SENSEWEB

Cieľ projektu :

Cieľom projektu je zistiť, či pavučina pavúka slúži anj na niečo iné ako na chytanie hmyzu. Dá sa predpokladať, že pavúk deteguje prítomnosť v pavučine zachytenej koristi a rozpoznáva smer (miesto) kde  korisť v pavučine uvizzla a rozponáva aj vlastné  frekvenice pohybu. Cieľom bude postaviť vhodný mechanikxý model pavučiny, nájsť riešenie detektorov pohybu a vyriešiť snímaciu a komunikačnú elektroniku. Cieľom je nájsť vhodný modelovací nástroj a vytvoriť vhodný model pr e simuláciu pohybu vlákien pavučiny (ako prvé overiť použitie MATLAB-u).   

 

pružiny : http://www.erwel.sk/tazne_pruziny.html