M201SME Systémová metodologie Zima2012 PREZ

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\

Emailová skupina: SME

Kód predmetu: M201SME

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SME_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Adresár predmetu na FTP : /PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\

Cieľ predmetu :

Zvládnuť knihu SCHILDT : JAVA7, 2012 do takej miery, že budeme rozumieť zdrojovému kódu JAVA a budeme rozumieť objektovo –  orientovanému návrhu modernej aplikácie a jej návrhu v kóde JAVA

 

Poznámka z 11. 1.2013:

 • skompletovaný a revidovany preklad z DEITEL kap.12 a kap. 13 je v súbore DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip na FTP : ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/
 • rôzne varianty projektu ATM pre JAVA, VISUAL.BASIC .NET a iné sú na FTP : 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/StudWork_Zima2012/ a 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/

Štruktúra tématických hodín zo SYM a ZSI :

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu (analýza a JAVA implementácia)

SEM12, 17.12-19.12 

 • JAVA7- kap.13 – Generické typy, utorok Seminárna práca zo M201SEM ( termín odovzdania SEM11), utorok Seminárna práca zo M201SEM ( termín odovzdania SEM11), utorok zápočtová písomka z M201SEM (kap. od 7 do 12. kap) NEBUDE
 • JAVA7- kap.14 – Aplety, udalosti, oddebagovanie kód ATM terminál v Netbeans

SEM11, 10.12-12.12 SEM11  10.-12.12. doc. Pančík chorý – výučba s ním nie je ,utorok zápočtová písomka z M201SME (kap. od 7 do 12. kap) nebude a ani sa nepresúva na SEM12

SEM10, 3.12-5.12 JAVA7- kap.12 – Výčty, automatické zabaľovanie

SEM9, 26.11-28.11 JAVA7- kap.11 -viacvláknové programovanie

 

SEM12, 17.12-19.12 

 • JAVA7- kap.13 – Generické typy, utorok Seminárna práca zo M201SEM ( termín odovzdania SEM11),
 • JAVA7- kap.14 – Aplety, udalosti, oddebagovanie kód ATM terminál v Netbeans
 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.13, Generické typy
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 –
  • ukončili sme kap.13 – Generické typy,
  • všetky hotové príklady prebraté zo SCHILDTA  sú v FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\AGENDA\121219 WORK_JAVA7_SCHILDT_ALL\
  • odporúčaná literatúra k JAVA na FTP : knihy KEOGH, PECINOVSKÝ, DEITEL
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
  • SEM11 : Jaké znáte metody odhadu nákladů na informační systém? Moravčík, prevezme obálkou od Filípek a  doplní Sommerville kap 23.5 všeobecný úvod do modelov  , Leto2012, pošle tento týždeň
  • SEM12: Na čem je založena technika odhadu dekompozicí? Vankulič, doplniť do podnázvu „technika odhadu plnenia trojimperatívu projektu dekompozíciou“, projekt = čo, náklady a termíny (trojimperatív projektu) – definícia trojimepratívu  kniha Rosenau  a defnícia  WBS v MS PROJECT(Kubálkovci), Schwalbová (FTP) tab. 3.5 – túto tabuľku považovať za nosnú , orientovať sa na všeobecne riešenie projektu, prevziať všetko od Mačejovkého (uviesť ho v literatúre),  do konca týždňa
  • SEM12: Na čem jsou založeny statistické metody odhadu (COCOMO)?Vankulič, je to zlé, prevziať obálkou otázku od Filípka ot. č.27, Zima2011,  do konca týždňa
  • SEM12: Vysvětlete, co to je akceptační test. Vankulič, prevziať obálkou a Spojiť ot.30 Prvák Zima2010 a Poláková Zima2011, odkazy urobiť na zdroje, do konca týždňa
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu)
  • máme ukončené preklady kap.12 a kap.13 z knihy DEITEL (FTP : PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\Stud_Work_Zima_2012\PREKLAD\)
  • odskúšali sme programovanie graf. rozhraní z knihy DEITEL  – programovanie učí Deitel po častiach ako option projekty, ktorých rozdeľovník je na str.93 (FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\AGENDA\121219 WORK_JAVA7_DEITEL_ALL\)

