Techniky a metody modelování požadavku ZIMA 2015 KOMBINOVANI

Techniky a metody modelování požadavků B101TMM 2/2 z,Zk || 20/4 z,Zk 7

Pisomne preskusanie studentov Fedotova a Tsypilova 

 • Obidvaja studenti musia okrem pisomneho preskusania testom nezavisle od neho vypracovat zaverecnu semestralnu pracu – o termine a forme boli informovani. Semestralnu pracu mi mozu odovzdat aj po pisomnom preskusani.
 • Vzhladom na to, ze obidvaja studenti nechodili na vyucbu musia absolvovat dodatocnu aktivitu (1). Po absolvovani tejto dodatocnej aktivity mozu absolvovat pisomne preskusanie.
 • (1) Konzultacia na SKYPE k obsahu knihy KANISOVA – MULER : UML. Student bude diskutovat k obsahu knihy , vysvětlovat text knihy a UML diagramy tam uvedene. Konzultacia bude venovana aj projektu ATM terminal a tam preberanych UML diagramov (předmět cviceni). Počet konzultacii bude dany znalostami studenta

4. Stretnutie So 31.10. 8:00–15:44 , NAR304 , 8hodín,(náhrada za 17. 10. 11:30–19:14)

 • Priprava tem BC prac
 • prosim studentov aby v zmysle podstranok venovanych Bc pracam (http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2015/) ma oslovili  s tym, ze by sme obdobne formulacie tem, hl a ciastkovych cielov Vasich prac dojednali cez email v termine cca koniec ledna 2016
 • namety tem pre studentov 2. roc. KOMBI ITaM
  1. M.B. – projektovy manazer v bance TEMA : „Vybrane problemy detekce  podvodnich financnich transakcii v konkretni bance“
  2. H.B.- projektovy manazer  v bance TEMA : „Analyza a navrh implementace metodiky agilniho vyvoje BI reseni v bance“
  3. J.L. – quality asurace tester TEMA : „Aktualni trendy v ochrane komercniho softveru“
  4. M.S.- IT delivery manazer TEMA : „Implementace IT konfiguracneho a servisneho manazmentu v prostredi konkretni banky“
  5. S.F. TEMA : „Programovani kancelarskych apliakci v jazyce VBA a .NET“ nebo TEMA :  „Jazyk Python pro financni aplikace „
 • Výuka práce a cvičení se SW Enterprise Architect
 • Štúdium vzorových prác študentov :
 • Rošírenie ATM terminálu – zápočtová úloha : \ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\2_STUD_WORK_ATM terminal rozsirenie
 • študentské projekty v EA : 3_STUDENTSKE PRACE\5_STUD_WORK_ATM_v_Enterprise_Architect\ a ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\6_STUD_WORK_STARSIE
 • Zápočet a zkouška 
 • Písomný test  (uzatvorené otázky a odpovede ,  výber zaškrtnutím z  odpovedí,  je možné aby bolo viac správnych odpovedí )  – termíny :  31.10  2015,   20.11 a 21.11 2015.
 • Vyhodnotenie testu a zápis do IS BIVS  pokial bola zaslana seminarna praca je po skúške.
 • Termín zaslania seminárnej práce – prácu je NIE JE potrebné zaslat pred absolvovaním skuskoveho  písomného testu.
 • Seminarna praca sa zasle v individualne dohodnutom termine a zapis do indexu sa tiez dohodne individualne.
 • Zdroje informacii na stranke SPARX  :
 • http://www.sparxsystems.com/products/ea/downloads.html

3. Stretnutie  So 24. 10. 15:45–19:14,NAR203, 5 hodín 

 •  prednášky z knihy KANISOVÁ –  MULLER, doplňujúce čítanie u UML BC práca S.Hamaliar ( BC_Svatoslav_Hamaliar_UML.pdf , ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\6_STUD_WORK_STARSIE\)
 •  ako písať obsah práce a formálna úprava seminárnej práce (ZZZ_BIVS Praha Zima2015\5_AGENDA\)
 • opakovanie – štúdium vzorových prác študentov :
 • Analýza informačného systému – spracovanie biznis špecifikácie na KÁVOMAT (ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\4_STUD_WORK_Opis_IS_KAVOMAT)

