Kombinované štúdium Leto 2013

 1. Algoritmizácia a programovanie Leto 2013 KOMBI
 2. Vývoj informačních systému  Leto 2013 KOMBI
 3. Riadenie projektov a procesov  Leto2013
 4. Techniky a CASE nástroje vývoja  Leto2013
 5. Diplomový seminár  Leto2013 KOMBI (1.Mgr. ITAM)
 • Prehľad rozvrhových akcií LETO 2013 KOMBI 
 • 2.bc.IT
 • B201APR
 1. 9.2. 1.x Algoritmizace a programování/P (4h) 8,00-11,10 U7 
 2. 16.3. 2.x Algoritmizace a programování/P (4h) 11,50-15,00 U4 
 3. 22.3. 3.x Algoritmizace a programování/P (4h) 15,00-18,10 U7 
 4. 13.4. 4.x Algoritmizace a programování/P (4h) 8,00-11,10 U4
 • 3.bc.IT
 • B201VIS
 1. 22.2. 1.x Vývoj info systému/P (4h) 15,00-18,10 U3 
 2. 23.2. 2.x Vývoj info systému/P (4h) 9,40-12,50 U3 
 3. 9.3. 3.x Vývoj info systému/P (2h) 11,20-12,50 U3 
 4. 15.3. 4.x Vývoj info systému/P (4h) 15,00-18,10 U3 
 5. 23.3. 5.x Vývoj info systému/P (4h) 9,40-12,50 U3
 6. 6.4. 6.x Vývoj info systému/P (4h) 13,00-16,10 U4
 7. 13.4. 7.x Vývoj info systému/P (2h) 11,20-12,50 U4 
 • 1. Mgr.ITAM
 • M201TCN
 1. 16.2. 1.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 14,00-17,10 U3
 2. 1.3. 2.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 15,00-18,10 U3
 3. 2.3. 3.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 14,00-17,10 U3
 4. 6.4. 4.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 8,00-11,10 U7
 • M201RPP
 1. 16.2. 1.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 11,20-12,50 U3 
 2. 2.3. 2.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 11,20-12,50 U3 
 3. 16.3. 3.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 15,10-16,40 U7
 4. 6.4. 4.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 11,20-12,50 U3
 5. 12.4. 5.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 15,00-18,10 U4
 6. 13.4. 6.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 14,40-17,00 U3
 7. 27.4. 7.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 8,00-11,10 U3

 

 • M201SDP
 • 27.4. 1.x Diplomovy seminar 2.Mgr. (4h)14,00-17,10 U