Analýza dat a modelování 2

201ADM2 2/2 z,Zk   16/0 Zk

 Denník :

Otázky na skúšku 5.5.2012

 

SEM10 10.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : CONOLLY kap.8 Normalizácia, CONOLLY kap.10 logický model DB – zdôraznenie rozdielov v metodológii v konceptuálnom a logickom návrhu DB, kreslenie ER diagramu videopožičovne tentokrát logický ER model CONOLLY kap.11 Fyzický model
 • CVIČENIE : kap.8 Normalizácia DB kap.9 Tabuľky, kap.10 Integrita dat
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM9 3.4.2012 : AKCIA ŠVK BIVŠ 2012

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM8 21.3.2012 : AKCIA TECH DAYS 2012

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM7 14.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA :  Venujeme sa analýze programu z kap.10 Polia a kolekcie (príklad „Karty“ – využitie polí, popis viď na FTP : PREDMETY Leto 2012/PRP2/120319 Visual Sharp 2010 priklad 10. kap/ ). V programe Enterprise Architect sme zo zdrojového kódu vytvorili UML CLASS DIAGRAM a potom sme vytvárali UML SEQUENCE DIAGRAM (medzistav prác viď. aj na FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/ADM2/120320 Cvičenie SEM7/). Hľadali sme napr. volania metód jednotlivých objektov (a ich konštruktorov).
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA : dorobiť volania objektu HracíKarty do diagramu UML SEQUENCE DIAGRAM  a dorobiť UML SEQUENCE DIAGRAM a prekrokovať program tak aby sme rozumeli jeho vnútornej funkcii náhodného rozdávania kariet
 • NABUDÚCE : UML ACTIVITY DIAGRAM

SEM6 13.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : venujeme sa predmetu PRP2 – kap.10 Polia a kolekcie, tému si odprednášame na budúci týždeň
 • CVIČENIE : pracujeme na prihláške na ŠVK
 • AGENDA : –
 • ÚLOHA :
  • STEPHENS : samostane si urobiť  kap.6 – poddotazy,  kap.7 formovanie dat pomocu funkcí
 • NABUDÚCE :

SEM5 06.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA :  kap  CONNOLY kap.6 a 7 (ER modelovanie),CONOLLY kap.9 konceptuálny model DB,
 • CVIČENIE :kreslenie ER diagramu videopožičovne – konceptuálny model s tým nejde urobiť – obdobne to platí aj pre VISIO 2010
 • AGENDA : –
 • ÚLOHA : –
 • NABUDÚCE : CONOLLY kap.8 Normalizácia,   CONOLLY kap.10 logický model DB

SEM4 28.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : prebrali sme  STEPHENS kap.5, spojenie tabuliek,  nedokončili sme kap.6  (Poddotazy)
 • CVIČENIE : k STEPHENS
 • AGENDA : BC BRONDA – rekonštrukcia konceptu DB
 • ÚLOHA :
  • na budúcu hodinu všetci poslú email ADM2_Prizvisko_meno so súborom s dokončenými príkladmi z kap.6 podla vzoru 0:/PREDMETY Leto 2012/ADM2ext/120228 ADM2 Cvicenie/
  • Pančík : Braňovi M.vrátiť 35 centov za kávu
  • Pančík : doskenovať z knihy prílohu A s odpoveďami na kvíz a cvičenia
 • NABUDÚCE : kap.7 formovanie dat pomocu funkcí, CONNOLY kap.6 a 7 (ER modelovanie),

SEM3 21.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : ! neurobili sme opakovanie z prednášok CONNOLY kap.6 a kap.7 (ER modelovanie) !
 • CVIČENIE : prebrali sme  STEPHENS kap.4, nedokončili sme kap.5 spojenie tabuliek  (skončili sme príkladom na str.145 dole )
 • AGENDA : podpis konceptov bc prác
 • ÚLOHA :
  • Pančík : Braňovi M.vrátiť 35 centov za kávu
  • Pančík : doskenovať z knihy prílohu A s odpoveďami na kvíz a cvičenia
 • NABUDÚCE :
  • prednáška : CONNOLY kap.6 a 7 (ER modelovanie)
  • cvičenie:  STEPHENS  dokončiť kap.5 spojenie tabuliek, kap.6 vkladanie dotazov do poddotazov, príklady z OPPELa z časti SQL (kap.4)kde sa tiež rieši spojenie tabuliek, príklady z ACCESS-u u NOrthwind-u taktiež (OPPEL kap.3)

SEM2 14.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : venujeme sa Bc prácam  a opakovanie z prednášok CONNOLY kap.4 a kap.5
 • CVIČENIE : prešli sme kap.3 knihy STEPHENS MySQL za 28 dní
 • AGENDA : upresnili sme podmienky ukončenia predmetu
 • ÚLOHA : kvíz a cvičenia z kap.3 STEPHENS, otázky a cvičenia  z kap.4 a 5 CONNOLY
 • NABUDÚCE : opakovanie s cvičeniami CONNOLY kap.6 a kap.7,  z kap.4 a 5  STEPHENS,

SEM 1 6.2.2012 :

 • inštalujeme MySQL
 •  Do pozornosti davam knihu CONOLLY_BEGG_Database-Systems_2005_0201342871.zip
 •  Domaca uloha stiahnut si MySQl instalacky su na FTP : \INSTALL2\120207 INSTALL MySQL\, heslo “sqlstudent1″, developer editon

 

Študijné povinnosti :

1.Písomná skúška z teórie databáz, bodov  (bodov 100 zo 100,  skúška Leto 2012):

 • CONNOLY,2009 – otázky z konca každej prebranej kapitoly, vypracované sú v adresári FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\ sme vlozili zname domace ulohy.
 • skúška bude z kap. 1-9

2. Praktická časť I , bodov 30  ( zápočet Leto 2012):

 • Praktická časť – projekt : Na základe zadania z CONNOLY,2009  :
   1. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v DBMS MySQL + vytvorit LOGICKÝ model v MySQL Workbench data model (*.wbm), metódou forward engineeringu vygenerovať SQL skript pre vytvorenie tabuliek, naplniť tabuľky údajmi a metódou exportu DB vyexportovať DB z MySQL (vznikne súbor sql). Zaslať emailom zip so súborom  s EER modelom  *.wbm a súborom  SQL z exportu DB (seminárna práca, email : ADM2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM2_Priezvisko_Meno.zip v zipe dva súbory wbm a sql)
   2. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\
  1. Termín : koniec skúškového obdobia Leto 2011

 Informačné zdroje :

 1. kniha  “SQL za 28 dní”  \PANCIK_AR1112\KNIHY\120207  KNIHA SQL ZA 28 DNI\
 2. inštalačný súbor : PANCIK_AR1112\INSTALL\120207 INSTALL MySQL\
 3. stránka s manuálmi k MySQL http://www.w3resource.com/