SEM11, 10.12-12.12 SEM11  10.-12.12. doc. Pančík chorý – výučba s ním nie je ,utorok zápočtová písomka z M201SME (kap. od 7 do 12. kap) nebude a ani sa nepresúva na SEM12

 

SEM10, 3.12-5.12 JAVA7- kap.12 – Výčty, automatické zabaľovanie

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.12, Výčty, agenda – požiadavky na skúšky M201ZSI a M201SME – úprava harmonogramu
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 – kap.12, výklad príkladu s dvjvláknovým programomm UkazkaSemaforu.java, str. 455 s využitím UML aktivity diagrams a sequence diagrams. Ešte by to st
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu )

SEM9, 26.11-28.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7- kap.11 -viacvláknové programovanie
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7– kap.11 -viacvláknové programovanie
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu )

SEM8, 19.11-21.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.10 – vstupno výstupné operácie
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 – kap.10 – vstupno výstupné operácie po str.381, urobili sme projekt PorovnejSoubory.java
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – kap.10 I/O operácie
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu ) – kap.10 I/O operácie – dokončenie

SEM7, 12.11-14.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.7 –    Pokračovanie str. 285 – dynamické odbavovanie metód , abstraktné triedy, začali sme kap.8 Balíčky a rozhranie (301-328) po príklad import balíčkov
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7- kap.8 Balíčky a rozhranie (301-328)
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim -SEM7 + resty
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – JAVA7 – kap.9 výnimky
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu ) – JAVA7- kap.9 výnimky, dokončenie kapitoly

SEM6, 5.11-7.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – dok.kap.6
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 – opakovanie otázok a príkladov na písomku, prevzatie seminárnych prác (+ agenda merge email nemáme email od MESIAR a FEKEŠ)
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – písomka z kap.1-6
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – JAVA7 kap.7
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu) – JAVA7 kap.7

SEM5, 29.10-31.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 : dokončenie kap.5 a kap.6
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 kap.6 po str.220 vracanie objektov,
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – boli zadané seminárne práce do konca semestra viď. verziu 121024 …., prevzatie upravených a nových seminárnych prác
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – Eeles SW architektúra  kap2.až kap.4 – pracujeme na JAVA7 kap.6
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu – kap.12 – správa požiadaviek a use case diagramy – pracujeme na JAVA7 kap.6 (po 236 “Klíčové slovo static”  – cieľom je čo najskôr prebrať kap.7 (dedičnosť) – potom prejdeme k DEITEL-ovi

SEM4, 22.10-24.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7, otázky kap.4, kap.5
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7  kap.5 – treba ešte dokončiť bitové operácie, písomka z kapitol 1.-6. z otvorených opázok na konci (bez PC) bude v utorok na SEM6
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – kolegovia zo SEM3 ukážu ako upravili témy, vystúpia podľa plánu ďalší
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
  • domáca úloha : rozchodiť spúšťanie JAVA programov v príkazovom riadku pomocou príkazu java a urobiť si príklady na strane 193
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu-zadelenie seminárnych prác textov na preklad, zadanie termínu na odovzdanie seminárnej práce (SEM11)

SEM3, 15.10.-17.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška SME – JAVA7-  kap.4
 • Utorok 3h (10,45-12,15) u3 : prednáška SME – JAVA7,  – dokončili sme kap.4
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu (analýza a JAVA implementácia) – rozchodili sme projekt ATMCaseStudy z knihy v prostredí netbeans, doc. Pančík dal k dispozícii ocr en verzie kapitol knihy deitel

SEM2 8.10.-10.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška SME – JAVA7- – dokončili sme kap.2, kap.3
 • Utorok 3h (10,45-12,15) u3 : prednáška SME – JAVA7,  – dokončili sme kap.3
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu (analýza a JAVA implementácia)

