B201SBC Seminár k Bc práci KOMBI ZIMA 2012

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu: nie je

Emailová skupina: SBC

Kód predmetu: B201SBC

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SBC_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov :

Merge email:

Adresár predmetu na FTP :  \PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_SBC

3. stretnutie sobota 16.11.2012 4h

 • finálny zoznam tém Bc prác je na FTP : 121109 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx a je to adresár :  PREDMETY Zima 2012\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\
 • na stretnutí neboli a  ospravedlnili sa :  RAJTÁR, DEMJÁN , neospravedlnili sa : DRDOŠ, DUBAJ, ĎURČÍK, TÓTH
 • Finálne formuláre sme umiestnili na FTP (PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_SBC/121117 Formular BC FINAL/), študenti ich podpísali a doc. Pančík ich posunutie vedúcim (KLAUČO : Valaštek, Jarečný, Varl, Doležal, Szabo   GECOVIČ : Magdič,Konig, Šagát  PANČÍK : Oravec, Kosa, Vyhnáliková). Ostatní študenti BC KOMBI sa musia k vedúcim prác nahlásiť a absolvovať procedúru formulára sami za seba.
 • ALFA verzie obsahov sme umiestnili na FTP : 1:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_SBC/121117 ALFA OBSAHY BC PRAC/. Vedúcim bc prác si ich dajte posúdiť a začnite písať 1 a 2 časť prác lebo bude neskoro. Priebežný termín predloženia  1 a 2 časti na kontrolu vedúcim a  katedre je 15.1. 2013 (rozsah 25 strán, musí byť uvedená litertúra 12 kníh ) – až po kontrole bude pridelený vedúcim práce zápočet za SBC Zima 2012

2. stretnutie sobota 12.10.2012 4h

 • iteratívnym spôsobom sme dokončili  alfa verziu formulárov zadaní (cisty formulár je v ..\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\)
 • ALFA verzie formulárov zadaní DP sú v 3.BC.IT_KOMBI_SBC\121013 ALFA verzie Formular zadania BC\
 • tí čo neboli na seminári vypíšu formulár a pošlú mi ho na kontrolu (M.TÓTH)
 • ÚLOHA : všetci mi pošlú FINAL verziu zadania BC kvôli archivácii
 • ÚLOHA : všetci pošlú FINAL verziu zadania BC aj svojim vedúcim na posúdenie, poprosia ich o úpravu a ich podpis a odovzdanie zadaní na študijnom oddelení (termín : budúci týždeň)
 • aktuálny stav tém DP a návrh na ich zmenu je v adresári   ..\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC v EXCEL zošite. Zmenu vykoná pani tajomníčka v IS BIVS
 • naučili sme sa vytvoriť obsah a rozsah záverečnej práce
 • prešli sme spôsob práce s bibliografickými odkazmi a vytvorením bibliografického odkazu
 • prešli sme smernicu S11-10 o záverečných prácach
 • ÚLOHA : všetci si pripravia obsah ich Bc tak, že vymyslia názvy 3 hlavných kapitol, vymyslia podkapitoly 1, teoretickej časti  a navrhnú jej rozsah tak aby vedeli odhadnúť cca 20-25 strán. Ďalej, všetci si pripravia 12 – 15 kníh, ktoré použijú. TERMÍN: naše budúce stretnutie

1. stretnutie piatok 12.10.2012 4h (namiesto B201ADM, dôvodom zámeny je zložitosť tvorby zadania BC a jeho urgentnosť – do konca októbra sa musí odovzdať)

 • vytvorili sme obsah formulára zadania Bc prác (3.BC.IT_KOMBI_SBC/121012 ALFA verzie Formular zadania BC/)
 • u niektorých sa mení vedúci (JAREČNÝ), téma (ŠAGÁT), sú noví (RÓSZA)
 • v nedeľu sa pošlú schválené ALFA verzie svojím vedúcim na posúdenie ako BETA verzie
 • pracovali sme aj v čase predmetu B01ADM (4h) – nahradíme si ho