BC HÚSKA Milan (KOMBI)

140205 email konzultacia (140204 BC_huska_navrh obsahu.docx) 
– suhlasim s navrhnutym obsahom
– pokuste sa naplnit 1. kapitolu (+ zoznam literatury + dat tomu formu aspon prednych stran) a stihnut 2. termin odovzdavania
konceptov   ZP (28.2.2014, vid http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2013/vedenie-zaverecnych-prac-a-seminare-k-nim/broadcast-podstranka-s-odoslanymi-emailami-vsetkym-studentom/)

 

 131023 poznámky :

131028 Hrubý návrh obsahu 

 1. Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
   • cerpat v celej kapitole z knih na ftp pour, 2006 a 2008
   • dalej aj z oppel,2008, connoly, ….
  1.  informačné systémy
  2. softvérové aplikácie
  3. architektúra klient-server
  4.  midlleware a API
  5.  databázy a DBMS
  6. technológia JAVA
 2. Analytická časť
  1. opis štandardov ODBC
   • Open Database Connectivity
  2. JDBC
   • Java based data access technology , Java Standard Edition platform, Oracle Corp.)
  3.  metódy a techniky využitia JDBC
   • vid knihy3
 3. Prípadové štúdie
  1.  realizácia vzorového softvérového projektu
   •  postaveného na  technológii JAVA SE, v prostredí Netbeans (alebo Eclipse) a vybraného DBMS

 

 

ZADANIE BC PRÁCE  – 131023 elektronicky zaslané na študijné (prostredníctvom dr. Kanderovej)

Přesný název práce (max. 80 znaků): Informačné systémy a ich databázové rozhrania s využitím technológie JAVA SE                               

Název anglicky (max. 80 znaků):  Databases interfaces in the information system with use of the JAVA SE technologies

Cíl práce (max. tři řádky):

Hlavným cieľom práce je opísať moderné programovacie rozhrania (API), ktoré umožňujú prístup k systémom správy dát (DBMS) a overiť možnosti a techniky prístupu k údajom v databázach prostredníctvom týchto programovacích rozhraní. Čiastkovým cieľom je overenie opisovaných techník s využitím technológie JAVA SE.

Osnova práce:

 1. Teoretická časť : informačné systémy, softvérové aplikácie, architektúra klient-server,  midlleware, API,  databázy a DBMS, technológia JAVA SE
 2. Analytická časť : opis štandardov ODBC  (Open Database Connectivity) a JDBC (Java based data access technology , Java Standard Edition platform, Oracle Corp.), metódy a techniky využitia JDBC
 3. Prípadové štúdie :  realizácia vzorového softvérového projektu  postaveného na  technológii JAVA SE, v prostredí Netbeans (alebo Eclipse) a vybraného DBMS