Metody zpracování informací PREZ Leto2013

 • Semester: Letný semester AR 2012-2013
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\AGENDA\ILP\ končíme z,Zk
 • Emailová skupina: MZI
 • Kód predmetu: M201MZI
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : MZI_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov : FTP:/PREDMETY Zima 2012/AGENDA/121128 Zoznamy studentov Zima2012/
 • FTP: PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_PREZ_MZI
 • Merge email: TU

 

SEMx xx.x. 2013  

 • prednáška : 
  • xx
  • zz
 • cvičenia :  
 • domáca úloha : 

SEM12, 1.5. 2013

 • štátny sviatok 

SEM11, 24.4. 2013

 • zápočové prezentácie 

SEM10, 17.4. 2013

 • ŠVA 2013 – účasť na konferencii je povinná 

SEM9, 10.4. 2013

 • prednáška a cvičenia :
  • SHARP: Csharp 2010 : príklady z kap. 15-16-17-18 (vlastnosti, indexery, spracovanie udalostí, generické typy)
  • J.MESIAR  , M.VANKULIČ dajú  vedieť akú tému spracujú na zápočtový seminár
  • J. MESIAR napr. Powershell Step-By-Step:
   •  http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
   • viď aj kniha windows_powershell_3.0_step_by_step.pdf na FTP : 0:/KNIHY 3/120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP/

SEM8, 3.4. 2013

 • prednáška a cvičenia :
  • SHARP: Csharp 2010 : príklady z kap. 13-14 (rozhrania a abstraktné triedy, garabage collection)
 • domáca úloha : 
  • dokončiť príklady v kap.13
  • prečítať si kap.14 – garbage collector
  • Prejsť príklad na konci kap.14 v knihe SHARP,2008  – Implementácia rozšíriteľného rozhrania  projekt : Tokenizer str. 238
  • prejsť si kapitoly v JAVA7 venované rozhraniam, správe prostriedkov a garabage collection (rozhranie a rozšíriteľné rozhranie kap.8,  kap.7 abstraktné triedy a kľúčové slovo final str.296)
 • diplomový seminár – absolvovali sme prvú časť (2h), druhá bude 29.4.(2h)

SEM7 27.3. 2013  

 • prednáška a cvičenia : 
  • SHARP: Csharp 2010 : príklady z kap. 10-11-12 (polia ako lekcie, polia parametrov triedy,  dedičnosť).
  • druhý príklad „Karetní hra a polia“ v SHARP 2010  kap.10 existuje  sken v pdf v CZ je PREDMETY Leto 2012\PRP2\120319 Visual Sharp 2010 priklad 10. kap\ – vo verzii pre SHARP 2008 existuje len 1 príklad „Karetní hra a kolekce“ (treba vedieť postaviť oba)
  • treba vedieť postaviť všetky príklady na kolekcie (kap.10)
  • bavíme sa o helpe vo VS 2010 – príklad CLASS HashTable
  • JAVA 7 opisuje polia s premenlivým počtom argumentov v kap.6
  • hovoríme o kurzoch zdarma :
   • MIT kurzy :  http://ocw.mit.edu/index.htm a
   • https://www.coursera.org/
  • Dobré knihy na dátové štruktúry :
   • JAVA : KNIHA KEOGH Datove struktury bez predch znalosti 2006.djvu na FTP: ..\KNIHY\110927 KNIHY KEOGH\
   • Uznávané knihy pre jayky C++,  C#, JAVA sú na (FTP:  KNIHY 3\130327 JAVA a C# DATOVE STRUKTURY)  
   • dobré kapitoly sú aj v odporúčaných kniách DEITEL a ďalších
   • algoritmy sú výborne spracované pre JAVA v knihe (2011) Algorithms – Sedgewick, Wayne.pdf (FTP: KNIHY 3\121107 Knihy R.B.ALGORITMY JAVA7\)
   • algoritmy sú výborne spracované vďalších knihách na  (FTP:  KNIHY 3\130327 JAVA a C# DATOVE STRUKTURY)
 • cvičenia :  
  • kap.13 „Working with Files“  z doplnujucej knihy k Visual C#  :  TOP flazx-C-Programming-2010-0538453028.zip v adresári :  …KNIHY 3\130228 TOP C sharp TUTORIALS AND Comments\120426 Cool knihy na C# flazx.com\ 
 • domáca úloha : 
  • dokončiť kap.12 (Tvorba hierarchie tried na  str. 243)

