B201TMM Techniky a metody modelování požadavku Zima 2012 PREZ

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\

Emailová skupina: TMM

Kód predmetu: B201TMM

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : TMM_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

 

SEM12, streda, 19.11.2012, CVIČENIE

  1. vvv
  2. vvv

  SEM12, pondelok, 17.11.2012,  PREDNÁŠKA

  1. SEM12 17.-19.12  JAVA7 – dokončenie kap.6,, Bližšie metódy a triedy
  2. Hotove projekty JAVA7 sú v súbore WORK_JAVA7_ALL.ZIP na FTP  : PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\Java7\121217 WORK_JAVA7_ALL\
  3. Bavíme o vytvorení BAT súboru (spustiteľný súbor s prípomnou BAT) viď. príklad v adresári \121217 WORK_JAVA7_ALL\WORK_JAVA7_ALL.ZIP\TEMP\ súbor spusti.bat

SEM11 10.-12.12  doc. Pančík chorý – 2. zápočtová písomka  sa nepíše , skúšky sú už naplánované v IS zapisujte sa na ne

SEM10, streda, 5.12.2012, CVIČENIE

  1. kap.6, Bližšie metódy a triedy
  2. Diskusia k možným témam Bc prác :
   • Bcč. Lukáš Ščehovič – „Informačná podpora projektového riadenia v organizácii“
   • Bcč. Ivana Sojková – „Obchodné modely v elektronickom marketingu s využitím mobilných aplikácií“
   • Bcč. Róbert Rusnák – “ CMS systém ako súčasť podnikového informačného systému“
   • Bcč.  Andrej Cvik – „Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA“
   • Bcč. Viktor Kala – „Význam J2EE pre súčasné podnikové informačné systémy“ 

  SEM10, pondelok, 3.12.11.2012,  PREDNÁŠKA

  1. dokončenie kap.5, Další datové typy
  2. venovali sme sa hlavne bitovým operáciám

SEM9, streda, 28.11.2012, CVIČENIE

 • kap.5 priklad RetezcoveOperace (str.188), PoleRetezcu str.189, SwitchRetezec str.192, UkazkaPrikRadek, 192
 • nedokončili sme kap.5,  ako sme plánovali
 • spúšťame JAVA program v prostredí JRE (z príkazového riadku) – viď súbor work_ADM_KOMBI.zip adresár TEMP  v adresári na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\2.BC.IT_PREZ_TMM\ – bude to na skúške ako nutný „skil“.
 • pozrieť sa na http://en.wikipedia.org/wiki/Code_page_852 a prečítať si niečo o kódovaní Central European  znakov v okne MS-DOS (command line okno)

 SEM9, pondelok, 26.11.2012,  PREDNÁŠKA

 • kap.5, Skončili sme príkladom RetezcoveOperace.java str. 188
 • prešli sme podrobne  príklad UkazkaFronta.java

SEM8, streda, 21.11.2012, CVIČENIE

 • dokončili sme kap.4
 • začali sme kap.5, Další datové typy a operátory, skončili sme príklad na str.173, priradovanie odkazov na pole. Budeme pokračovať str.174 (členská premenná length) 

  SEM8 pondelok, 19.11.2012,  PREDNÁŠKA

 • na U3 riešime otázku zpätnej kompatibility medzi platformamy JAVA – NetBeans 7.0 +JDK 1.6 nepozná projekty vytvorené v novšom NetBeans 7.2+JDK 1.7 , novšia je na U4, stiahli sme si dokumentáciu k JAVA 7 a naučili sme sa upraviť vlastnosti projektu tak aby podporovali JDK 1.7
 • sledujeme on line dokumentaciu JAVA 7 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
 • z knihy sme skončili na projekte UkazkaKonsVozidlo.java (kap.4, str. 152) tento príklad a kap.4 dokončíme v stredu

SEM7, streda, 14.11.2012, CVIČENIE

  1. skončili sme postavenim v kap.4 str.143  UkazkaTridyNapoveda – tento projekt dokončíme vysvetľovaním nabudúce  a budem pokračovať konštruktormi

