B101PAP Principy a architektury počítačů – Zima 2018

 • Principy a architektury počítačů B101PAP 2/2 z,Zk || 16 z,Zk 4

 • SKÚŠKA
 •  TERMÍN – písomný test na záver výuky   piatok 25. (18,00) – sobota 26. LEDEN 2019 (10,00)
 • Seznam otevřených otázek ke zkousce z B101PAP TU (http://www.drpancik.sk/seznam-otevrenych-otazek/)
 • POZNAMKA : Testove (uzatvorene) otazky budou generovane z otvorenych otazek v tomto zozname otvorenych otazok
 • prosim,  prihlaste sa na skusku v IS BIVS
 • So. 1.12.2018 B101PAP Principy a architektury počítačů, LIB208, 13:15-16:45(4h), 4.x
  • 1.12. 2018 13,15-16,45 B101SRIS/ LIB208 Sprava a rizeni IS namiesto  1.12. 2018 13,15-16,45 B101PAP/PRAHA_PREDNASKA1 Principy a architektury počítačů LIB208
  • prejdeme aj TIST otazku: Standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS – K.,  Rostislav
  • Budem velmi rad ak spracujete Vasu seminarnu pracu [1] z knihy pani BUCHALCEVOVE [2] .Ide o pripravu na SZS a otazka je  specificka nakolko sa da na nu odpovedat rozne . Budte teda strucny a polozt eto na papier na max. jednu A4 a chodt epodla Buchalcevove.Obecne sa vychadza z metodiky CMMI [3] a pani Buchalcevova by asi chcela pocut model procesov CMMI-DEV. heslo v ceskej wikipedii [3] je spracovane dobre, kniha bude vsak obohatena o priklady.Obdobne sa procesy zlepsuju aj v automotive kde pracujem – standard ASPICE [4] a ten tiez vychdza z CMMI [5]. ASPICE sa vyvija a je uz nahradeny novsim standardom [6].[1] Standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS[2]
   Alena Buchalcevová
   Zlepšování procesů při budování informačních systémů
   ISBN 978-80-245-2235-7, 1. vydání, 228 stran, 319 Kč
   Cílem knihy je seznámit čtenáře s možností zlepšování procesů při budování informačních systémů, představit normy, standardy a metodiky, které je možné použít, a objasnit jejich vzájemné vztahy. Podrobně je popsán model CMMI-DEV, mezinárodní normy ISO/IEC, včetně nové řady norem určených pro velmi malé podniky. Je představen původní systém hodnocení metodik a popsány významné současné metodiky včetně nejnovějších přístupů ke škálování agilních metodik.

   [3] https://cs.wikipedia.org/wiki/CMMI[4] https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15504

   [5]

   [6] ISO/IEC 33001:2015 Information technology – Process assessment – Concepts and terminology as of March, 2015 and is no longer available at ISO

 • Pá.30.11.2018 B101PAP Principy a architektury počítačů, LIB209, 17:45-21:00(4h), 3.x
  • Životní cyklus informačního systému – I., Olga
   • POUR 2009, 2. vydanie, kap.12
  • Role UML při vývoji informačních systému – V. Michaela
   • ..\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101PAP Principy a architektury pocitacu\Prednasky\FOWLER UML a AGILNY TECHNIKY\kap.1 fowler 2009 .pptx
 • Pá.26.10.2018 B101PAP Principy a architektury počítačů, LIB202, 17:45-21:00(4h), 2.x
  • nahratie upgradovaného USB kľúča
   • Podniková informatika její obsah a zdroje – zopakovanie si zákaldných pojmov z podnikovej  informatiky [1]
  • Softwarová architektura a architektonické vzory – P., Juraj
   • [2]
   • [3]
  • Agilní metodiky – V., Marek
   • [4]
  • [1] …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2006\4_Informatika_AR0708.pdf
  • [2]…s\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101PAP Principy a architektury pocitacu\Prednasky\180323 B101OIS Prednaska priprava SOMMERRVILLE\Ch5_System-modeling_180323.pptx
  • [3]…\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101PAP Principy a architektury pocitacu\Prednasky\180323 B101OIS Prednaska priprava SOMMERRVILLE\Ch6_Architectural-design_180323.pptx
  • [4]…\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101PAP Principy a architektury pocitacu\Prednasky\180323 B101OIS Prednaska priprava SOMMERRVILLE\Ch3_Agilni-softverovy-vyvoj_180321_OPRAVY_M.DURANOVA.pptx
 • So.20.10.2018 B101PAP Principy a architektury počítačů, LIB309, 9:00-11:45(4h), 1.x
  • Číselné soustavy – – Ď., Michaela 
   • tu sme si ukázali programátorskú kalkulačku vo Windows a reprezentáciu čísiel v dvojkovej desiakovej a hexadecimálnej sústave (HEX). HEX sa používa pri rýchlom zápise do dvojkovej binárnej číselnej sústave – umožňuje to HEX reprezentáciakaždej  štvorice bitov (nibble)
  • Aplikační a uživatelský software – Ch., Yaroslav
  • Systémový software  – Ch., Milan
   • pri tejto téme sme prebrali knihu POUR 2006 (ide o prvé vydanie knihy), jej obsah a vnikajúce kapitoly týkajúce sa základov informatiky [1]
   • Venovali smesa obrázku 12.1 v kapitole 12 [2],  kt. vymedzuje základné pojmy
   • [1] POUR 2006 …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2006\
   • [2] kap.12 …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2006\14_Informatika_AR0708.pdf
  • Filozofia predmetu bude pripraviť sa na ŠZS z predmetu Technická infrastruktura (TST), ktorý je spoločný obom špecializáciám
  • Odpovede na jednotlivé otázky boli už vypracované, treba ich zredigovať a pripraviť nové – toto urobíme v rámci semestrálnych prác
  • Status vypracovávania jednotlivých príprav je vedený v EXCEL súbore [1]
  • Tam citované vstupné materiály sú v [2]
  • Vypracované otázky sú v [3]
  • Niektoré otázky boli prevzaté zo štátnicového  predmetu Základy informatiky – znenie týchto otázok a ich číslo je v [4] a vypracované sú v [5]
  • Zdroje: 
  • Taktiež prípravy z predmetu ZIM (podobné členenie ako pr9prava a vypracovanie otazok na  TST ) je v adresári [6]
   • [1] …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2010\_BIVS_TIS_SZS_AR0910\AGENDA\090602_TIS_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx
   • [2] …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2010\_BIVS_TIS_SZS_AR0910\MATERIALY\
   • [3] …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2010\_BIVS_TIS_SZS_AR0910\VYPRACOVANE_OKRUHY\
   • [4] …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2010\_BIVS_TIS_SZS_AR0910\OKRUHY\090218_Tezy_IT\IT_komplet_Bc.doc
   • [5] …\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2010\_BIVS_TIS_SZS_AR0910\VYPRACOVANE_OKRUHY\090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
   • [6] …ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2010\_BIVS_ZIM_SZS_AR0910\
 • Ukončenie predemtu B101PAP