SEM6 20.3. 2013  

 • prednáška cvičenia :  
  • SHARP: Csharp 2010 : príklady z kap. 7-8-9 (triedy, objekty, hodnotové a referenčné typy, hodnotové typy)
 • domáca úloha : 
  • prezrieť si ďalšie knižky na C Shrap v sérii STEP-BY-STEP v adresári KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\ a zamerať sa na :
   • ASP.NET  webové aplikácie
   • ADO.NET aplikácie s údajmi
   • autor SHARP (autor knihy C Sharp ) WCF Windows Comunication Foundation
   • VISUAL C Sharp 2010, Basic.NET 2010
   • AZURE

SEM5 13.3. 2013  

 • prednáška : 
  • vrátiť sa dokončiť kap.3 volanie metód s premenlivým počtom argumentov (obsahuje to len kniha VSCsharp 2010),
  • Preberáme príklady z knihy SHARP: Csharp 2010,  kap.4,5,
  • SHARP: Csharp 2010, 6 – ošetrenie výnimiek – najprv sme prešli kap.9 v JAVA7 venovanú výnimkám – robíme projekty v tejto kapitole ako úvod do teórie výnimiek
  • hovoríme o tom či existuje projekt spracovania údajov v cloude s využitím PYTHON-u (viď. Google Apps Engine) – áno je viď. Nov 2012 :  http://continuum.io/blog/introducing-wakari – privítam diplomovú prácu na tému CLOD a spracovanie veľkých objemov údajov (teória, analýza možnosti využitia v bankovníctve ,…, návrh -realizácia by bol konkrétne spracovanie údajov mimo ckloudu a v cloude). doc. Pančík stiahne knihy s touto témou (PYTHON +  data analysis) – knihy sú v adresári :…KNIHY 3\130313 TOP PYTHON\
 • cvičenia :  
  • kniha o JAVA a objektovej architektúre (úvod do návrhových zdrojov je v kap.6) : PECINOVSKÝ FTP : KNIHY\110927 KNIHY PECINOVSKY\SKEN Pecinovky 2009 JAVA\ (sken 2. vydania po 7 kap. ), aktuálne je na trhu 3. vydanie JAVA 7 vo vydavateľstrve GRADA (http://www.grada.sk/java-7_4631/kniha/katalog/)
  • dobrá kniha o C# – doplnenie knihy SHARP :Visual C#  by mohla byť kniha TOP flazx-C-Programming-2010-0538453028.zip v adresári :  …KNIHY 3\130228 TOP C sharp TUTORIALS AND Comments\120426 Cool knihy na C# flazx.com\ – stiahli sme aj príklady a je to samorozbalujuci zip  TOP flazx-C-SHARP-Programming-2010-0538453028 example.exe
 • domáca úloha : 
  • prejsť samostané cvičenia z kap. 4-5-6 a zamerať sa na GUI a na IO – ako sa to robí v C# – všetky prejdené príklady budú na skúške (t.j. zostaviť projekt programu a vysvetliť ich činnosť)
SEM4 6.3. 2013  
 • prednáška :  
  • Pokrok vo vývojových nástrojoch MS – VS2012 za posledný rok :
   •  http://www.microsoft.com/visualstudio/eng#downloads+d-2012-express
   • http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
   • http://www.microsoft.com/net
  • Hovoríme o inštalácii VS 2010 na domáce počítače
  • Preberáme príklady z knihy SHARP: Csharp 2010,  kap.1,2,3
 • cvičenia :  
  • výber témy z kníh  na semestrálnu prácu (viď zadanie semestrálnej práce dole),KNIHY 3\130306 TOP JAVA EE AND Comments\
 • domáca úloha : 
  • dokončiť cvičenia v kap. 4
  • výber semestrálnej práce

