BC MIKULA

151031 Oficialne zadanie zaverecnej prace na novom formulari zaslane veducemu katedry a studentovi do kopie. 

  • TEMA : Návrh a realizácia elektronického obchodu pre malú obchodnú firmu
  • TEMA ENG : Design and realisation of the electronic shop for small business
  • CIEĽ PRÁCE : Navrhnúť projekt realizácie elektronického obchodu pre malú obchodnú firmu
  • OSNOVA PRÁCE (jej čiastkové ciele) :
  •  1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti (informačné systémy, architektúra klient server, elektronický obchod, prehľad riešení elektronických obchodov)
  •  2. ANALYTICKÁ ČASŤ : požiadavky na elektronický obchod , projektové riadenie a návrh a riadenie projektu, nástroje pre plánovanie a riadenie elektronického obchodu a projektové riadenie (Microsoft Project))
  •  3. NÁVRHOVÁ ČASŤ : požiadavky, analýza, návrh realizácie elektronického obchodu v konkrétnej organizácii, projektová dokumentácia návrhu realizácie, konkrétne výsledky napr. meranie návštevnosti