BC JATZ Merací systém IoT pre meranie koncentrácie malých častíc prachu v ovzduší

 •  BC JURASKO & JATZ 7. konzultacia utorok 25.12.2020 17.00-18.00
  AGENDA:
  — Ivan poslal pracu k zapoctu BCP_1 [1]
  — Jozef posla pracu k zapoctu BCP_1 [2]

  [1] c:\Users\Juraj\Downloads\201202 AGENDA FIIT Vedenie zaverecnych prac\BC JURASKO & JATZ\STU_FIIT_Bachelor_Thesis_Jatz.pdf
  [2] c:\Users\Juraj\Downloads\201202 AGENDA FIIT Vedenie zaverecnych prac\BC JURASKO & JATZ\bp_jurasko_02.docx

  PROJEKT:
  BC JATZ
  — veduci prace je dr. JELEMENSKA (doc. RNDr. Pancik , PhD. je odborny konzultant)
  — uvod sa nezvykne cislovat
  — v uvode sa zvyknu spominat aj cisla kapitol, odporucam doplnit csilo do zatvoriek
  — v uvode zjednotit trpny rod a plural (odporucam pouzit plural teda my)
  — 1.1 Zoznam skratiek a pojmov je necislovana kapitola prvej urovne
  — velmi dobre sa to cita
  — odkazovanie na zdroje zmenit z IEEE na ISO690 prvy prvok a datum – na SK vysokych skolach je to povinne
  — k vlastnym obrazkom doplnit zdroj: vlastne spracovanie napr. 3.1 a 3.2 alebo 2.1
  — aj tabulka v 3.2.1.1 Prijímanie dopytov od klienta by mala byt uvedena ako tabulka a treba uviest zdroj
  — do kap.4 by som napisal, ze kap. bude dokoncena v dalsom semestri
  — podla [1] by tam mal abyt kapitola X.ZHODNOTENIE . Tam dat vlastnymi slovami co som doteraz urobil, co by som chcel urobit a co by malo byt mojim prinosom prace. Pokojne sa to moze zopakovat to co je v kap.3. V texte co by som chcel urobit treba prejst zadanie vetu po vete a malo by sa to v tom objavit – napriklad kde bude popis API ? Zadanie prechdzaju vseci.

  [1] https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/organizacia_studia/pokyny/ZP-clenenie-pokyny.pdf

  BC JURASKO
  — pozor na cislovanie kap.2 – uvod sa necisluje a potom nasleduje kap.1
  — 3.1.1.1 Funkčné požiadavky tie sa napisu tak ze sa urobi cislovany zoznam poziadaviek, staci tento zoznam (tabulku) pripojit k textu
  — obdobne 3.1.1.2 Nefunkčné požiadavky – pripojit tabulku (aj to ze samusi pozuit nejaka technologia je vlastne nefunkna, systemova poziadavka)
  — podla [1] by tam mal abyt kapitola X.ZHODNOTENIE . Tam dat vlastnymi slovami co som doteraz urobil, co by som chcel urobit a co by malo byt mojim prinosom prace. Pokojne sa to moze zopakovat to co je v kap.3 V texte co by som chcel urobit treba prejst zadanie vetu po vete a malo by sa to v tom objavit – napriklad kde bude popis API ? Zadanie prechdzaju vseci.

  ULOHY:
  1. Poslat Jupa cislo uctu (komponenty + postovne, poslat: slovenska posta alebo zasielkovna) –> staci po odovzdani BcP

   

   BC JURASKO & JATZ 6. konzultacia piatok 11.12.2020 17.00-18.00
  ULOHY:
  1. Konzulatcia 29.12. – rano poslat rozpracovanu pracu a poobede sa budeme pocut o 17.00

  AGENDA:

