Algoritmizácia a programovanie

B201APR  prezenční 2/2 KZ  kombinovaní 16/0

Otázky na skúšku 31.8.2012 TU

SEM12 2.5.2012 :

 • PREDNÁŠKA : nebola sviatok
 • CVIČENIE : – na cvičení 3.5 sa napíše písomka
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM11 24.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.12, Práca so súbormi cookie, kap.13, Práca so obrázkami
 • CVIČENIE : ku kapitolám
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE : prednáška nie je (sviatok 1.5)

SEM10 17.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.11, Javascript a formuláre
 • CVIČENIE :
  • urobili sme po 185 vid : FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/APR/120417 cvicenie SEM10/
  • cvičenie 18.4. : Kontrola dát formulára
 • AGENDA :
 • ÚLOHA : dokončiť kontrolu o to, že sa formulár vymaže (zresetuje) a zopakuje sa zadávanie, npísať skript v JS ktorý bude kontrolovať či je dvakrát zadaný password ten istý (formulár : zadajte heslo, opakujte zadanie hesla a kontrola zhodnotsti hesiel) – toto bude povinná súčasť  Vašej www.
 • NABUDÚCE :

SEM9 10.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE :
  • vid FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/APR/120411 Cvicenie SEM9/ v súbore 120411 SEM9 WORK_JS.ZIP  je modifikovaný príklad nastavAtribut.htm – táto modifikácia bude na KZ z APR (str.168-169)
 • AGENDA :
 • ÚLOHA : samostatne doma dokončiť kap.9 cvičenie : príklad so spracovaním atribútov objektu location (location1,2,3html) dokončíme po Veľkej noci
 • NABUDÚCE :

SEM8 3.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : ŠVK 2012 – účasť povinná – prorektorské voľno
 • CVIČENIE :
  • Urobili sme cvičenia z kap. 9 – nedokončili sme príklad so spracovaním atribútov objektu location (location1,2,3html) dokončíme po Veľkej noci

SEM7 27.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : Akcia MicroSoft TechDays 2012

SEM6 20.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : dokončenie kap.7 Funkcie, kap.8 Objekty
 • CVIČENIE :
  • príklady, zavesenie príkladov na vlastnú www stránku na podstránku APR  – obsah www serevra je na 0:/PREDMETY Leto 2012/APR/120320 Cvicenie SEM6/ , súbor 120320 APR WORK_WWW.ZIP
  • pole a práca s poľom,  objekt Date() –  meranie času 0:/PREDMETY Leto 2012/APR/120320 Cvicenie SEM6/  súbor 120321 WORK_WWW.ZIP
 • AGENDA :
 • ÚLOHA : sami si naštudovať kap.8 príklady na str.
 • NABUDÚCE : akcia Microsoft

SEM5 13.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
  • kap.7 úvod do funkcií
  • dokončenie kap.6 (riadenie toku programu)+ vybudovanie stránky na szm
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
  • rozchodiť použitie FileZilla portable na USB kľúči, každý z vás musí mať USB kľúč so sebou
  • všetci musi amať prístup FTP na ftp.szm.sk  aktivovaný cez SMS
  • do týždňa zavesiť na svoju SZM to čo je zavesené na www.juraj.pancik.szm.sk a toto je na FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/APR/120313 Cvicenie SEM5/ v súbore WORK_WWW.ZIP a 120314 WORK_WWW.ZIP
 • NABUDÚCE : dokončiť  kap.7 (funkcie)

SEM4 6.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.6 – dokončíme nabudúce
 • CVIČENIE : prieskum tém na Bc práce, začali sme vytvárať štruktúru adrersárov a súborov na serveri – nabudúce pokračovanie  s FTP klientom FtpZilla  
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM3 28.2.2012 :

