Otázky na skúšku z predmetu B201ARP 11.5. 2013

Podľa výberu študenta  :

praktická úloha :

 • rozobrať príklad UkazkaKamion.java (kap.7) v prostredí Netbeans – preložiť, debagovať, ukázať vznik objektov, volanie metód na nich a pod….

teoretická úloha :

1. Ukažte dva způsoby deklarace jednorozměrného pole o 12 hodnotách typu double (kap.5-1)

2. Je v následujícím úryvku & bitový nebo logický operátor? Proč? (kap.5-10)

 •  boolean a,   b;
 • //   …
 •  if  (a & b)….

3. Máme tuto třídu (kap.6-4):

 •  class Test {
  •  int a;
  • Test(int i)   { a = i;   }
 • }
 • Napište metodu s názvem prohod (),  který vymění obsah objektů (t.j. členskú premennú a ), na něž ukazují dva odkazy na objekt typu Test.

4.Potřebují-li všechny objekty třídy sdílet stejnou proměnnou, jak tuto proměnnou deklarujete (kap.6-7)?

5. K čemu může být dobrý statický blok? (kap.6-8)

6. Vytvořte metodu soucet() variabilním počtem argumentů, která sčítá předa­né hodnoty typu int a výsledek vrátí. Ukažte, jak se používá.(kap.6-13)

7.  Má nadtřída přístup ke členům podtřídy? Má podtřída přístup ke členům nadtřídy? (kap.7-1)

8. Jak zabráníte podtřídě přistupovat ke členu nadtřídy?  (kap.7-3)

9. Co je abstraktní třída?  (kap.7-7)

10. Mějme následující hierarchii (kap.7-5):

 • class Alfa {  …
 • class  Beta extends Alfa {  …
 • Class Gama extends Beta {   …
 • V jakém pořadí se volají konstruktory pro tyto třídy při vytvoření instance objektu typu Gama?