dokument
    • Zoznam literatúry  – automaticky vygenerovaný zoznam literatúry podľa štandardu ISO690
    • Audit IS a moja Bc práca – esej na 1 stranu A4
  • seminárku treba formálne spracovať podľa štandardu BIVŠ (napr. …ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101BASE Bakalarsky seminar\AGENDA\Agenda Leto2018\Smernica S 10-11 Uprava vysokoskolskych seminarnych,bakalarskych a diplomovych prac.pdf)
  • TERMÍN : 31.12. 2018
  • DORUČENÍ :  elektronicky emailem na adresu juraj.pancik@ambis.cz s předmetem RKI_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  RKI_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar) 
  • Vypracované seminárne práce z predmetu B101RKI k 12.1.2019 sú TU
 • 2. časť skúšky –písomný test – max 60 bodov zo 100 :  :   
  • Písomný test  (uzatvorené otázky a odpovede ,  výber zaškrtnutím z ponúknutých  odpovedí
 • HODNOCENÍ zkoušky:
  1 „výborně“………….(90 – 100 %)
  2 „velmi dobře“………(75 – 89 %)
  3 „dobře“………………(60 – 74 %)
  4 „nedostatečně“……..(0 – 59 %)