2. Stretnutie So 24. 10. 11:30–15:44,NAR304, 5 hodín 

 • AGENDA
 • Prezence : ,Louthan, Božková, Basta  a Stingl , neprítomny: Fedotov
 • doneste si notebooky  a USB kľúče !!! máme pripravený obsah USB so všetkými podkladmi 
 • Dobry den, od 16.10.2015 máme na škole  výpadky email komunikácie, prosím kontaktujte ma na mojej súkromnej email adrese juraj.pancik [at] gmail.com až do odvolania  , Zdravi , J.Pancik 
 • Priprava tem BC prac – prosim studentov aby v zmysle podstranok venovanych Bc pracam (http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2015/) ma oslovili  s tym, ze by sme obdobne formulacie tem, hl a ciastkovych cielov Vasich prac dojednali cez email v termine cca koniec ledna 2016
 • Dohodli sme podmienky ukoncenia predmetu / skuska 31.10. v sobotu a v patek 20.11 ,  zapocet bude udelen neskor na zaklade zaslane seminarne prace, zapis do indexu na zaklade uznaneho zapoctu aj v patek 20.11
 • Ukazka vzorovej seminarnej prace  (na USB):
 • Votrubova Lucie : ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\1_STUD_WORK_UML_MIKROVLNKA\ASW_VOTRUBOVA LUCIE\
 • c:\Users\jpancik\Documents\VYUKA_BIVS_PHA\ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\4_STUD_WORK_Opis_IS_KAVOMAT\TMMext_Magič_Dušan_KDU3.rar
 • c:\Users\jpancik\Documents\VYUKA_BIVS_PHA\ZZZ_BIVS Praha Zima2015\3_STUDENTSKE PRACE\6_STUD_WORK_STARSIE\BC_Svatoslav_Hamaliar_UML.pdf
 •  Analyza zdrojoveho kodu projektu ATM 

 • slajdy vid. 151024  B101TMM DEITEL kap.31 ATM C# implement.pptx
 •  podrobnejšie šúdium previazania UML diagramov a programového kódu – vstup do programu, debagovanie programu a sledovanie vzniku objektov v pamati pocitaca, sledovanie jednotlivých volaní metód tried
 • ukážka obsluhy  programu UML a zdrojových modulov vo Visual Studio 2013 (VS2013)
 • orientácia v projekte ATMCaseStudy.sln a v kóde jednotlivých programových modulov ATMCaseStudy\
 • orientácia v prostredí VS2013 a čítanie kódu pomocou programátorského editora
 • kde sa program začína svoje vykonávanie : ATMCaseStudy.cs
 • kde sa deklaruje hlavná trieda ATM.cs –začiatok popisu konštrukcie programu

1. Stretnutie  So 3. 10. 8:00–15:44, NAR303), 8 hodín 

 • Prezence : Bašta, Fedotov,Louthan a Stingl , neprítomná: Božková

 Úvod do  výučby :

 • predstavenie sa, kto je doc. Pančík
 • ziskanie email adries študentov a dohodnutie spôsobu komunikácie :
  • každý pošle na/po hodine email na email adresu jpancik@bivs.cz s predmetom TMM_Prijimeni_Jmeno, do textu emailu uviest :
  • formu studia (PREZ al. KOMBI),
  • zamestnanie (študent, pracovník v obchode, IT manažér…)
  • IT záujmy (programovanie, web stranky, pozeranie YouTube, sociálne siete),
  • IT plány – čo by som sa chcel naučiť, čo by mi mala dať škola v oblasti praktického vzdelania
 • Informácie k predmetu TMM na www.drpancik.sk
 • Informácie k predmetu na FTP : data.soft1.sk (LOGIN: student HESLO: ***********)
 • Informácie k predmetu na USB kľúči (knihy a softvér) – prejdeme si jednotlivé adresáre a ich obsah
 • Podmienky ukončenia predmetu B101TMM a spôsob vykonania skúšky
 • Osnova teoretickej a praktickej časti predmetu B101TMM

Softvérová analýza projektu ATM terminal (8) na dnešnom stretnutí

 • SOFTVÉROVÁ ANALÝZA
  • na stretnutí  sme podrobne prešli požiadavkový dokument a metódu UML analýzy projektu ATM
  • aktuálna prednáška v powerpoint-e k teórii (UML analýza projektu ATM terminál) je na FTP v (5)  a TU
  • projekt ATM terminál pre MICROSOFT Visual Studio 2013 (6) a aj TU
  • podrobne sme si vysvetlili všetky UML diagramy v projekte  ATM
 •  PREREKVIZTY (stiahnite si to doma a nainštalujte):
  • nie je nutné aby si študenti nainštalovali vývojové prostredie MICROSOFT VISUAL STUDIO 2013
  • nie je nutné aby si študenti nainštalovali CASE nástroj Enterprise Architect – demoverzia- odporúčam nainšatlovať si staršie verzie, budú sa dať otvoriť staršie študentské práce
  • odporúčam si nainštalovať programátorský editor Notepad++  (11)– v ňom si budeme prezerať zdrojové kódy projektu ATM terminal napísané v jazyku C# , budeme v ňom robiť aj na cvičeniach z predmetu na TMM

Ďalšie témy prejdené  na prenáške :