BC LUKÁČ

151031 Oficialne zadanie zaverecnej prace na novom formulari zaslane veducemu katedry a studentovi do kopie. 

TEMA     : Využitie sieťového operačného systému Router OS v sieti ISP
TEMA ENG : The ROUTER OS  operational system in the ISP networks
CIEĽ PRÁCE :  Analýza a návrh  projekt nasadenia  operačného systému Router OS v sieti konkrétneho Internet Service Providera
OSNOVA PRÁCE (jej čiastkové ciele) :
Téma :   Využitie sieťového operačného systému Router OS v sieti ISP
1. Teoretická časť : vymedzenie pojmov (sieťový operačný systém, siete ISP –  Internet Service Provider, )
2. Analytická časť : popis a komparatívna analýza vybraných sieťových operačných systémov
3. Návrhová časť :  analýza a návrh nasadenia  operačného systému Router OS v sieti konkrétneho Internet Service Providera