BC STEC Ladislav (KOMBI)

131106 Hruby náčrt obsahu :

Přesný název práce (max. 80 znaků): Multimediálne úložiská v digitalizácii kultúrneho dedičstva
Název anglicky (max. 80 znaků): Multimedia data storages for cultural heritage digitalisation

Cíl práce (max. tři řádky):
Hlavným cieľom práce je opísať metódy a techniky využívané v digitalizácii kultúrneho dedičstva. Čiastkovým cieľom je opis a vzájomné porovnanie vybraných informačných architektúr a technológií vytvárania multimediálnych úložísk určených pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva.

 1.  vymedzenie  základných pojmov
  1.  problematika digitálneho spracovania informácií
  2.   multimédiá a  úložiská digitálnych informácií
  3.  digitalizácia kultúrneho dedičstva
 2. Analytická časť : opis a vzájomné porovnanie vybraných informačných architektúr a technológií vytvárania multimediálnych úložísk určených pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  1. technológie určené pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  2. informačné architektúry určené pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva
 3. Vybrané prípadové štúdie
 4. Vzájomné porovnanie vybraných informačných architektúr a technológií
  • vytvárania multimediálnych úložísk určených pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva.

 

ZADANIE  BC STEC Ladislav (KOMBI)  – 131023 elektronicky zaslané na študijné (prostredníctvom dr. Kanderovej) 

Přesný název práce (max. 80 znaků): Multimediálne úložiská v digitalizácii kultúrneho dedičstva
Název anglicky (max. 80 znaků): Multimedia data storages for cultural heritage digitalisation

Cíl práce (max. tři řádky):
Hlavným cieľom práce je opísať metódy a techniky využívané v digitalizácii kultúrneho dedičstva. Čiastkovým cieľom je opis a vzájomné porovnanie vybraných informačných architektúr a technológií vytvárania multimediálnych úložísk určených pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva.

Osnova práce:
1. Teoretická časť : vymedzenie základných a súvisiacich pojmov uvedených v téme práce
2. Analytická časť : opis a vzájomné porovnanie vybraných informačných architektúr a technológií vytvárania multimediálnych úložísk určených pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva
3. Vybrané prípadové štúdie