Zaverecne prace 2021- planovane

email 20.11. 2019 a 1.12. 2019  doc. Pancik –> katedra KME  :

 • Navrhovane temy Bakalarskych prac v AR2020/2021
  1. „Metody analýzy a návrhu informačních systémů“ – prihlasen Karel Růžička
  2. „Testování v podmínkách agilního vývoje informačních systemů“ – prihlasena Ivana Pearce
  3. „Analýza  obchodních procesů v podpore IT v konkrétní organizaci “ – prihlasena Lenka  Kremláčková
  4. „Rámec TOGAF pro návrh architektur IT systemů  a jeho využití“ – prihlasen Lubomír Havíř
  5.  „Automatizace testování ERP systemů“ – prihlasen  Karel Soukup
  6. „Řízení projektů vývoje informačních systémů v oblasti digitalizace dokumentů“ – prihlasen Petr Süč 
  7.  „Analýza a sběr infrastrukturních dat v ICT“  – prihlasen Martin Živný
  8.  „Projektové řízení v rozvoji infrastruktury ICT“ – přihlášen  Jaroslav Červený 

email 20.11. 2019 prorektorka –> all :

 • Pokyn prorektorky pro studium Vypisování témat závěrečných prací v akademickém roce 2019/2020
  Harmonogram AR 2019 / 2020
  Zveřejnění témat ZP v IS 13. 1. 2020
  Registrace studentů k tématu ZP 16. 1. – 10. 2. 2020
  Žádost o individuální téma ZP 27. 1. – 2. 2. 2020
 • Témata jsou vypisována jako obecná. Student a vedoucí ZP dotvoří téma ZP do konkrétního názvu a zadání ZP.

1.   Navrh temy BC prace pre Karel Růžička  „Metody analýzy a návrhu informačních systémů“

email konzultacia 25.5.2020 – editace a schcvaleni temy BcP v IS AMBIS veducim BcP
— V podstate si mozete hned vytvorit obsah prace – konkretne prvu kapitolu (10-15 stran) s definiciami jednotlivych pojmov. Pozriet si v archive prace mojich studentov POLAKOVA (ma dve vyborne prilohy), VACULCIAK, HAMALIAR, … a skuste tam tiez spomenute pojmy parafrazovat aby to nenasiel porovnavac textov.
— Samotna druha kapitola (ATM terminal) sa uz bude lepsie pisat – mate vyborne zdroje informacie z DEITLELa (cca 15 stran).
— Musite mat spolu 72000 znakov – takze obrazky pokojne davajte do textu.
— posílám Vám ke schválení zadání mobí bakalářské práce. Dejte mi prosím
vědět, jestli k tomu máte nějaké připomínky, nebo nápady co tam
dodat.
ZADÁNÍ: Metody analýzy a návrhu informačních systémů
Methods of analysis and design of information systems

Cíl práce:
Cílem práce je navrhnout konkrétní informační systém s využitím metod
analýzy a návrhu informačních systému, s využitím nástroje CASE, modelovacího jazyka
UML a procesního modelovaní v jazyce BPMN. Navrhnutý informační systém bude
použit pro výukové účely.

Použité metody:
Rešerše odborné literatury, analýza informačního systému.

Struktura práce:
Úvod
Teoretická část – vymezení pojmů IS, UML, BPMN, CASE
Analytická část – analýza informačního systému, vytvoření vývojové
dokumentace
Návrhová část – případová studie analýzy, návrh IS pro výukové účely
Závěr

Literatura:
Kanisová, H., & Müller, M. (2006). UML srozumitelně. (2., aktualiz. vyd). Brno: Computer Press.
Arlow, J., & Neustadt, I. (2007). UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací:
objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. (2., aktualiz. a dopl.
vyd). Brno: Computer Press.
Schmuller, J. (2001). Myslíme v jazyku UML: knihovna programátora. (1.vyd).
Praha: GRADA.
Deitel, P., & Deitel, H. (2010). C# 2010 for Programmers. (4). New Jersey:
Prentice Hall.
ÖZKAYA, M. (2018). ANALYSING UML-BASED SOFTWARE MODELLING LANGUAGES. Journal
of Aeronautics & Space Technologies / Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi,
11(2), pp. 119-133.

 • Cil prace: cilem prace je navrhnout konkretni informacni system s vyuzitim metod analyzy a navrhu informacnich systemu s vyuzitim  nastroje CASE , modelovaciho jazyka UML a procesniho modelovani v jazyce BPMN. Navrhnuty informacni system bude pouzit pro vyukove ucely.
 • 1. TEORETICKA CAST: vymedzeni pojmu z predmetne oblasti (vyvoj informacnich systemu (IS), jazyky UML a BPMN, CASE nastroje pro vyvoj IS)
  2. ANALYTICKA CAST: navrh,  analýza IS a vytvoreni vyvojove dokumentace s vyuzitim CASE nastroje
  3. NAVRHOVA CAST:  pripadova studie analyzy a navrhu konkretniho IS pro vyukove  ucely
 • konzultace 7.12.2019          
  • k ANALYTICKE CASTI : 
  • Karel zpracuje ako semestralni projekt pro predmet TMM analyzu ATM terminalu –> to bude zakladem teto casti BcP,pokusi sa editovat procesni (BPMN) a UML diagramy resp. i pozadavky v programu EA (CASE nastroj). Pouci se praci BcP Danica Polakove (tato prace je na USB, vid. priloha c. 2 k BcP) 
  •  k NAVRHOVE CASTI:
  • tu by sa mohl cely projekt ATM terminal umisnit na websidlo (pouzit WordPress), text bude v anglictine, cele to bude orientovane na EA a jeho vystupy vcetne automaticky vygenerovane sablony pro projekt v C# (Microsoft Visual Studio 2019). V BcP se popise struktura websidla tohoto edukacniho projektu.