  PROJEKT:
  BC JATZ:
  1. Zatial sa nestihol overit HW – odporucam nerobit to uz do terminu odovzdania prace BcP1 t.j. 4.1.2021
  2. V zozname literatury spomenut aj knihy – odporucam knihy na ebook3000.com (node.js)
  3. Prechadzame navrh struktury prace (I. JATZ):
  — doplnit do 2. nielen popis HW komponentov ale aj popis sw komponentov a to API (je to v zadani a tak newch to tam oponent najde)
  — doplnit do 2. vzory dashboardov – vizualizacii meteo dat (aj netatmo sa da ukazat)
  — 3.2.1 – 3. presunut do kap.2, do prvej podkapitoly 2.1 s nazvom webova architektura klient-server (tam dat aj ReactJS ci node.js – tj. programovanie webovych serverov pomoocu JS)
  — 3.2 premenovat na navrh riesenia weboveho servera a podobne 3.3.navrh webovej apliakcie (tu nezabudnut spomenut pouzitie API – je to v zadani )
  — doplnit kap. zhodnotenie a dam tam co som urobil, co by som chcel zrealizovat
  — doplnit do 2. vzory dashboardov – vizualizacii meteo dat (aj netatmo)

   

 • BC JURASKO & JATZ 5. konzultacia piatok 27.11.2020 19.00-20.00
  ULOHY:
  1. Ivan overi HW, ktory uz prisiel
  2. Sprava k BcP I.
  — odporucam zacat pisat spravu k BcP – cca 10 stran nakolko termin odovzdania je jasny 4.januar
  — odporucam vytvorit obsah prace z navrhnutej struktury prace („zmergovat“ moj navrh a navrh Stefana zaslany emailom – vid dole)
  — prazdne kapitoly budu obsahovat co tam bude este doplnene a odkazy na zdroje vo Worde
  — zamerat sa pri pisani na kapitolu „Analýza problému“ a „Návrh riešenia“ – pozor ! nic sa nemusi urobit
  — silno odporucam vytvorit aj zoznam literatury vo Worde zo spomenutych odkazov
  — nezabudnut, ze:
  — obsah podla [https://www.fiit.stuba.sk/studium/bakalarsky-projekt/bp.html?page_id=1862]
  — forma poda [https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/organizacia_studia/pokyny/ZP-clenenie-pokyny.pdf]
  — to co ma byt v Bakalarsky projekt I [https://www.fiit.stuba.sk/studium/bakalarsky-projekt/bp1.html?page_id=1863] q
  — hodnotenie toho co napiste v Bakalarsky projekt I bude podla v Bakalarsky projekt II [https://www.fiit.stuba.sk/studium/bakalarsky-projekt/bp2.html?page_id=3016 ]

  AGENDA:
  — prikladam 201127 BC JURASKO JATZ.docx a prikladam do emailu aj vzorovu BcP kde sa WORD vyucil na tvorbu obsahu, odkazy na literaturne zdroje a praca so zoznamom zdrojov vo Worde (BP_Danica_Polakova_05.docx)

  PROJEKT:
  — Ivan hovori, ze by otestoval do buduceho stretnutia ci funguje HW
  — Do textu jednotlivych podkapitol staci len heslovito dopisat co tam bude a dat tam aj literatura
  — zdoraznit v casti zhodnotenie vyber vami pouzitej web technologie (node.js a Django)
  — hodnotenie je v Bakalarsky projekt II [https://www.fiit.stuba.sk/studium/bakalarsky-projekt/bp2.html?page_id=3016 ]
  Analýza problému 20 % Sú informácie v analýze vecné, presné a úplné? Je problém správne zaradený do kontextu súčasného stavu poznania (podľa typu projektu)?
  Návrh riešenia 30 % Aká je miera tvorivosti preukázanej študentom v návrhu riešenia? Je navrhnuté riešenie v súlade so známymi prístupmi a metódami v príslušnej oblasti? Má prijateľnú úrovne abstrakcie v rámci návrhu riešenia? Sú použité známe techniky pri dokumentovaní návrhu riešenia? Zhodujú sa uvádzané údaje so skutočnosťou (napr. vzhľadom na vytvorený realizačný výstup, ak to zadanie požaduje)?

