Témy budúcich dipomových prác AR13/14

Zápis 5.3.2013

 • Bcč. Lukáš Ščehovič – “Informačná podpora projektového riadenia v organizácii
 • naučí sa robiť s Microsoft Project 2010 (FTP : Kubálek, Project 2007 \KNIHY\SKEN KUBALEK_Office_Project\)
 • dá sa kúpiť Kubálek na MS Project 2010 http://www.albatrosmedia.sk/rizeni-projektu-v-microsoft-project-2010.html
 • prečíta si knihu o projektovom riadení a zameria sa na PMBOK :
 • v Bc práci sa okrem popisu PMBOK a popisu MS Project 2010 opíše projekt z oblasti riadenia IT ktorý sa stiahne ako šablóna pre MS Office Project 2010
 • Bcč. Ivana Sojková – “ Vizualizácia údajov pre  s využitím jazyka Processing” PANČÍK
 • zdoraznit processing ako nastroj pre vizualizáciu údajov v ekonomii – ist podl aknihy Visualizing Data.Processing.2008.0596514557.zip
 • iné vizualizacne techniky
 • knihy :
  • FTP:/KNIHY 3/130304 KNIHY IMAGE PROCESSING a PROCESSING/ a kniha Visualizing Data.Processing.2008.0596514557.zip
  • definícia pojmov algoritmus -program-aplikácia je v POUR,2009 kap.2.4
 • Bcč. Róbert Rusnák – ” CMS systém ako súčasť podnikového informačného systému”
 • pozriet sa na pracu R.Sentkerestyho : 1:/PREDMETY Zima 2012/AGENDA ZAVERECNYCH PRAC/130117 Zaverecne prace/1. VARIANT/ a porozmyslat
 • Bcč.  Andrej Cvik – “Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA”
 • zamerať sa na štúdium jazyka UML a jeho využitia v analýze IS a aplikácií – študovať prípadové štúdie
  • KANISOVÁ : a DEITEL How to Java kap.12 a13 – máme ju na FTP a máme preklad týchto kapitol
  • Knihy na FTP z adresáru : KNIHY 3\120919 TOP KNIHY NA UML A JAVA\
   • top enterprise java with uml 2001 0471386804.zip,  KNIHY 3\120919 TOP KNIHY NA UML A JAVA\ – je zameraná na J2EE
   • flazx-Systems-Analysis-and-Design-with-UML-2009-0470074787.zip ďalšia výborná kniha
   • flazx-Enterprise-Software-Architecture-and-Design-0470565454.zip z roku 2012 KNIHY 3\120919 TOP KNIHY NA UML A JAVA\
 • Bcč. Viktor Kala – “Kastomizácia kancelárskych aplikácií s využitím jazyka VBA informačné systémy” PANČÍK
 • začať s čítaním a programovaním knihy WALKENBACH (FTP : Knihy2), stiahnuť si ďalšie knihy o spojení EXCEl VBA a Financií a aplikácií
 • vzorová práca DP KUCEJ, BC RENYEI
 • prínosová časť BC práce budú ukážky využitia kódu VBA vo finančníctve – naprogramovať vastné karty rýchleho prístupu (Ad-In)
 • zamerať sa aj na cestu ako portovať – preniesť kód z VBA do VB.NET v prostredí Visual Studio 2010 (2012)

Zápis 7.2.2013

 • Založený adresár s Excel súboro s témamy ZP na FTYP : ../PREDMETY Leto 2013/AGENDA ZAVERECNYCH PRAC/130206 TEMY ZP AR 13-14/

Zápis 31.1.2013

 • Pokyny pre študentov súvisiace s prihlasovaním na ZP a ďalšími krokmi je v súbore Usmernenie č. 1-2013.pdf v adresári na FTP 0:/PREDMETY Zima 2012/AGENDA ZAVERECNYCH PRAC/.
 •  POZOR – zmena je v našom prípade to, že témy Bc prác a Ing prác spolu s menom študenta a menom vedúceho budú do IS BIVŠ zapísané doc. Pančíkom – študenti  2. Bc IT a 1. Mgr. ITAM sa teda na vypísané témy nemusia prihlasovať – vedúci ich však musia potvrdiť – budú na to upozornení.
 • Vychádza sa z toho, že téma záverečnej práce môže byť navrhnutá študentom čo je náš prípad.

 

Január, 2013,  1. Mgr. ITAM  KOMBI : Diskusia k možným témam Dp prác :

 1. Haviar. Roman :  „Vybrané problémy riadenia informačných systémov v konkrétnom  podniku“ Cieľom práce bude oísať riadenie podnikových IS (POUR,2006 a 2009), zamerať sa na niekoľko vybraných projektov riadenia, zavedenia či vývoja IS v konkrétnommpodniku, ukázať hlavne využite MS Projcet na prípravu ariadenie projektu IT, zohnat knihy vid. DP MESIAR nizssie (http://www.albatrosmedia.sk/pmp-prakticky-pruvodce-pripravou-na-zkousku.html , http://www.albatrosmedia.sk/rizeni-projektu-v-it-d2.html + kubalkovci MS Project 2010 uz je len na Martinus.sk). Odporucam prejst MS Project 2010 hned ako sa da. Cela dokumentacia bude robena na MS PRoject 2010 + Word 2010
 2. Jambrich, Juraj  :  “ Informačné systémy a ich  databázové rozhrania s využitím technológii ORACLE  a  JAVA EE“ Cieľom bude postaviť aplikačný server v JAVA ktorý komunikuje s databázou ORACLE . Máme na to knihy – má ich doc. Pančík.  PANČÍK
 3.  Ferster, Tomáš – „Využitie UML jazyka pri návrhu vnorených informačných systémov “ – na príklade projektu TI EZ430 CHRONOS a IAR State MOdelera ukázať tvorbu IS (až po kód)  na základe UML diagramov , môžeme rozšíriť o Raspberry PI napríklad programovanie v pythone a tam by boli UML diagramy týkajúce sa modelovania tried a sekvenčných diagramov.
  1. 1. časť (teória) : vnorené systémy, vývoj SW, UML
  2. 2.časť (analýza)  Stavové diagramy a vnor. systémy,  IARVisualState : príklad  CHRONOS EZ430 a VisualSTATE http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos#Interval_Training_Application_Example_Using_State_Machine_Design – http://www.iar.com/vs_chronos
  3. 3.  (návrhovo realizačná časť) :
   1. vlastný projekt : bud projekt z 2 alebo niečo z projektov na spôsob projektov v http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos#Interval_Training_Application_Example_Using_State_Machine_Design
   2. projekt pre P.Michnáča : detegovanie dynamického stavu hokejistu (pohyb – dynamika)
  4. Zdroje : FTP:/KNIHY 3/130126 TI EZ430 CHRONOS  STATE MACHINE/ http://www.flazx.us/books/10538-Practical-UML-Statecharts-in-CC-Second-Edition-Event-Driven-Programming-for-Embedded-Systems/ , IAR visualSTATE : http://www.iar.com/en/Products/IAR-visualSTATE/ a  http://www.iar.com/en/Products/IAR-visualSTATE/Technology/State-charts–state-machines/ , TI EZ430 http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos PANČÍK
 4. Kmeťová, Lenka : “ Príklady analýzy údajov informačných systémov  získaných s využitím služieb Google Analytics a Google Play „. Pôjde o prípadové štúdie zamerané hlavne na webové IS  (e shop, ….) a na sledovanie využívania inštalácií aplikácí pre Android (Google Play)
 5. Kocáková, Lenka – “ Optimalizácia ETL procesov v analytickom informačnom systéme rizík “  – viečo chce : – ) – PANČÍK
 6. Kováčová, Barbora – „Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Project 2010 “ Zoberie sa plán projektu IT z template MS Project 2007 a potom sa bude simulovať jeho plnenie (tasky, náklady a čas). práca má poukázať na význam MS Project nielen na prípravu projektu ale aj na jeho sledovanie pomocou smerných plánov ,  vyvinie sadu dokumentov a formulárov pre tento účel  – viď. diplomová práca Mesiar nižšie , ktorý robí prípravu projektu GECOVIČ
 7. NESPALA, Martin “ Použiteľnosť portálov zariadení cestovného ruchu“ Cieľom bude opísať použiteľnosť a portály v CR, navrhnúť metodiky porovnania použiteľnosti ZCR – napr. malé hotely a zmerať to (portál POUR,2009 Infraštruktúrne aplikácie, použiteľnost  FTP BC SZEDELY, metodika merania FTP DP BERCIK a http://informatizacia.sk/monitorovanie-obsahu-a-funkcionality-webov/5589s , porovnanie portalov FTP PhD KOLLAR, pokus o optimalizaciu SEO a dielo ktore dotiahol FTP DP AKSAMIT). Vlastný prisnos bude v zmerani pouzitelnosti   (http://en.wikipedia.org/wiki/Usability a potom http://en.wikipedia.org/wiki/Web_usability , ). Prinosom prace bude vyhodnotyenie pouzitelnosti vzorky portalov ZCR a odporucenie pre konkretne  ZRC  KLAUČO
 8. Michalec, Miloš : „Prípadové štúdie prínosov cloudu v podnikoch“ technicko-ekonomické štúdie výhodnoti cloudu v podmienkach podnikov – preskúmať dostupné zdroje informácií (viď knihy o clode na flazx.com) GUBALOVÁ
 9. Michnáč, Patrik : „Informačný systému typu Content Management System (CMS) pre športové kluby“ v rámci práce sa vykoná analýza, návrh a realizácia IS . Pôjde  o webovu apliakciu PHP, MySQL, Javascript, Ajax a pod., využiť správu požiadaviek + UML,  vzor prístupu FTP:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/DP KUCEJ/ PANČÍK
 10. Mráz, Andrej : „Riešenia business intelligence v ERP systéme konkrétneho podniku“ PANCIK
 11. PETRENKA, Martin – „Vybrané problémy v podnikových riešeniach diskových polí “ Práca na základe autorovej praxe v predmetnej oblasti opíše, analyzuje a navrhne niektoré riešenia v oblasti mass storage v konkrétnych podnikových riešeniach. GECOVIČ
 12. RAFAJ,Ivan – „Návrh informačného systému pre obeh elektronických faktúr v konkrétnom podniku“ návrh zohľadní podnik v typografickom priemysle s typicky heterogénnou štruktúrou IS GECOVIČ
 13. SZUCZ, Lorant
  1. variant 1 „Vnorené informačné systémy pre  návrh a realizáciu algoritmov “ cieľom práce bude spracovanie videí a výučbových materiálov pre ARDUINO a vývojový kit Fritzduino tak aby bolo možné pristúpiť k názorným formám výučby algoritmizácie a programovania. Informačné zdroje http://fritzing.org/ (Fritzduino) a http://www.ok.sk/ (ARDUINO , možný sponzor a dodávateľ)
  2. variant 2Webové kancelárske aplikácie na báze cloudu a ich kastomizácia „
 14. PANČÍK
 15. Šefčík, L.:  „Vývoj informačných systémov založený na zmene platformy“ v práci autor rozberie prechod konkrétneho IS z platformy Visual Basic 6 na .NET PANČÍK
 16. Šmondrk, Richard   : „Sémantický web a jeho využitie“15.12. 2012 diskutujeme o knihe O REILLY „Programming the Semantic Web“ ,2009,  kniha má prakticky orientovaný charakter (kap.10 opisuje hotový projekt) http://www.flazx.us/get-book/dd/MF8zMjAzMV8xOTUuMTY4LjExNy42NV8yMDEyMTIxNQ, naťahali  sme knihy 121215 Knihy SEMANTIC WEB,GECOVIČ
 17. Šurkalová, Miroslava : „Vybrané problémy osobných a verejných zdravotníckych informačných systémov“  cieľom práce bude zamerať sa na tri oblasti zdravotníckych informačných systémov. 1. štátne inf,. systémy :  Aktuálny stav eHealth v SR (pripraviť  materiál ktorý zosumarizuje aktuálny vzťah OPIS a zdrav inf systémy k 1. 1/4 2014 , http://informatizacia.sk/opis/598s, http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Stranky/default.aspx, http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx, konferencia ITAPA.sk , napr. El. Zdrav Knizka), 2. aktuálny stav aplikácií osobnej informatiky – opísať prípadové štúdie (prehľad, obchodné modely, trendy : prípad GARMIN http://connect.garmin.com/features , prípad MICROSOFT : http://en.wikipedia.org/wiki/HealthVault#Competitors , http://www.microsoft.com/en-gb/healthvault/default.aspx  prípad GOOGLE : http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Health ), 3. aplikácie pre hendikepovaných a  návrh projektu (čo, za čo a kedy) ich využitia v konkrétnom školskom  zariadení napr. St . Ľubovňa GECOVIČ
 18. Vaculčiak, Branislav : „Objektovo orientovaná analýza a návrh webových aplikácií “ v práci sa rozoberú princípy OOP vo webovom programovaní, napríklad sa môžu rozanalyzovať možnosti OOP v PHP6, či problematika návrhových vzorov v PHP http://knihy.cpress.cz/navrhove-vzory-v-php.html , práca sa bude zaoberať aj UML, princípmi persitentnej vrstvy, Model View Controler a pod., v realizačnej časti bude kód vzorového riešenia niečoho …. PANČÍK
 19. Varga, Gabriel  : „Automatizácia kancelárskych aplikácií s využitím VBA“odporúčam kniha Walkenbach VBA (FTP : knihy2 ) , VBA pre Excel to je ZP  FTP\PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\DP KUCEJ\ a kniha \PANCIK_AR1112\KNIHY 2\KNIHA WALKENBACH Excel 2007 Power Programming\KLAUČO

Január, 2013,  2. Bc IT KOMBI : Diskusia k možným témam Bc prác :

 1. BÍZIK,Martin – „Metódy a metriky analýz návštevnosti s využitím Google Analytics v malom podniku“ problematika z prostredia rodinnej firmy POLAKOVIČ (KLAUČO)
 2. BAJČI,Miloš –  „Kastomizácia vývojového informačného systému programovaním klienta v konkrétnom podniku“ problematika z prostredia fy. CONTINETAL Zv,  PANČÍK
 3. GALLO, MICHAL – “ Problematika implementácie nemocničných informačných systémov“ GECOVIČ
 4. HÚSKA, Milan – „Informačné systémy a ich  databázové rozhrania s využitím technológie JAVA SE“ v práci sa rozoberú moznosti pripojenia aplikácií napísanych v JAVA  SE k databázam ORACLE, spomenie sa Java DB, Java Data Objects a The Java Database Connectivity (JDBC)(JDO), vytvoria sa ukazkove analyza a priklady  (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136101.html), PANČÍK
 5. HUTÁROVÁ, Jana – „Procesný model časti organizácie ako súčasť vývojovej dokumentácie informačného systému“. Práca  v jadre vytvorí procesný model  výroby v konkrétnej výrobe a navrhne optimalizáciu či reinžniering  procesov. Tento procesný model bude zároveň ako súčasť vývojovej dokumentácie pre vývoj IS. Okrem nej by sa robil návrh požiadaviek a procesný model. Výborne o tom píše kniha POUR, 2009 (FTP:\KNIHY\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\)  v kap.11,12, 13
 6. CHRASTINA, Andrej – „Využitie programových rámcov pri vývoji na webe založených informačných systémov“  KLAUČO v zadaní sa upresní typ webových aplikácií (elektronický obchod, CMS ,…..), upresní sa technológia (ASP.NET, php a vlastníctvo open source a proprietárne riešenia… )
 7. JANOKOVÁ,  Katarína – „Projekt elektronického obchodu“ – v práci sa navrhne realizácia projektu elektronického obchodu pre fiktívny kamenný obchod, práca bude obsahovať návrh realizácie trojimperatívu projektu (čo, za čo a dokedy , použije sa MS Project 2010), spracujú sa požiadavky (funkčné a nefunkčné), procesný model, UML modely a pod, navrhne sa architektúra informačného systému (php framework napr. Zendwork, databáza MySQL), treba urobiť aj sumárne technicko ekonomické zhodnotenie projektu,zdrojom je aj EAExample z EA a knihy v CZ z computerpress.cz   –  POLAKOVIČ
 8. KARVAŠ, Ondrej – „Tvorba moderných používateľských  rozhraní informačných systémov“ práca sa sa sústredí hlavne na JAVA knižnicu AWT a SWING. V teórii sa spomenú aj webové používateľské rozhrania s využitím napríklad  JavaScript a jQuerry, či desktop technológie (tenký jklienti) ako Microsoft  .NET WPF  a pod. PANČÍK
 9. KRÁTKY, Miroslav – „Modelovanie a analýza časti procesného modelu konkrétnej nemocnice“ – ide o procesný model a jeho podporu v inf systéme v nemocnici LC – analyzovať či zmeniť procesy alebo urobiť upgrade inf systému MARTIŠKO
 10. PYTEL,Tomáš – „Vnorený počítač  a jeho  využitie v realizácii informačných systémov“ –  Vnorený počítač  Rapsberri PI ako platforma, jeho vlastnosti a využitie v realizácii informačných systémov (problematika zabezpečenie, integrácia ….napr. download server, ….)
 11. REVAYOVA, Erika – „Získavanie, analýza a prezentácia údajov v Microsoft Excel“ Práca by mohla kopírovať knihu ZAPAWA CZ (Excel 2003)\PANCIK_AR1112\KNIHY\KNIHA_ZAPAWA_MS_EXCEL_Ziskavani_dat_2005\, ZAPAWA ENG Excel 2007 tiež FTP , VBA pre Excel to je ZP  FTP\PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\DP KUCEJ\ a kniha \PANCIK_AR1112\KNIHY 2\KNIHA WALKENBACH Excel 2007 Power Programming\ PANČÍK
 12. ROVNÝ, Jakub – „Projekt riadenia informačnej bezpečnosti v strednom podniku“ z pozície novovytvorenej funkcie manažéra informačnej bezpečnosti autor vytvorí projekt (čo, za čo, kedy) riadenia informačnej bezpečnosti vo fiktívnej  firme s 500 zamestnancami – môž e navrhnúť riadiace dokumenty , plány činnosti a pod…..  POLAKOVIČ
 13. SOKOL,Peter – “ Softvérová analýza a realizácia mobilnej aplikácie pre správu siete“ –  aplikácia je hotová treba urobiť zvyšok (správa požiadaviek, UML modely ….) ….   PANČÍK
 14. SPIŠIAK, Lukáš  – „Návrh informačného systému s využitím jazyka UML a CASE nástroja“ V práci autor spracuje jazyk UML a jeho podporu vo vybranom CASE nástroja a v tomto nástroji hotové príklady, ktoré sú prístupné ako vzorové v knihách a jednotlivých CASE nástrojoch. Ak bude autor chcieť spracuje aj prechod od UML do jazyka JAVA (budeme robit na predmete Algoritmizácia a programovanie).
 15. STARÁČEK, Róbert – „Riadenie procesov správy informačných systémov “ GECOVIČ práca sa bude venovať okrem vysvetlenia základných pojmov, vybraným štandardom  (ISO9000, ISO27000 …..) a v prípadovej štúdii sa rozoberie konkrétna firma XYZ
 16. ŠESTINA, Jaroslav :  „Tvorba informačných systémov s využitím aplikačných serverov“ vyjsť z http://en.wikipedia.org/wiki/Application_server  a opísať  báze technológií open source, .NET a JAVA PANČÍK
 17. ŠKITKA, Milan – „Metódy kastomizácie kancelárskych aplikácií“ Kancelárske aplikácie sú súčasťou osobnej informatiky, ktorá je súčasťou moderných informačných systémov podnmikov. Práca sa zameria na opis spôsobov kastomizácie Microsoft EXCEL 2010 tak, že opíše jeho programovanie vo VBA (t.j. tvorba a úprava makier) a modernejší spôsob programovania svyužitím jazyka C# v MS Visual Studio  2010 (2012). Zdroje:  VBA : DP KUCEJ KNIHY\111014 Zaverecne prace\DP KUCEJ\, KNIHY 2\KNIHA WALKENBACH Excel 2007 Power Programming\ a bc práca L.RENYEI bude k dispozícii; C# : \KNIHY\KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\, DP práca Forgáč (končí v r.2014) a kniha (2005) http://www.flazx.us/books/1719-Visual-Studio-Tools-for-Office-Using-C-with-Excel-Word-Outlook-and-InfoPath/ , (2007) http://www.flazx.us/books/13757-Visual-Studio-Tools-for-Office-2007-VSTO-for-Excel-Word-and-Outlook/, http://www.flazx.us/books/15341-Programming-Applications-for-Microsoft-Office-Outlook-2007/,
 18. ŠTEC, Ladislav : – „Multimediálne úložiská v digitalizácii kultúrneho dedičstva“
 19. ŠUHAJ,  Daniel – “ Informačná podpora riadenia rozvoja informačných systémov s využitím Microsoft Project Server 2010″ práca sa zameria na možnosti využitia nástroja Microsoft Project 2010 v architektúre KLIENT-SERVER pri riadení tímu  (nestačí len v 3 časti  rozchodiť SERVER, ale treba rozchodiť aj 2-3 KLIENTov a vymyslieť si pekný IT projekt – pre MSP2007 sú výborné templaty IT projektov s aj 150 taskami – taky zobrať ….). Môže sa pracovať aj s ďalšími pojmamy ako   Share Point Server, Project Web App….., čiže neobmedzovať sa na len MS Project Server 2010 (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Project_Server)
 20. ŠKRADA, Michal : –  „Vizualizácia údajov s využitím kancelárskych balíkov aplikácií“
 21. VIDLIČKA, Rudolf – „Informačné systémy klient-server založené na programovaní serverovskej strany v jazyku JAVA“ – JAVA programovanie serverovskej strany informačného systému (architektúra klient -server ), zamerať sa na jeden spôsob a to s  s využitím GWT – Google Web Toolkit, PANČÍK   (KLAUČO)
 22. ZELNÍK, Milan : – „Informačné systémy v diagnostike automobilov“
 23. ŽÚBOR, Peter – „Informačné systémy pre manažment identít a riadenie prístupu v organizácii“ zosumarizovať poznatky a štandardy, opísať to na príklade firme XY, vyjsť z reálií vlastnej firmy , GECOVIČ

December, 2012,  1. Mgr. ITAM  KOMBI : Diskusia k možným témam DP prác :

 1. Ferster, Tomáš – „Využitie UML jazyka pri návrhu vnorených informačných systémov “ – na príklade projektu TI CHRONOS a IAR State MOdelera ukázať tvorbu IS (až po kód)  na zákalde UML diagramov , môžeme rozšíriť o Raspberry PI napríklad programovanie v pythone a tam by boli UML diagramy týkajúce sa modelovania tried a sekvenčných diagramov PANČÍK
 2. Kocáková, Lenka – “ Optimalizácia ETL procesov v analytickom informačnom systéme rizík “  – viečo chce 🙂 – PANČÍK
 3. Kováčová, Barbora – „Simulácia riadenia projektus využitím nástroja Project 2010 “ Zoberie sa plán projektu IT z template MS Project 2007 a potom sa bude simulovať jeho plnenie (tasky, náklady a čas). práca má poukázať na význam MS Project nielen na prípravu projektu ale aj na jeho sledovanie pomocou smerných plánov , POLAKOVIČ
 4. Michalec, Miloš : „Prípadové štúdie prínosov cloudu v podnikoch“ technicko-ekonomické štúdie výhodnoti cloudu v podmienkach podnikov – preskúmať dostupné zdroje informácií (viď knihy o clode na flazx.com) GUBALOVÁ
 5.  Šmondrk, Richard  : „Sémantický web a jeho využitie“
 6. Varga, Gabriel  : „Automatizácia kancelárskych aplikácií s využitím VBA“
  • odporúčam kniha Walkenbach VBA (FTP : knihy2 )
  • KLAUČO

November,2012 1. Mgr. ITAM  PREZ : Možné témy na využitie JAVA v súvislosti s J2EE :

 • Mišina,Daniel  (zmena 27.2. 2013) : : „Malý on-line ekonomický informačný systém
  • predmetom práce je tvorba informačných systémov pre malé podniky
  • Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť informačný systém pre malé podniky
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na opis fáz životného cyklu konkrétnej aplikácie
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť malý on-line ekonomický informačný systém

  JAVA7 a Spring Framework – integračné riešenia predtým bol atémou informačný systém elektronického obchodu (vyšla kniha v Computer Press – programujeme vlastní e-shop v ZendFramework-u)

 • Belák, Robert (zmena 27.2. 2013) :  „Aplety a servlety pre finančné aplikácie“ anglicky „Financial Applets and Servlets “ – KLAUČO
  • predmetom práce sú aplikácie typu aplety a servlety  (JAVA). Námet čerpáme z knihy flazx-Java-The-Complete-Reference-8th-Edition-0071606300.zip
  • Cieľom práce je vytvoriť sadu programov – aplikácií na webe z oblasti finančnej gramotnosti – práca pomôže v tejto oblasti
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na porovnanie technológií určených pre tvorbu webových aplikácií (porovnať technológiu JS a technológie JAVA) . Analýza sa odpichne od architektúr aplikácií IS : rich client  alebo think  client, server side  ….
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť webové kalkulačky vytvorených s technológiou aplety a servletov

 

