M201SDP Seminár k DP 1. ITAM ZIMA2012 PREZ

SEM7 13.11.2012 diskusia

Možné témy na využitie JAVA v súvislosti s J2EE :

 

SEM5 30.10.2012 diskusia

SEM3 15.10.2012 diskusia

 • bol by záujem o prácu a DP v CONTINETAL vo ZV – doc.Pančík tam vykoná návštevu 25.10.
 • doc. Pančík bud ekontaktovať Ing. Girmana ohľadne Dp pre R. Beláka a D. Mišinu

SEM2 10.10.2012 diskusia

Pančík :

každá téma by mala obsahovať analýzu, návrh a overenie konceptu realizácie (t.j. časť implemntácie) informačného systému s využitím databázového stroja. Aký programovací jazyk (napr. PHP, MySQL)a aká technológia nie je dôležité , ale tam (v DP )musí byť.

 1. Belák – prečíta si niečo okolo frameworku PhoneGap – t.j. princíp multiplatformového programovania pre mobilné platformy
 2. Mišina – informačný systém elektronického obchodu (vyšla kniha v Computer Press – programujeme vlastní e-shop v ZendFramework-u)
 3. Bronda – programovanie mobilných platforiem so zameraním an tvorbu používateľského rozhrania (UI) a databázy
 4. Fekeš – nebol na seminári – porozmýšľa zo svojho portfólia – (web) grafika
 5. Ševčík – programovanie mobilných platforiem s využitím nových vlastností – Augumented reality – lokalizačné služby (vyšla kniha na flazx.com )
 6. Forgáč –   informačný systém s využitím technológie ASP.NET a MS SQL server – napríklad e-shop alebo nejakého framework dotnetnuke
 7. Mesiar – problematika bigdata (dokumentové databázy) a využitie JAVA
 8. Mitter – uvažujeme o pokračovaní BC v smere cloud computingu (cc) a ekonomike cc (vieme nájsť kontakty na Microsoft)
 9. Moravčík – návrh a realizácia sociálnej siete PHP podľa knihy z CP

Pančík kontaktovať –  IBM SPSS a SAS BA – cieľ práca so SW

 

SEM1 2.10.2012 diskusia

 • Belák, Mišina – P. kontaktovať INSDATA s cieľom DP na zakázku
 • Bronda – kontaktovať o. s cieľom nájsť nejakú tému
 • Fekeš – porozmýšľa zo svojho portfólia – (web) grafika
 • Ševčík – kontaktovať o. s cieľom nájsť nejakú tému
 • Forgáč –   kontaktovať F. s cieľom nájsť nejakú tému
 • Mesiar – kontaktovať z. s cieľom nájsť nejakú tému (projektový manažment v podniku)
 • Mitter – uvažujeme o pokračovaní BC v smere cloud computingu (cc) a ekonomike cc (vieme nájsť kontakty na Microsoft)
 • Moravčík – kontaktovať z. s cieľom nájsť nejakú tému
 • Pančík kontaktovať –  IBM SPSS a SAS BA – cieľ práca so SW
 • študenti prejsť si témy dp doc. Pančíka na : http://diplomovka.sme.sk/univerzita/ra/ekonomicka-fakulta.php