   

 • Follow up: vzorove grafy  https://dnesdycham.populair.sk/detail/zona-bb/1/99215
 •  plan BC JURASKO & JATZ 5. konzultacia piatok 27.11.2020 19.00-20.00
 •  BC JURASKO & JATZ 4. konzultacia piatok 13.11.2020 19.00-20.00
  AGENDA:
  — termin odovzdania BcP.1 je 4.januar 2020
  — formalne clenenie BcP1 [https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/organizacia_studia/pokyny/ZP-clenenie-pokyny.pdf]PROJEKT:
  — presli sme si email komunikaciu
  — nakup hardveru – mame iba jeden komponent (reportuje Ivan JATZ)
  — konzultacia so synom 2.11.: Robí v Google a programuje aplikacie v Javascripte. Ako hobby projekt vyvíja webovu hru a pouziva technologiu node.js
  — Ivan robi s node.js klient (zatial JS, zatial nie React) + server
  — Jozef robi aj v Pythone
  — JuPa navrh: funkcnost sw systemu (klient (JS/react) + server) by bola zhodna a zhodna by bol aj databaza, akurat by sa pouzili dve technologie na programovanie servera (node.js a Django)Projekt BcP1
  — ako napisat sprievodnu spravu k BcP.1. – musi to byt forma Bc. Prace
  — obsah podla [https://www.fiit.stuba.sk/studium/bakalarsky-projekt/bp.html?page_id=1862]
  — forma poda [https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/organizacia_studia/pokyny/ZP-clenenie-pokyny.pdf]
  — navrh obsahu sprievodnu spravu k BcP.1.:
  — 1. kap. : Uvod
  — co predmetom prace, co je cielom a potom popisat jednotlive kapitoly spravy)
  — 2. kap. : teoria co tam ma byt „Analýza problému Táto časť bakalárskeho projektu má:
  — poskytovať obraz o stave riešenia daného problému známeho z preštudovanej literatúry (nielen informácie z prednášok, prípadne skrípt a katalógov),
  — porovnanie podobných riešení, ich kategorizáciu s uvedením charakteristických atribútov atď., podľa charakteru bakalárskeho projektu
  — zdôvodnenie voľby spôsobu riešenia a stručný opis celkového spôsobu riešenia (napr. v opise sa treba sústrediť na prípadné modifikácie použitých štandardných metodík a ich zdôvodnenie z hľadiska splnenia cieľov projektu)“
  — NAS NAVRH 2. KAPITOLY :
  2. Analýza problému
  2.1. Informacne systemy na monitorovanie stavu ovzdusia
  — spomenut profi riesenia senzorickych sieti na narodnej a medzinarodnej urovni
  — stav v SK : https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/409840/.html2.2 Popis komunitneho projektu Sensor Comunity na monitorovanie stavu ovzdusia
  — mame informacie o velkosti: odhadnut pocet stanic, krajiny (68),
  — mame informacie o stanici na meranie koncentracie prachu prvku IoT – klient v systeme kt. reprezntuje zber dat HW snimaca prachu

  2.3 Popis udajov a informacii poskytovanych projektom SensorComunity
  — co o mozem vytazit z databazy Sensor Comunity
  — ake datove struktury su k dispozicii
  — spomenut popis API
  — popisat archiv a pristup k nemu

  3. Navrh riesenia softveru pre vizualizaciu udajov
  3.1 Poziadavky na sw (funkcne (ake funkcie) a nefunkcne alebo aj sa to vola technicke poziadavky (webova aplikacia, technicke podmienky a rovno uviest aj technologiu)) –> co su funkcne a nefunkne pozidavky na system a sw vid. prednasky zo sw inznierstva
  3.2 Popis vybranej webovej technologie
  — popis programovania sucasnych serverovskych technologii
  — DjangoJS (Jozef) alebo Node.js (Ivan)
  — spomenut alternativy Ruby on Rails a JAVA EE
  3.3 Navrh softverovej architektury
  — databaza – aka databaza bude – komunitna alebo nejak nasa databaza, technologia, NoSQL suborova dtabaz
  — klient / server variant. node.js a variant Django
  3.4 Navrh sofverovych modulov
  — do prveho odovzdania nic nemusi fungovat
  — navrh sw servera – UML diagramy ako class diagram a sekvencny diagram
  — navrh sw klient – UML diagramy ako class diagram a sekvencny diagram
  — navrh struktury databazy – navrh ci popis tabuliek
  3.5 Navrh overenia softveru a architekury

