Aplikační softvér Leto 2015

Aplikační software M101ASW 2/1 z,Zk || 8/8 z,Zk 7 

23. duben 2015 Aktuálny status zaslania seminárnych prác :  viď. TU 

Prosím, po ukončení prác na Vašej diplomovke, zašlite mi seminárku z predmetu ASW

(1) http://www.drpancik.sk/vyucba-leto-2014/aplikacni-softver-leto-2015/m101asw-kontakty-a-status-seminarnych-prac/

2. stretnutie , cvičenia po skupinách piatok 27.3 a   sobota 28.3. (NAR211, 8h , 08,00-15,30) 

 •  
 • Plán výuky :
 • Návrh a  implementácia  projektu ATM terminal  (9) 
 • AGENDA 
  • kontrola dochádzky
  • pošlete mi kontaktný email ak ste mi ho ešte neposlali – skontrolujte svoj status na stránke TU
  •  termíny skúšky (predtermíny a mimotermíny len cez SKYPE)
  • Písomný test  (uzatvorené otázky a odpovede , výber zaškrtnutím z  odpovedí, je možné viac správnych odpovedí ) – řádné termíny :   pátek 3.4. (od 16,00 -), pátek 10.4.(od 16,00 -) opravný termín  24.4. Vyhodnotenie testu a zápis do indexu po skúške. 
  • Termín zaslania seminárnej práce – prácu je možné poslať aj po absolvovaní písomného testu 
  • Podklady na prípravu na písanie  písomnemu testu : 
 • VÝUKA
  • podrobná analýza zdrojového kódu v jazyku C#  – zaujímame sa v kóde po deklaráciu triedy, atribútov, konštruktorov a  metód – hlbšie do roviny implementácie kódu nejdeme – j eto vec programátora
  • vysvetlenie princípu dedičnosti na príklade abstraktnej bázovej triedy Transaction a odovodených tried (BalanceInquiry,  Withdrawal,  Deposit)
  • každý bude pracovať s editorom Notepad++ a hľadať prepojenie v UML diagramoch a kóde
  • prejdeme si  tak otvorené otázky k projektu ATM (4) ako prípravu na skúšku
  • prejdeme si prednášky z 1 a 2 kapitoly FLOWER na tému význam UML  pre  inžiniera – je to naše východisko pre skúšku z teórie a aj triezvy pohľad načo je dobrá teória keď neslúži praxi (12)
  • prejedeme si študentské práce a analýza inf. systému ATM v Enterprise Architect (výber z najlepsších napr. (10))
  • budeme sa venovať našej zápočtovej práci „Moja Mikrovlnka“
  • odporúčam si nainštalovať si doma Microsoft VISUAL STUDIO EXPRESS 2013 for Windows Desktop a prejsť si projekt ATM terminal (6)  – nie je to povinné  
 • DOMACA ÚLOHA PRE doc. PANČÍKA do 27.3.
  • pripraviť podstránku s tabuľkou so stavom komunikácie so študentmi (stĺpec, kontaktný email, SKYPE konto ready status, účasť na cvičeniach, ….)
  • pripraviť pre študentov distribúciu editora Notepad++ na USB kľúč – na NAR211 budeme tak pracovať nakoľko tam nie je Notepad++ nainštalovaný ,vyjdeme z Portable apps distribúcie NOtepad++ (13)
  • doplniť na podstránku otázky a odpovede  ( viď. zoznam-otazok-k-pripadovej-studii-atm-terminal )