  SEM7, pondelok, 12.11.2012,  PREDNÁŠKA

  1. Dokončili sme kap. 3 (príkaz break, continue), DÚ: samostatne dokončiť príklad str. 119 (Vyskúšajte si 3.3 : Dokončenie nápovedy pre JAVA), text vnorené cykly  (príklad:  NajdiDelitele.java) a urobte si cvičenia z kap.3 – bude z toho písomka
  2.  Začali sme kap. 4 (triedy, objekty a metódy), postavili sme dvojtriedny projekt UkazkaVozidlo str.130 – dokončíme nabudúce
  3.  Hovoríme  súvislosti s príkazom GOTO o jazyku FORTRAN (WIKI SK http://sk.wikipedia.org/wiki/Fortran) WIKI ENG http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran), o firme IBM, ktorá ho uviedla na svet, o sérii počítačov IBM 360 (http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360), ktoré zmenili svet počítačov a zaviedli štandardizáciu HW a SW, o PC XT IBM  (http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer_XT )ktoré otvorilo svetu klonovanie PC (HW a SW) a vynieslo na vrchol tvorcov operačných systémov a programov
 •   SEM6, streda, 7.11.2012, CVIČENIE
  1. vvv Vyhodnotenie priebežnej písomky z minulého týždňa
  2. vvv   kap.3 po str.111 (priklad UkazkaBreak  , modifikujeme ho)
 •   SEM6, pondelok, 5.11.2012,  PREDNÁŠKA
  1. vvv Príklady v kap.3, po príklad UkazkaWhile str.104
  2. vvv hovoríme o programovaní grafiky v prostredí JAVA processing (www.processing.org)
  3. vvv M.ŠKRADA, koniec PN 30.10. – DÚ : overiť či mu doma pôjdu príklady z 1. KAP
 •   SEM5, streda, 31.11.2012, CVIČENIE
  • vvv robili sme kap.3, skončili sme pri príklade str.93, BezBreak
  • vvv príklady sme spoločne komentovali
 •   SEM5, pondelok, 29.11.2012,  PREDNÁŠKA
  • vvv  píšeme písomku : Písomka :skupina A ot. kap. 1 : 1,4,5 ot. kap. 2 : 2,3,5, 6 skupina B ot. kap. 1 : 2,4,5 kap. 2 : 2,3,5, 6
  • vvv prešli sme príkaz if-elese-if (Hadani3), budeme pokračovať príkazmi switch až do konca kap.3
 •   SEM4, streda, 25.10.2012, CVIČENIE
  1. vvv kap.3 začiatok,  Prikazy z klavesnice, Vnorene prikazy If,  príklady : Hadani, Hadani2
  2. vvv
 •   SEM4, pondelok, 22.10.2012,  PREDNÁŠKA 
  • ukončili sme 2. KAP a v pondelok o týždeň napíšeme písomku bez PC z kap.1 a 2
  • veľa sme sa venovali práci s programátorskou kalkulačkou, kde sme sa učili ako zobraziť maximálne a minimálne čísla byte, short, int long  podľa tabuľky na strane  55 (išlo hlavne o znamienko a o to ako pomáha pri zobrazovaní hexa vyjadrenie čísiel)
 •  SEM3, streda, 17.10.2012, CVIČENIE
  • príklady z JAVA7 kap.1 – dokončenie, úlohy na konci kapitoly
  • prechádzame kap.2 – študenti dokončia príklady ukazkaObor(str.66), UkazkaInicialProm(str.67), VnorProm(str.67) . Budeme pokračovať Operátory (str.68)
  • M. ŠKRADA nástup na dlhodobú PN od 17.10.
 •   SEM3, 15.10.2012, PREDNÁŠKA
  •   príklady z JAVA7 kap.1, debagovanie programov
 •  SEM2, 10.10.2012, CVIČENIE
  • úvod do prostredia Netbeans (inštalácia, vytváranie programov, ako na programy z knihy), príklady z JAVA7 kap.1
 • SEM2, 8.10.2012, PREDNÁŠKA
  • diskusia : Práca programátor – analytik junior : http://www.zpinformatika.sk/zp_informatika/zpihome.nsf/page/Java_programator
  • letný kemp pre študentov : http://www.zpinformatika.sk/zp_informatika/zpihome.nsf/page/Studentsky_kemp
  • Predmetom zadanej úlohy na výberovom konaní môže byť:
  • 1.     Navrhnúť class diagram podľa zadania (čiže triedy, ich atribúty, asociácie medzi nimi, kardinality)
  • 2.     Navrhnúť fyzický model DB podľa zadania (štruktúra tabuliek, referencie medzi nimi, kľúče)
  • 3.     Navrhnúť programovací kód podľa zadania najlepšie v JAVA, príp. v C++, poprípade v inom jazyku (požadovaná bude len časť kódu z riešeného problému)
  • 4.     Navrhnúť kód v SQL podľa zadania na výber alebo zápis dát z/do databázy
  • Všetko sa vypracuje na papier v časovom limite cca 30 min.
 • SEM1 3.10.2012 CVIČENIE
 • SEM1 1.10.2012 PREDNÁŠKA

Podmienky ukončenia predmetu 

 • Podmienky ukončenia predmet
  • Skúška :
   • písomná skúška z otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7  + praktická skúška   vysvetliť  príklady z prebratých kapitol z knihy JAVA7 (pripraviť projekt z hotového zdrojáku v NETbeans, preložiť, oddebagovat program a vysvetlit na skuske ako funguje, resp. na požiadanie skúšajúceho urobiť malú zmenu) + vysvetliť svoje odpovede v písomke
   • podmienkou účasti na skúške je získanie zápočtu (splnenie podmienok na jeho udelenie)
   • Zoznam možných otvorených otázok na ústnej skúške je TU
  • Zápočet :
   • aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach z TMM
   • aspoň 65 % bodov získaných z priebežných písomiek z  otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7
   • doplnené 22.11. : za každý oneskorený príchod na prednášku alebo cvičenie študent vypracuje projekt v JAVA  ktorý bude mať najmenej 50 zdrojových riadkov kódu. Dôvodom je sústavné vyrušovanie a prerušovanie výučby. Tento dodatočný projekt bude dodatočnou podmienkou získania zápočtu.  Projekt (-ty) zašle ho pred skúškou emailom s predmetom ADM_Priezvisko_Meno, skomprimované ako prílohu emailu zip(rar) s názvom ADM_Priezvisko_Meno.zip(rar). na skúške tieto projekty postaví, skompiluje a vysvetlí.
   • prednášky a semináre nie sú povinné