  4. Zhodnotenie
  — diskusia co som doteraz urobil a ako budem pokracovat
  5. Literatura

 • 12.11.2020 FOLLOW UP sprava z tlace 
 • 2.11.2020 FOLLOW UP Studium k vyberu technologieProgramovanie backend-e v node.js je moderna a podporova technologia od Googlu [1].
  Starsia, asi 20 rocna, je technologia Java EE, k novsim technologiam patri este Ruby on Rails a Python Django [2][3].
  V uscasnosti nastupuje Typescript (TS) [4] kt. vytlaca Javascript (JS).
  TS podporuje typovost a je vhodnejsi pre vacsie projekty.
  Existuju konverzie medzi TS a JS – umoznia pouzit v projekte node.js Typescript.
  Programovanie frontendu je v pripade single page urcite jednoduchsie v React-e (web framework kniznica v JS)[5] ako v Angular-e [6].
  Zavery pre projekt:
  — Pre tvorbu backendu prehliadaca historickych udajov je mozno vhodnejsia webova technologia Python Django Web Framework , nakolko bude spracovavat velke objemy historickych udajov (BigData) a k tomu sa hodia existujuce kniznice vyvinute v Pythone
  — Pre tvorbu backendu monitora realtime udajov je mozno vhodnejsia technologia node.js + React ktora umozni vytvorit architekturu postavenu na serveri node.js nacitavajucom udaje zo siete senzorov do databazy a ktory poskytne webove rozhranie pre single-page stranku.[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js
  [2] https://www.djangoproject.com/start/
  [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Django_(web_framework)
  [4] https://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript
  [5] https://en.wikipedia.org/wiki/React_(web_framework)
  [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_(web_framework)
 • 1.11.2020 FOLLOW UP study of Node.js architecture
  CIEL STUDIA:
  — urobit si predstavu o 3 vrstvovej architekture web aplikacie postavenej na Node.js (KLIENT, SERVER a DATABAZA)
  — odovodnit si vyber tejto architektury preco ju pouzit prave pre pouzitie v mojej BcP1. Understanding Node.js Architecture https://www.simplilearn.com/understanding-node-js-architecture-article2. Node.js Server Architecture in practice (IBM, Microsoft, Yahoo!, Walmart, Groupon, SAP, LinkedIn, Rakuten, PayPal, Voxer and GoDaddy)
  http://maxprog.net.pl/node-js/node-js-server-architecture/3. Node.js event loop architecture
  https://medium.com/preezma/node-js-event-loop-architecture-go-deeper-node-core-c96b4cec7aa44. Building a Nodejs eCommerce app with MEAN/ MERN stack
  https://www.simform.com/build-ecommerce-web-application-node-js/5. Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop
  https://www.journaldev.com/7462/node-js-architecture-single-threaded-event-loop6. FullStack Development with M.E.R.N Stack: Part 1
  https://levelup.gitconnected.com/a-complete-guide-build-a-scalable-3-tier-architecture-with-mern-stack-es6-ca129d7df805
 • plan BC JURASKO & JATZ 4. konzultacia piatok 13.11.2020 19.00-20.00 
 • BC JURASKO & JATZ 3. konzultacia piatok 30.10.2020 19.00-20.00
  AGENDA:PROJEKT:
  — balicek 1 (CHN),2(USA),3(X) – zatial nevieme nic 3, 2(USA) je asi na SK, 1 uz prisla, (agendu sleduje I.J)
  — I.J. + J.J.: studuju architekturu projektu SensorComunity–> daju sa ziskat data bud len za par poslednych 5 minut alebo priemer za 24 hodin (vsetko alebo nic)…. mozna cesta je vytvorit archiv na data na vlastnom cloude
  — denne data za 24 hodin obsahuju uplne vsetky senzory v projekte (je to perfektny zdroj BigData – pouziva sa PYTHON ma vela kniznic)
 • — senzorov na prach v projekte SensorComunity je 12.000 a  ostatnych senzorov je viac, jeden subor  CSV ma miliony zaznamov
