BC Filip DROUOT

2.3.2018 seminár B101BASE

— mame kompletne zadanie vratane DOC i PDF verzie

Zadání bakalářské práce

Student :

Filip DRUOUT

Téma bakalářské práce:

Tvorba moderních webových rozhraní pro informační systémy

Cíl práce:

Analyzovat architektury informačních systémů typu klient – server a vytvořit přehled dnes používaných webových technologií

Metoda:

analýza pomocí komparace, syntéza

Struktura práce:

1. TEORETICKÁ ČÁST:  informační systémy (IS) typu klient – server, technologie klient-server, webové technologie

2. ANALYTICKÁ ČÁST: komparativní analýza webových technologií, zběr požadavků a analýza konkrétního zadání

3. NÁVRHOVÁ ČÁST:  návrh prototypu konkrétní aplikace s využitím jazyka Java Script

 

 Základní prameny a odborná literatura:

  1. Harward. 2018. Introduction to Computer Science. [Online] 2. 3 2018. [Citace: 2. 3 2018.] https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x.
  2. Haverbeke, M. 2014. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. místo neznámé : O´Reilly, 2014. ISBN-10: 1593275846.
  3. Zambonini,D. 2011. A Practical Guide to Web App Success. [Online] 2011. [Citace: 3. 3 2018.] http://webappsuccess.com.