1. Stretnutie  sobota 7.3. (NAR401, 4h , 11,30-15,30; NAR202, 4h, 15,45-19,15 ) 

 •  Úvod do  výučby :
 • predstavenie sa, kto je doc. Pančík
 • ziskanie email adries študentov a dohodnutie spôsobu komunikácie :
  • každý pošle na/po hodine email na email adresu jpancik@bivs.cz s predmetom ASW_Prijimeni_Jmeno
 • do textu emailu uviest :
  • formu studia (PREZ al. KOMBI),
  • zamestnanie (študent, pracovník v obchode, IT manažér…)
  • IT záujmy (programovanie, web stranky, pozeranie YouTube, sociálne siete),
  • IT plány – čo by som sa chcel naučiť, čo by mi mala dať škola v oblasti praktického vzdelania
  • ako je študent so SKYPE – budeme sa skúšať cez SKYPE
 • Informácie k predmetu ASW  na www.drpancik.sk
 • Informácie k predmetu na FTP : data.soft1.sk (LOGIN: student HESLO: ***********)
  • Informácie k predmetu na USB kľúči (knihy a softvér) – prejdeme si jednotlivé adresáre a ich obsah
  • Podmienky ukončenia predmetu M101ASW a spôsob vykonania skúšky
  • Osnova teoretickej a praktickej časti predmetu
 •  Softvérová analýza projektu ATM terminal (8) 
  • NUTNÉ PREKVIZTY (stiahnite si to):
   • aktuálna prednáška v powerpoint-e k teórii (UML analýza projektu ATM terminál) je na FTP v (5)  a TU
   • projekt ATM terminál pre MICROSOFT Visual Studio 2013 (6) a aj TU
   • nie je nutné aby si študento nainštalovali vývojovép rostredie MICROSOFT VISUAL STUDIO 2013
   • odporúčam si nainštalovať programátorský editor Notepad++  (11)– v ňom si budeme prezerať zdrojové kódy projektu ATM terminal napísané v jazyku C# , budeme v ňom robiť aj na cvičeniach z predmetu na N211
  • TECHNOLÓGIE 
   • ukážka obsluhy  programu a zdojových modulov vo Visual Studio 2010 (VS2010)
   • orientácia v projekte ATMCaseStudy.sln a v kóde jednotlivých programových modulov ATMCaseStudy\
   • orientácia v prostredí VS2010 a čítanie kódu pomocou programátorského editora
   • kde sa program začína svoje vykonávanie : ATMCaseStudy.cs
   • kde sa deklaruje hlavná trieda ATM.cs –začiatok popisu konštrukcie programu
  • SOFTVÉROVÁ ANALÝZA 
   • na hodine sme podrobne prešli požiadavkový dokumenet a metódu UML analýzy projektu
   • podrobne sme si vysvetlili všetky UML diagramy

 

Zápočet : zmeny viď. zelené 

 •  vypracovať  seminárnu prácu vo WORD-e „Moja mikrovlnka“  obsahujúcu popis požiadaviek a UML analýzu podobnú ATM terminálu pre elektrospotrebič MIKROVLNNÁ RÚRA
 •  seminárku spracovať podľa štandardu BIVŠ (7)
 • podrobnejšia špecifikacia čo má byť v seminárnej práci je viď. na stránke (3)
 • hodnotí sa hĺbka analýzy
 • TERMÍN : prácu je možné poslať aj po absolvovaní písomného testu   
 • DORUČENÍ :  elektronicky emailem na adresu jpancik@bivs.cz s předmetem ASW_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  ASW_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar) 
 • POZNÁMKA :   Zmena témy analýzy je možná : podľa dohody, automat na kávu alebo výťah (viď. vzoryhttp://www.sequencediagrameditor.com/sample_diagrams.htm), …ďalšie po dohode

Skúška :  zmeny viď. zelené 

 • Písomný test  (uzatvorené otázky a odpovede ,  výber zaškrtnutím z  odpovedí,  je možné aby bolo viac správnych odpovedí )  – řádné termíny :   pátek 3.4. (od 16,00 -), pátek 10.4.(od 16,00 -) opravný termín  24.4. Vyhodnotenie testu a zápis do indexu po skúške. Termín zaslania seminárnej práce – prácu je možné poslať aj po absolvovaní písomného testu. Oblasti skúšky :   
 • TEÓRIA  UML : sú známe otvorené a otázky k problematike UML (2)  študent  Patrik spracoval vzorové odpovede (1) (je treba vidieť pred skúškou) , z nich budú vygenerované testové otázky
 • PRAX UML   čítanie kódu projektu podľa analýzy UML  :     viď.  (4) (je treba vidieť pred skúškou)k problematike prednášaného ATM terminálu, výklad prepojenia UML analýzy (5)  a zdrojového kódu projektov   v jazyku C# (6) , testové otázky zamerané na použité diagramy v analýze a na syntax UML kódu – viac na prednáškach.