  — mozna tema Bc projektu –  na premyslenie:  „vizualizacia historickych udajov“: stiahnut 24 hodinove ZIP-ka, vyseparovat udaje  a urobit ich vizualizaciu v case (tak ako je to v projekte  Netatmo)
  — mozna tema Bc projektu –  na premyslenie:  „real time analyza (vizualizacia) udajov“
  — Ivan J. + Jozef J. : porozmyslaju o historickych udajoch, postahovali si data z SK a hodili ich  do grafu a mozno by sa mohlo
  — hovorime o namete postavit pre obe aplikacie architekturu sw tzv. fullstack na baze node.js t.j. aj  backend by bezal na JS t.j. na node.js cize islo by o fullstack  aplikaciu
 • — tu by slo o to,  aby sme sa v ramci prace na BcP dostali k full stack programovaniu v JS a technologii node.js a naucili sa ju
 • ULOHY:
  1. ULOHA JuPa: Kontaktovat firmu v Prievidzi kt. sa venuje vizualizacia udajov
  2. ULOHA JuPa: Opytat sa Andreja na vhodny JS framework urceny pre vizualizciu udajov
  3. ULOHA: Premysliet si namet pouzit na naprogramovanie aplikacie JS ako FullStack –> studium node.js & BigData databaza a navrhnut architekturu aplikacii
  4. ULOHA: Specifikovat poziadavky na zapocet za ZIMA 2020 (navrh je obsah a rozsah prace, bolo by super mat HW rozchodeny a nejaku jednoduchsiu fullstack aplikaciu s udajmi zo senzorov a vizualizaciu
 • BC JURASKO & JATZ 2.konzultacia piatok 16.10.2020 19.00-20.00
  AGENDA:
  — prechadzame charakter a povinne zlozky bc prace [1].
  — Bc praca je vlastne sprievodna sprava k vytvorenemu sw –> vychadza sa z „V“ modelu
  — dava na zvazenie napisat a objait pracu v anglictine
  — v pojmoch a postupu vyjdeme z „V“ modelu standardu ASPICE, casovy plan projektu urobime pomocou Gantovho diagramu
  ULOHA JuPa: vytvorit hruby nacrt obsahu do 2.urovne na zaklade [1], detailnejsi obsah sa vytvori po ustaleni zadania softveru
  — prosim komunikovat len cez gmail kde som online – nie odkazy na SKYPE (juPa tam nechodi)
  [1]https://www.fiit.stuba.sk/studium/bakalarsky-projekt/bp.html?page_id=1862PROJEKT:
  — HW komponenty z AliExpresu su objednane a su na ceste , dalsie komponenty su zo Slovenska
  — do konca oktobra by malo vsetko prist (sustreduje sa to u Ivana JATZA)
  — odporucam studium API, zdrojovych dat a technologii na vizualizaciu, pozriet si licencie
  — mozu sa pouzit JS knižnice na tvorbu webovej aplikácie(napríklad na css-bootstrap alebo na grafy-chart.js
  — uvaha o:
  — snimanie meranie koncentracie prachu v autach a potom v domacnostiach/ fitnescentrach pri pohybovych aktivitach
  — snimanie /sledovanie oblaku prachu zo Sahary (spolupraca s SHMU)
  — porovnavanie udajov v realnom case s oficialnymi meracimi stanicami (spolupraca s SHMU)
  — preskumat dostupnost oficialnych udajov o prasnosti v mestach v SR a vymyslit ako to vyuzit v praci
  — sledovanie prasnosti v ramci stvrti jedneho mesta
  — Inspiracia prehliadaca historickych udajov z meteosenzorov NETATMO https://www.alza.sk/meteostanice/netatmo/18851185-v4404.htm (ma to aj API)
  — Projekt SensorComunity ma otvorenu enviromentalnu databazu a data sa daju spracovavt a vizualizovat
  — odporucam ist cestou studia vizualizacie udajov v JS z offline (***prehliadac*** historickych udajov) alebo online aplikacia
  — odporucam pozriet si forum projektu SensorComunity
  — odporucam pisat text prace v anglictine, vytvorit webstranku projektu v anglictine a publikovat projekt ako opensource v SensorComunityULOHA DO BUDUCEJ KONZULATCIE:
  — studium jayzka JS a sposobov vizualizacie udajov (on-line/off-line) s vyuzitim hotovych JS kniznic
  — priprava HW meracej stanice
 • plan BC JURASKO & BC JATZ 2. spolocna konzultacia piatok 16.10.2020 19.00-20.00
 • BC JURASKO & BC JATZ 1. spolocna konzultacia piatok 2.10.2020 19.00-20.00
