B201SBC Seminár k Bc práci KOMBI LM ZIMA 2012

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu: nie je

Emailová skupina: SBC

Kód predmetu: B201SBC

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SBC_LM_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov :

Merge email:

Adresár predmetu na FTP :  \PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC a FTP: \PREDMETY Zima 2012\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\

2.stretnutie 20.10.2012, h (plánované 4h),  sobota

Knihy o projektovom riadení (ako navrhnúť trojimperatív projektu : čo sa má urobiť, dokedy a za čo) a MS Project 2010:  

 • ROSENAU,  2006, Kniha o projektovom riadení (\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN Rosenau Rizeni Projektu 2007\)
 • KUBÁLEK  : MS Project 2010 – učebnica ako vtvoriť MS Project 2010
 • SCHWALBE,2010 Riadenie IT projektov (PANCIK_AR1112\KNIHY\100121 Kniha Schwalbe\)
 • POUR,2009 životný cyklu saplikácie, kap.11 a dokumentačné výstupy projektu (PANCIK_AR1112\KNIHY\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\  kap.11)
 • VRANA,2005 riadenieprojektov IT – vzory dokumentov (…\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\PDF\)
 • WIEGERS,2009 priloha D, ukazkova dokumentacia projektu , odporucam citat 1. kaspitolu(KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\)
 • dokument – štandard o riadení projektov IT v SR (http://informatizacia.sk/standardizacne-dokumenty/4495s) dokument Metodicky_pokyn_riadenie_IT_projektov.pdf

Aktuálny stav na formulácii zadaní :

  • FEKEČ (Martiško) – čaká na vyjadrenie k BETA
  • MOJŠOVÁ (Baráth) –   čaká na vyjadrenie k BETA
  • PUPÍK (Pasztorek) –   čaká na vyjadrenie k BETA
  • BARAN (Semančík) – máme FINAL
  • BRZIAK(Forgáč) – čaká na vyjadrenie k BETA
  • PUCHY (Forgáč) – čaká na vyjadrenie k BETA
  •  KUBO (Baráth) –  máme FINAL
  • SVITEK (Baráth) – máme FINAL
  • RODÁK (Forgáč) – čaká na vyjadrenie k BETA
  • ŠUCHTÁR (Baráth) – dnes vyrobíme BETA verziu
  • HALUŠKA (Forgáč) – čaká na vyjadrenie k BETA
  • SKRISA (Forgáč) – čaká na vyjadrenie k BETA
  • ŠUCHTÁR () – vytvorili sme zadani

Všetci, ktorí majú formulár schválený vo verzii FINAL, zabezpečia jeho podpis vedúcim a jeho odovzdanie štúdijnom oddelení. Všetci ktorí budúmať zadanie FINAL mi ho pošlú kôli archivácii. V prípade akýchkoľvek problémov s vedúcimi prosím kontaktovať mňa.

1.stretnutie 6.10.2012, 10h (plánované 4h),  sobota

 1. Pracujeme s obrázkom a jeho označením vo Word 2007 a automatickým generovaním zoznamu obrázkov (súbor SBC_Puchy_Vladimir_navrh_Obsahu.docx v adresári .. 3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC \121006 Ako citovat literaturu a smernica 10-11 \). Viac ako 10 percent obrázkov treba presunúť do príloh a tam sa na ne odvolávať ako na príloha č.x. Zoznam príloh vygenerovať automaticky (menovka : príloha ). Určite prekresliť obrázky do vektorového formátu z iných zdrojov, nepoužiť skeny. Pri každom obrázku určiť zdroj pomoocu bibliografického odkazu alebo uviesť vlastné spracovanie. Obdobne postupovať aj pri tabuľkách.
 2.  Venujeme sa norme -smernici na upravu zav prac BIVS (10-11, oktober 2011), prešli povinne casti ZP, hovorime o automatizovanom generovani bibliografie vo Word 2007 (2010) podla normy ISO 690, riesime rozdielnosti medzi smernicou a bibliografiou Word 2007 (identifikacia internetoveho zdroja), nezabudnut na ocislovanie zoznamu literatury, smernica a vzorova BC praca BC POLAKOVA je v adresari FTP : REDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC\121006 Ako citovat literaturu a smernica 10-11\
 3.  Keď vedúci schváli zadanie BC práce (vypísaný formulár), treba navrhnúť obsah Bc práce do číslovania druhej úrovne (1 kap., teória), 2 a 3 kapitolu uviesť len do prvej úrovne. Učíme sa ako vytvoriť rozsah práce a následne obsah pomocou vložených prázdnych strán.Tento návrh obsahu a rozsahu Bc práce poslať vedúcemu spolu so zadaním Bc práce.   Požiadať ho schválenie obsahu a rozsahu prvej teoretickej časti – cca 25 strán. Rozsah celej Bc prace je 40 stran (kap.1-3)Termín : 15.11. 2012 (interný termín) 
 4. Príklad návrhu obsahu a rozsahu Bc práce vo WORD 2007 – viď. 3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC\121006 Ako vytvorit sablonu BC prace\
 5.  študenti zašlú svojím vedúcim BETA verzie zadaní emailom, poprosia ich o posúdenie a posúdené zadania si pripravia na ďalšie stretnutie SBC dňa 20.10.2012
 6. vytvorenie ALFA verzií formulárov zadania – sú uložené na FTP : \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC\121006 ALFA verzie Formular zadania BC\
 7. interaktívne vytvorenie podkladu pre formulár zadania k Bc práci (T odovzdania formuláru: 30.12.2012 )
 8. citácie primárnych zdrojov (príklad M.S.:  informatizacia.sk a glosár pojmov ), knižne 12 publikácií, necitovať wikipediu (aj EN) využiť jej bohatý odkaz. systém), citovať renomovaných odborníkov v ČR či SR (Gála,2009: Podniková informatika)
 9. ÚLOHA : všetci si pripravia obsah ich DP tak, že vymyslia názvy 3 hlavných kapitol, vymyslia podkapitoly 1, teoretickej časti  a navrhnú jej rozsah tak aby vedeli odhadnúť cca 20-25 strán. Ďalej, všetci si pripravia 12 – 15 kníh, ktoré použijú. TERMÍN: naše budúce stretnutie