SEM1 z 2.10.2012

 • kniha JAVA7 : prešli sme kap.1 a kap.2
 • domáca úloha :
  • urobiť si samostatne všetky príklady z kap.1 a kap.2 (sú v zipe) a dočítať kapitolu 2 a prejsť si otázky ku kap.2 ,
  • rozchodiť spustenie programu JAVA z prikazoveho riadku
  • v SEM3 si napíšeme písomku z prejdených kapitol
  • Každý si stiahne knihu JAVA6 a JAVA7 z FTP : data.soft1.sk,
 • ďaľšie informácie :
 1. JAVA6 ..0:/KNIHY/101117 KNIHA JAVA 6 VYUKOVY KURZ a CD/
 2. každý si nainštaluje : DejaVu viewer http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-Tools/WinDjView.shtml
 3. JAVA7 ..0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/
 4. každý si nainštaluje  JAVA SDK7 a NetBeans z http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
 5. každý si prečíta po prvej kapitole z oboch kníh JAVA6 a JAVA7 (JAVA6 1. kapitola je aj na linke http://docs.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/index.html) a naučiť sa odpovede z kap1. JAVA7
 6. Kniha DEITEL 9.e. : \KNIHY\111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e\

Podmienky ukončenia predmetu :

Skúška – písomná  skúška a ústne doskúšanie  : Problematika analýzy a návrhu softvérovej aplikácie (projekt DEITEL ATM terminál) –

 • V písomnej časti vysvetliť časti zdrojového  kódu JAVA a jeho  väzbu na UML model a na model požiadaviek. Napríklad vysvetliť zmysel a fungovanie v projekte navrhnutých a v JAVA realizovaných  dátových štruktúr (objekty, metódy, atribúty, polia ….).
 •  K dispozícii na skúške bude spoločne vypracovaný text seminárnej práce a okomentovaný zdrojový kód aplikácie ATM.
 • študent bude mať počas písomnej časti  k dispozícii PC a internet.
 •  V ústnej časti vysvetliť činnosť kódu v debag režime Netbeans (študent musí vediť zachytiť na požiadanie premennú, či ukázať objekt, reťazec či pole v pamäti debaggera)
 • ku skúške bude možné pristúpiť až po splnení podmienok na zápočet
 • skompletovaný a revidovany preklad z DEITEL kap.12 a kap. 13 je v súbore DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip na FTP : ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/
 • rôzne varianty projektu ATM pre JAVA, VISUAL.BASIC .NET a iné sú na FTP : 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/StudWork_Zima2012/ a 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/

Zápočet časť 1 : Seminárna práca ( termín odovzdania SEM11 )- každý odovzdáva sám za seba – kolektívne spracovanie 2 kapitol DEITEL venované projektu ATM  podľa rozdeľovníka úloh (PREKLAD dvoch kapitol z knihy  vrátane  nakreslenie diagramov a špecifikácie  požiadaviek – musí byť použitý CASE nástroj Enterprise Architect , okomentovanie zdrojového JAVA kódu v SK). Rozdeľovník seminárnych prác je v súbore 121024 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx v adresári FTP ..\1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI\Práca sa odovzdá emailom s prílohou  s predmetom SME_Priezvisko_Meno, príloha bude ZIP s názvom SME_Priezvisko_Meno.ZIP

Poznámky k seminárnej práci  :  

 • použiť word  bude to mať formu seminárnej práce BIVS  obrázky buď prebrať z knihy alebo nakresliť v E.A:
 •   každý odovzdáva za seba – Pančík urobí redakciu
 •  termín odovzdania SEM11 (pokuta: -1 týždeň je jeden stupeň dole)
 • ilustračné zdrojové kódy prevziať z IDE netbeans a doplniť čísla riadkov (napr. PSPAD dopĺňa čísla riadkov)  komentovaný kód v SK pre C# je na FTP : ..PREDMETY Leto 2012\MZI\StudWork\120622 Final StudWork MZI\

Zápočet časť 2 : Priebežné písomky počas semestra z konca prebraných kapitol JAVA 7 (viď SCHILDT_JAVA7_2012_ODPOVEDE_NA_CVICENIA.pdf)