 • AGENDA:
  — formalna stranka prace vyjde zo smernice FIIT ako pisat zav. prace – ULOHA J&J: najst smernicu
  — ULOHA J&J: zohnat template Bc prace – aky je minimalne potrebny pocet stran BcP ? UNIZA ma do 40 stran
  — ULOHA J&J:pohladat vzory BcP zameranych na senzorika, IoT, JavaScript – ULOHA J.P.: pozriet sa po adrese centralne registra ODPOVED: https://crzp.cvtisr.sk/
  — obsah a rozsah prace:
  — nemozeme mat zhodny text pre obe prace
  — mali by sme mat do konca januara mat napisanych 20-25 stran textu
  — bolo by super rozdelit text a aj riesenie v urcitom bode, ULOHA: JuPa zisti ako sa to robi na FIIT ked sa riesi  spolocny pojekt
 • — vhodny bod rozdelenia riesenia sa urcite najde
 • — treba dat JuPa vediet ze sa nieco na FIIT organizuje ohladne pisania prac, alebo sa reportuje… na zaklade coho dostanu studenti zapocet za ZIMU 2020
 • NAJBLIZSSIE ULOHY V RIESENI PROJEKTU:
  — kolegovia objednaju komponenty pre meraci system  JuPa chce tiez jeden – bude do rezervy, dodavatel  AliExpress
  Bakalársky projekt
  1 Typ Bakalársky projekt
  2 Rok 2020/2021
  3 Vedúci projektu doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
  4 Názov projektu v SJ Merací systém IoT pre meranie koncentrácie malých častíc prachu v ovzduší
  5 Študijný program Informatika
  6 Plánovaný počet 2 študenti
  7 Text zadania
  Predmet bakalárskej práce – motivácia :
  Predmetom bakalárskej práce bude tvorba uzla globálneho meracieho systému (https://sensor.community/en/) na báze IoT (Internet of Things). Meracia stanica je určená pre meranie koncentrácie malých „mikro“ častíc prachu v ovzduší v rámci medzinárodného projektu zameraného na životné prostredie. Takýchto meracích staníc je na svete v súčasnosti už 12 000 a poskytujú údaje o prachovom znečistení ovzdušia.
 • Analýza: Analyzujte informačný systém a systém meracej stanice z pohľadu ich vzájomnej integrácie – zamerajte sa na použité protokoly a databázové technológie.
 • Návrh a implementácia : Na základe hotových návodov a komponentov zrealizujte hardvér meracej stanice a následne ho pripojte do komunitnej siete. Navrhnite a implementujte príklad využitia API (Application Programm Interface), ktoré majú členovia komunity k dispozícii (https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/EN-APIs)a a ktoré umožňuje globálne získané údaje získavať a vizualizovať pomocou vhodného GUI (Graphical User Interface).
 • Spôsob overenia riešenia:Študent sa v rámci projektu aktívne zapojí do práce komunity „Sensor.Community“ (12 000 členov) ako prispievateľ údajov do globálnej senzorovej siete Open Environmental Dat.
 • 8 Poznámka pre študenta Vyžaduje sa absolvovanie základného kurzu jazyka C (kurz procedurálneho programovania) a ochota naučiť sa používateľsky pracovať s dobre zabehnutou embedded platformou ARDUINO. Predpokladá sa práca s webovými technológiami, konkrétne s jazykom JavScript v ktorom sú vytvorené API funkcie. K dispozícii sú výborné informačné zdroje.
  V rámci projektu sa na základe hotových komponentov vytvorí hardvér meracieho systému [1] a následne sa pripojí do komunitnej siete. Cieľom bude zvládnutie API (Application Programm Interface) [2], ktoré majú členovia komunity k dispozícii a ktoré umožňuje globálne údaje získavať a vizualizovať pomocou vhodného GUI (Graphical User Interface). Práca má významný spoločenský dosah [3].
  [1] https://sensor.community/en/
  [2] https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/EN-APIs
  [3] https://dennikn.sk/1727536/ovzdusie-si-zamorujeme-autami-a-najma-kurenim-do-pece-hodime-hocico-co-hori/?ref=tit