SEM2 21.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : Suehring kap.2 a kap.3, optimalizácia web stránok, google analytics
 • CVIČENIE : práca s debagerom JavaScriptu vo Firefoxe, debagujeme našu stránku z www
 • AGENDA : vyberáme témy Bc prác
 • ÚLOHA :
  1. všetci mi pošlú email s predmetom APR Priezvisko Meno kde v texte bude link na ich stránku na SZM.com
  2. všetci zavesia na svoju stránku príklad z kap.3
  3. Pancik : premyslieť si to že všetci študenti budú mať  svoj blog na WordPress a tam budú písať svoju Bc prácu, prístup na ich blog s možnosťou písať posty (články )bude mať aj ich vedúci bc práce
  4. PANČÍK : Zoznam študentov, URL na www server  a vyhodnotenie dochádzky APR a OIS
  5. Pančík :  pracovať na otvorených otázkach z kap 1-3 a špecifikovať požiadavky na www stránku
 • NABUDÚCE : vysvetlíme si kód z príkladu v kap.3, prejdeme  kap.4, kap.5 a príklady k nim

 

SEM1 14.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : Úvod do JavaScript-u (SUEHRING 1.kap.) ako nástroja na zápis algoritmov, vytvorenie prvého programu v JAVASCRIPT-e podľa kap. 2 SUEHRING (použili sme editor PSPAD), vysvetlenie kódu … budeme pokračovať s ladením kódu pomocou debuggera vo FireFox-e
 • CVIČENIE :  práca vo svojom adresári,  vytvorenie www stránky na adrese www.juraj.pancik.szm.sk , nahranie súborov na www cez službu webmail a FTP
 • AGENDA :  úvod do predmetu, podmienky ukončenia predmetu,  študijná literatúra a materiály,
 • zaujímavé :  otec vers. dcéra –  problémy rodičov s teens (končí to rozstrieľaním notebooku …) http://www.youtube.com/watch?v=kl1ujzRidmU
 • ÚLOHY :
  1. Pančík – kontrola zaslaných prác z TMM a zápis zápočtov, vyhodnotenie na hodine
  2. študenti : doma –  rozchodenie technológie tvorby programov va JS doma vrátane overenia si svojho konta na www.szm.sk   (meno.priezvisko)

Cieľ predmetu :

 • 1. Získať základy algoritmického myslenia a naučiť sa základné algoritmy a ich zápis v programovacom jazyku
 • 2. Naučiť sa základy programovania na klientskej strane web-u (jazyk JavaScript)

Podmienky získania klasifikovaného zápočtu :

 • teoretická časť : písomná skúška na vopred definované otázky z predmetu, zoznam otázok je na konci každej kapitoly  – odpovede na cvičenia sú v súbore SUEHRING_2008_Klic_ke_cvicenim .PDF . Na skúške bude k dispozícii počítač s prehliadačom, študent môže mať k dispozícii kľúč USB (na kľuči môže byť čokoľvek – minimálne PSPAD, FireFox portable, kniha SUEHRING).
 • praktická časť : vytvoriť podstránku svojej www  stránky na szm venovanú predmetu APR tak aby tam boli všetky algoritmy ako sú na http://www.juraj.pancik.szm.com/APR/index.html
 • povinná účasť na cvičeniach (nesmie byť neospravedlnená absencia), musí byť písomné ospravedlnenie, vyučujúci si ho odloží.3. Podmienkou ukončenia predmetu  je teda 100 percentná účasť na cvičeniach, v prípade neúčasti sa vyžaduje email alebo potvrdenie. Pri viac ako dvoch ospravedlnených absenciách študent vypracuje dodatočné seminárne práce

 

 

 

Literatúra a zdroje :

 • 1. Pšenčíková, 2009 FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN PSENCIKOVA 2009\
 • 2. Suehring ,2008  FTP :  PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN SUEHRING JavaScript 2008\
 • 3. Hotové riešenia zápisu algoritmov a výučby z roku 201/2011 FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\APR\Repozitar\