BC SOKOL Peter (KOMBI)

140118 email konzultácia (FTP: 20140117_BP_SokolPeter_BBK.docx)

  • súhlasím s obsahom a s literatúrou, prosím skúste dorobiť prvú kapitolu (myslím, že sú tri termíny na zápočet k BC práci – koniec januára, 31.1 alebo  15.2 alebo 28.2 )

131208 email konzultácia  (FTP: 131208_BP_SokolPeter_BBK_2.docx)

  • Pozadu nie ste – obsah je vyborny – do konca roka skuste urobit literaturu (dole su nejake linky na knihy).

131103 email konzultácia 

ZADANIE  BC SOKOL Peter (KOMBI)  – 131025 zaslané na študijné prostredníctvom  dr. Kanderovej 

Přesný název práce (max. 80 znaků): Softvérová analýza a realizácia mobilnej aplikácie pre správu siete                 

Název anglicky (max. 80 znaků): Software analysis and realisation of mobile application for network management

Cíl práce (max. tři řádky): Hlavným cieľom práce je opísať a overiť metódy a techniky využívané v analýze a realizácii  aplikácií určených pre mobilné zariadenia. Čiastkovým cieľom je softvérová analýza a realizácia mobilnej aplikácie pre správu siete.                                                                                        

Osnova práce:

  1. Teoretická časť : vymedzenie základných a súvisiacich pojmov uvedených v téme práce (softvérová analýza, správa požiadaviek, modelovanie procesov, modelovací jazyk UML )
  2. Analytická časť : správa siete a softvérová analýza mobilnej aplikácie pre správu siete
  3. Realizačná časť :  realizácia mobilnej aplikácie pre správu siete