Hlavné informčné  zdroje  :  

 • REPOZITÁR je hlavný adresár na USB  :  \BIVS Praha Leto2015\ a tiež na FTP (bez adresára knihy)
 • (1)  vzorové odpovede k teórii UML (WORD dokument v repozitári):  VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx, adresár :  M101ASW Aplikacni_Software Leto2015\PREDNASKY ASW\OSTATNE\
 • (2)  JE TREBA KU SKÚŠKE :   Otvorené a dopredu známe otázky z jazyka UML (článok tu na tejto stránke) , zoznam-otvorenych-otazok-a-vzorovych-odpovedi-z-predmetu-tmm
 • (3)  Podrobný opis  seminárnej práce  (článok tu na tejto stránke) ,  tmm-podrobny-opis-seminarnej-prace
 • (4) JE TREBA KU SKÚŠKE : Zoznam otázok k prípadovej štúdii ATM terminál, zoznam-otazok-k-pripadovej-studii-atm-terminal
 • (5)  Materiály v repozitári : BIVS Praha Leto2015\PREDNASKY ASW\KNIHA DEITEL ATM terminal\
 • (6)  Materiály v repozitári : \BIVS Praha Leto2015\SOFTWER\C#\
 • (7) Smernica S 10-11 Uprava vysokoskolskych seminarnych,bakalarskych a diplomovych prac.pdf, adresár : BIVS Praha Leto2015\STUDENTSKE PRACE\AGENDA\121006 Ako citovat literaturu a smernica 10-11\
 • (8) DEITEL  Visual 2010 C# for Programmers , kap. 30. ATM Case Study, Part 1: Object-Oriented Design with the UML
 • (9) DEITEL  Visual 2010 C# for Programmers , kap. 31. ATM Case Study, Part 2: Implementing an Object-Oriented Design
 • (10) \STUDENTSKE PRACE\VZOROVE PRACE\
 • (11) http://notepad-plus-plus.org/download/v6.7.4.html
 • (12) Materiály v repozitári : BIVS Praha Leto2015\PREDNASKY ASW\OSTATNE\ kap.1 fowler 2009 .pptx a kap.2 fowler 2009 .pptx
 • (13) http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

 

Pomocne zdroje : 

 

Vzorové zdroje z výučby  :

 1. Leto 2014 KOMBI M201TCN http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2013/kombinovane-studium-leto-2014/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-kombi-leto2014/
 2. Leto 2014 PREZENCNI  M201TCN    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2013/prezencne-studium-leto-2014/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-prez-leto2014/
 3. Leto 2013 KOMBI M201TCN    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/kombinovane-studium-leto-2013/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-leto2013-kombi/
 4. Leto 2013 Prezencni M201TCN     http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/techniky-a-case-nastroje-vyvoja-prez-leto2013/
 5. Leto 2013 Prezencni B201ALG  http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/algoritmizacia-a-programovanie-prez-leto-2013/
 6. Leto 2013 Prezencni B201VIS  http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/vyvoj-informacnich-systemu-leto-2013-prezencni/
 7. Zima 2012 PREZENCNI B201TMM    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2012/prezencne-studium/techniky-a-metody-modelovani-pozadavku-prezencni/
 8. Zima 2012 KOMBINOVANI  B201TMM      http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2012/kombinovane-studium-zima-2012/techniky-a-metody-modelovani-pozadavku-zima-2012-kombi/
 9. Zima 2012 KOMBINOVANI  B201ADM LM    http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-zima-2012/kombinovane-studium-zima-2012/1-b201adm-analyza-dat-a-modelovani-zima-kombi-liptovsky-mikulas/
 10. Zima 2011 PREZENCNI B201TMM  http://www.drpancik.sk/tmm-plan-seminarov-a-dennik/
 11. Zima 2011 KOMBINOVANI  B201TMM   http://www.drpancik.sk/tmmext-plan-seminarov-a-dennik/, popis seminárnej práce a a otázky na výučbu   http://www.drpancik.sk/tmmext-studijne-povinnosti-a-ich-ohodnotenie/
 12. výučba TMMext v Zima 2011 http://www.drpancik.sk/?p=537
 13. výučba TMM v Zima 2011 http://www.drpancik.sk/?p=555
 14. študentské práce opisy IS FTP: ..\PREDMETY\TMMext\StudWork\
 15. študentské práce opisy IS FTP:  \3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY