VÝUČBA LETO 2019

 

 • HARMONOGRAM AR 2018/2019 AMBIS
 • (zdroj:  studijne oddelenie https://www.ambis.cz/files/harmonogram-2018-2019.pdf)
 • Harmonogram akademického roku 2018/2019 Termín
  Presemestrální období, zápisy, zkouškové období, kontrola plnění studijních povinností, zveřejnění rozvrhu pro ZS 2018/19 3. 9. – 30. 9. 2018
  Zkouškové období pro LS 2017/2018 3. 9. 2018 – 15. 9. 2018
  Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v září 2018 7. 9. 2018 –
  Státní závěrečné zkoušky 3. 9. – 27. 9. 2018
  Prodloužené období pro vykonání zkoušek za LS 2017/2018 pro studenty v kombinované formě studia 17. 9. 2018 – 22. 12. 2018
  Imatrikulace a předstudijní soustředění 1. 9. – 30. 9. 2018
  Konec akademického roku 2017/2018 30. 9. 2018 –
  Zahájení akademického roku 2018/2019 1. 10. 2018 –
  Zimní semestr Termín
  Zahájení výuky v ZS 2018/2019 1. 10. 2018 –
  Promoce 15. 10. – 19. 10. 2018 –
  Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v lednu/únoru 2019 21. 12. 2018 –
  Ukončení výuky v ZS 2018/2019 22.12.2018
  Zimní prázdniny 23. 12. – 1. 1. 2019
  „Rezervní“ týden výuky (samostudium, náhrada výuky za svátky a zrušenou výuku, dorovnání výuky oborů, mohou probíhat zk. a záp.) 2. 1. – 8. 1. 2019
  Zkouškové období 2. 1. – 10. 2. 2019
  Prodloužené období pro vykonání zkoušek za ZS pro studenty v kombinované formě studia 11. 2. – 30. 6. 2019
  Zveřejnění témat závěrečných prací 10. 1. 2019 —
  Volba tématu závěrečné práce 10. 1. – 8. 2. 2019
  Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v lednu/únoru 2019 15. 1. 2019 –
  Podání žádosti o vlastní téma závěrečné (bakalářské/diplomové) práce 17. 1. – 24. 1. 2019
  Státní závěrečné zkoušky 28. 1. – 15. 2. 2019
  Letní semestr Termín
  Zahájení výuky v LS 2018/2019 11. 2. 2019 –
  Ukončení výuky (3. ročník bc. studia a 2. ročník NMgr. studia) 21. 4.2019 –
  Ukončení výuky v LS 2018/19 5. 5. 2019 –
  „Rezervní“ týden výuky (samostudium, náhrada výuky za svátky a zrušenou výuku, dorovnání výuky oborů, mohou probíhat zk. a záp.) 6. 5. – 12. 5. 2019
  Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v květnu/červnu 2019 30. 4. 2019 –
  Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v květnu/červnu 2019 12. 5. 2019 –
  Státní závěrečné zkoušky 29. 5. 2019 – 21. 6. 2019
  Odevzdání vyplněného a vedoucím práce podepsaného Zadání závěrečné práce nejpozději do 30. 6. 2019 –
  Zkouškové období 6. 5. 2019 – 30. 6. 2019
  2. 9. – 15. 9. 2019
  Promoce 8. 7. – 12. 7. 2019
  Letní prázdniny 1. 7. – 1. 9. 2019
  Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v září 2019 30. 7. 2019 –
  Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v září 2019 7. 9. 2019 –
  Prodloužené období pro vykonání zkoušek za LS 2018/2019 pro studenty v kombinované formě studia 16. 9. – 31. 12. 2019
  Státní závěrečné zkoušky 16. 9. – 27. 9. 2019
  Konec akademického roku 2018/2019 29. 9. 2019 –