4. Navrh temy BC prace pre Ivana  Pearce :  „Testování v podmínkách agilního vývoje informačních systemů“

3. Navrh temy BC prace pre Lenka  Kremláčková: Analýza  obchodních procesů v podpore IT v konkrétní organizaci 

 • Cil prace:  Vytvoreni pripadove studie analyzy  obchodnich procesu a navrh projektu zavedeni podpory IT  v konkretni organizaci
 • 1. TEORETICKA CAST: vymedzeni pojmu z predmetne oblasti
  2. ANALYTICKA CAST:  analyza specifik popisu, rizeni a optimalizace obchodnich procesu  v podpore IT v organizaci
  3. NAVRHOVA CAST: pripadova studie analyzy  obchodnich procesu a navrh projektu zavedeni podpory IT  v konkretni organizaci (POZN J.P. : v navrhu ukazat na alignement business procesu organizace a navrhnout souvisejici procesy v IT podpore – muze ist o vymysleny (DUMMY) projekt )
 • ZDROJE:
 • [1]https://en.wikipedia.org/wiki/IT_service_management
 • [2]https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Processes
 • [3]https://www.innovativetech.com/service-desk/itil/

 

4. Navrh temy BC prace Lubomír Havíř: „Rámec TOGAF pro návrh architektur IT systemů  a jeho využití“

 • Cil prace: pripadova studie vyuziti rámce pro podnikovou architekturu TOGAF   a navrh projektu v konkretni organizaci. Porovnani moznosti vyuziti ramce TOGAF ve verejnem a soukromem sektoru Ceske republiky.
 • 1. TEORETICKA CAST: vymedzeni pojmu z predmetne oblasti
  2. ANALYTICKA CAST: Analyza vyuziti ramce pro podnikovou architekturu TOGAF v podminkach verejnehosektoru Ceske Republiky
  3. NAVRHOVA CAST: pripadova studie vyuziti rámce pro podnikovou architekturu TOGAF   a navrh projektu v konkretni organizaci (POZN: – muze ist o vymysleny (DUMMY) projekt )
 • ZDROJE:
 • [1] https://cs.wikipedia.org/wiki/TOGAF

5. Navrh temy BC prace Karel Soukup: „Automatizace testování ERP systemů“

Cil prace: pripadova studie automatizace testovani ERP systemu a navrh projektu zavedeni automatickeho testovani v konkretni organizaci.
1. TEORETICKA CAST: vymedzeni pojmu z predmetne oblasti
2. ANALYTICKA CAST: Analyza vyuziti automatizace testovani ERP systemu
3. NAVRHOVA CAST: pripadova studie vyuziti automatizace testovani ERP systemu (POZN: – muze ist o vymysleny (DUMMY) projekt)
ZDROJE:
[1]

6. Navrh temy BC prace Petr Süč : „Řízení projektů vývoje informačních systémů v oblasti digitalizace dokumentů“

Cil prace: pripadova studie navrhu (a/alebo realizace) projektu vyvoje informacniho systemu (IS) v oblasti digitalizace dokumentů
1. TEORETICKA CAST: vymedzeni pojmu z predmetne oblasti (projektové rizeni vyvoje informacnich systému, role projektoveho managera,…)
2. ANALYTICKA CAST: analyza procesu, SW nastroju a nastroju na hlídání efektivity ve vyvoji IS. Analyza personální náročnosti včetně sledovani nakladove slozky.
3. NAVRHOVA CAST: pripadova studie navrhu (a/alebo realizace) projektu vyvoje informacniho systemu v oblasti digitalizace dokumentu (POZN: – muze ist o vymysleny (DUMMY) projekt)
ZDROJE:
[1]

7. Navrh temy BC prace   Martin Živný „Analýza a sběr infrastrukturních dat v ICT“

Cíl práce: Případová studie pro analýzu a sběr infrastrukturních dat v ICT.
Návrh projektu zavedení sběru dat v konkrétní organizaci. Zaměření na malé nebo
středně velké organizace s použitím sylogových informací.

1. TEORETICKA CAST: vymedzeni pojmu z predmetne oblasti
2. ANALYTICKA CAST: Analyza vyuziti infrastrukturních dat v malé nebo středě
velké organizaci.
3. NAVRHOVA CAST: pripadova studie vyuziti syslogových informací pro analýzu a
dlouhodobé sledování IT infrastruktury. (POZN: – muze ist o vymysleny (DUMMY) projekt)
ZDROJE:
[1]

8. Návrh témy BC práce  Jaroslav Červený „Projektové řízení v rozvoji infrastruktury ICT“

Cíl práce: Návrh konkrétního projektu modernizace informačně komunikačních technologií (ICT) a zpracování dokumentace projektu
1. TEORETICKÁ ČÁST: vymezení pojmů v předmětné oblasti (projekty a řízení projektů, projektové řízení v IS/ICT, nástroje řízení projektů, projektová dokumentace)
2. ANALYTICKÁ ČÁST: Vzorová analýza TCO (Total Cost of Ownership) pro některé infrastrukturní řešení (např. datová centra, síťová infrastruktura, zálohovací systémy, atd.)
3. NÁVRHOVÁ ČÁST: Návrh konkrétního projektu modernizace informačních technologií (ICT), zpracování dokumentace projektu