SEM3 27.2. 2013  

 • prednáška :   Knižnica SWING  v JAVA7
 • cvičenia :   doplňujúce príklady z knihy od SCHILDT flazx-Java-The-Complete-Reference-8th-Edition-0071606300.zip , 0:/KNIHY/121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011/

SEM2 20.2. 2013  

 • prednáška :  SCHILDT  JAVA7: Applety v JAVA7 dokončenie –  – udalosťami riadené programovaniecvičenia :   doplňujúce príklady z knihy od SCHILDT flazx-Java-The-Complete-Reference-8th-Edition-0071606300.zip , 0:/KNIHY/121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011/

SEM1 13.2. 2013  

 

Požiadavky na ukončenie predmetu :

 • skúška :  praktická a ústna skúška z prejdených kapitol kníh SCHILDT JAVA7 (kap.14 Applety,  kap.15 knižnica SWING  a knihy SHARP Visual 2010 C# (tie kapitoly čo prejdeme) – zostaviť projekt podľa knihy, spustiť a oddebagovať program, vysvetliť štruktúru programu, detaily. Bude k dispozícii kniha a úplne všetko.  
  • kniha SHARP :  C#  , kap.1-kap.13
  • kniha SCHILDT  : JAVA7 ,  kap. APPLETY a kap. knižnica SWING   
 • zápočet:
  • semestrálna práca  dobrá kniha a dobrá technológia – z programovania serverov v JAVA, CLOUD   – študent si vyberie vhodnú knihu – bude treba rozchodiť projekt(projekty) na vlastných alebo školských PC v U3 – pôjde o projekty aplikačných serverov v JAVA – JBOSS, GlassFish, JAX-WS, či iné jemmu blízke projekty  …..
  • každý robí sám za seba elektronickú formu práce , t.j. urobí krátky report vo Word-e (forma seminárnej práce BIVŠ ), urobí aj pptx prezentáciu (zameria sa na teóriu – napr. opis architektúry, zaradenie tejto technológie v rámci iných technologií JAVA EE) a urobí aj ukážku aplikačného servera či iného produktu
  • termín : na SEM11 v stredu, sa odprednášajú semestrálne práce  – nachystať si aj ukážky s nainštalovanými príkladmi softvéru + powerpoint (Word verzia  sa odovzdáva teda o týždeň na SEM12)
  • elektronická forma práce vo Word-e  sa teda odovzdá v termíne  SEM12 (penalizácia : -1Týždeň = -1 stupeň hodnotenia )
  • adresár s knihami je na FTP :\KNIHY 3\130306 TOP JAVA EE AND Comments\
  • zadelenie tém : 
   1. BELÁK : Google Apps Engine , rozchodiť tutoriál v programovaní GAE/J podľa https://developers.google.com/appengine/docs/java/gettingstarted/
   2.  BRONDA : JAVA7- JAX-WS Web.services : Netbeans7 + Glassfish server :    flazx-Java-7-JAX-WS-Web-Services-184968720X.zip, flazx-SOA-Using-Java-Web-Services-0130449687.zip
   3. FORGÁČ : flazx-C-#-Database-Basics-2012-1449309984.zip, \KNIHY 3\130228 TOP C sharp TUTORIALS AND Comments\120426 knihy flazx DATABASES .NET\
   4. MIŠINA : SHARP-Windows-Communication-Foundation-4-Step-by-Step–0735645566.zip , KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\
   5. MITTER : Programovanie v AZURE , flazx-Windows-Azure-Step-by-Step-0735649723.zip , FTP : KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\
   6. MORAVČÍK : SUEHRING-JavaScript-Step-by-Step-2.nd.ed.-0735645523.zip , príkaldy s AJAX-om a jQUERRY  (časť 4 a5)
   7. ŠEVČÍK : Google Apps Engine , rozchodiť tutoriál v programovaní GAE/J alebo rozchodiť knihu o Amazon Web services  (70s, Python-and-AWS-Cookbook 2011 144930544X.zip)
   8. VANKULIČ : 
   9. MESIAR : 

 

Literatúra :

 • FTP: KNIHY 3\130306 TOP JAVA EE AND Comments\
 • FTP: \KNIHY 3\130228 TOP C sharp TUTORIALS AND Comments\