 • Bronda,A.:   „Programovanie mobilných platforiem so zameraním an tvorbu používateľského rozhrania  a databáz“ – JAVA programovanie mobilných platforiem so zameraním an tvorbu používateľského rozhrania (UI) a databázy
 • Fekeš – nebol na seminári – porozmýšľa zo svojho portfólia – (web) grafika
 • Ševčík, A (zmena 27.2. 2013) :   „Programovanie informačných systémov na platforme Windows Phone“ – „The information systems programming with Windows Phone“ KLAUČO
  • predmetom práce je tvorba mobilných aplikácií so zameraním na platformu Windows Phone (FTP :\KNIHY\111115 KNIHA Petzold _Programming_Windows_Phone_7\)
  • Cieľom práce je
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na porovnanie technológií určených pre tvorbu mobilných  aplikácií (porovnať technológiu JS a technológie JAVA) . Analýza sa odpichne od architektúr aplikácií IS : rich client  alebo think  client, server side  ….
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť mobilnú aplikcáciu s využitím vo financiách (viď. R. Belák )
 • Forgáč, Štefan  (zmena 27.2. 2013) :–  „Ochrana softvéru proti neoprávnenému používaniu“ angl. „Software protection against unauthorized  usage“ Semančík
  • predmetom práce je
  • Cieľom práce je  vytvoriť ochranu konkrétnej aplikácie proti neoprávnenému použitiu
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na porovnanie technológií určených pre ochranu SW proti  neoprávnenému používaniu a analýzu možností reverzného inžinierstva
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť variantnú ochranu konkrétnej aplikácie

  Mesiar, Juraj (zmena 27.2. 2013) :Dokumentovanie  projektov vývoja informačných systémov s využitím osobných kancelárskych aplikácií“ GECOVIČ

  • Predmetom práce je projektový manažment a metódy jeho dokumentovania
  •  Cieľom práce bude navrhnúť prípravu a realizáciu konkrétneho projektu (Vývoj SW viď. príslušná šablóna MS Project 2010) s využitím MS Project2010 a MS Visio2010 (navrhnúť čo najvacsi pocet dokumentov vznikajúcich v týchto nástrojoch).
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na vymedzenie tých dokumentov, ktoré môžu súvisieť s projektamiv vývoja informačných systémov a podporu tvorby týchto dokumentov s aplikáciami MS WORD, EXCEL a PROJECT
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť konkrétnu dokumentáciu pre prípravu a realizáciu konkrétneho projektu v spomenutých kancelárskych aplikáciách
  • Literatúra :
   • Cp press Kubálek-Kubálková (MS Project 2010, MS Visio 2010, Schwalbe riadenie projektov IT http://knihy.cpress.cz/rizeni-projektu-v-it-d2.html, ) .
   • V knihe TOP_flazx_A-Standard-for-Enterprise-Project-Management–1420072455.zip na FTP : \PANCIK_AR1112\KNIHY 3\130123 Project management\  je množstvo formulárov súvisiacich s riadením projektu -tieto prerobiť do šablón WORD 2010.
   • Kniha Project 2010 Project Management 2010 0470561106.zip rieši priamo podporu PMBOK metodiky s využitím MS Project 2010 (FTP :\KNIHY 3\130211 PMP_Heldman_2013\)
 • Mitter, Martin  – „Využitie cloud computingu v moderných podnikových informačných systémoch“ “ uvažujeme o pokračovaní BC v smere cloud computingu (cc) a ekonomike cc (vieme nájsť kontakty na Microsoft)
 • Moravčík, B  –“Aplikačné servery a ich využitie v podnikových informačných systémoch“  Aplikačné servery a Portlets – portálové riešenia v  JAVA (J2EE) – done, aletrantívne : Open Source Aplikačné servere JAVA (JBOSS a GlassFish). Knihy :
 • Vankulič, Martin (úprava 27.2.123) :   „Návrh a realizácia používateľských rozhraní informačných systémov „ , POLAKOVIČ
   • predmetom práce je používateľské rozhranie (UI) a inžiniering UI.
   • Cieľom práce je porovnať moderné spôsoby tvorby grafických používateľských rozhraní pre IS a vytvoriť vlastné GUI na vybranej technológii
   • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti podľa členenia hesiel na  wikipedia :  User interface a User Interface Engineering
   • V analytickej časti sa  práca a sústredí na porovnanie technológií určených pre tvorbu GUI (JAVA AWT a SWING, JavaScript (a jQuerry,Microsoft  .NET WPF ). Analýza sa odpichne od architektúr aplikácií IS : rich client  alebo think  client, server side
   • V návrhovo realizačnej časti uviesť dve moderné používateľské rozhrania : urobiť aplikáciu pre Kinect a Microsoft  Metro (http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_design_language)