  • 1. časť skúšky – semestrálna práca : 
   • Spracovanie seminárnej práce a jej zaslanie emailom
   • V seminárnej práci sa :
    • spracuje pridelená otázka na ŠZS z predmetu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA   do podoby otvorených otázok a odpovedí – poslúžia ako študijný materiál pre kolegov a zároveň sa z nich sa vytvorí záverečný test pre predmet B101PAP
    • navrhne  otvorené otázky a odpovede
   • otázky z predmetu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA už boli vypracované, seminárna práca ich prejde a ztransformuje  do formy podotázka otázky na ŠZS  – odpoveď na podotázku
   • seminárne práce doc. Pančík zprístupní v IS AMBIS
   • seminárku treba formálne spracovať podľa štandardu BIVŠ (napr. …ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101BASE Bakalarsky seminar\AGENDA\Agenda Leto2018\Smernica S 10-11 Uprava vysokoskolskych seminarnych,bakalarskych a diplomovych prac.pdf)
   • TERMÍN : 10.1. 2019
   • DORUČENÍ :  elektronicky emailem na adresu juraj.pancik@ambis.cz s předmetem PAP_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  PAP_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar) 
   • ROZDELENIE SEMINÁRNYCH PRÁC :
   •  viď aj:   ZZZ_BIVS_Praha_Leto2018\AGENDA\Statnicove otazky\
    1. Elektronický podpis  – A. Ivana
    2. eGovernment, datové schránky v CR – A. Ivana
    3. Internet a bezpečnost – B., Mariia
    4. Měření výkonu výpočetního systému, číselné soustavy – B., Mariia
    5. Počítačová grafika – B. Vladimír
    6. Ukládání a sdílení dat – B. Vladimír
    7. Vyhledávání na internetu –  K. Rostislav
    8. Web – V. Michaela
    9. Web 2.0 – F., Petr
    10. WWW z pohledu uživatele – Ď., Michaela 
    11. Číselné soustavy – – Ď., Michaela 
    12. Komponenty počítače – K., Vaclav – zadan0 12.1.2019
    13. Počítače s non von Neumannovou architekturou – F., Petr
    14. Aplikační a uživatelský software – K., Vaclav – zadan0 12.1.2019
    15. Systémový software  – Ch., Milan
    16. Přenosové techniky a komponenty sítě – Ch., Milan
    17. Referenční model ISO/OSI – Ch., Yaroslav
    18. Systémy řízení báze dat – I., Furát
    19. Systémy řízení báze dat – činnost SRBD, integrita a konzistence – I., Furát
    20. Druhy systémů řízení báze dat – I.,Olga.
    21. Životní cyklus informačního systému – I., Olga
    22. Testování softwaru –  P., Milan – zadan0 12.1.2019
    23. Standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS – K.,  Rostislav
    24. Softwarová architektura a architektonické vzory – P., Milan – zadan0 12.1.2019
    25. Role UML při vývoji informačních systému – V. Michaela
    26. Metodiky budování IS – V., Marek
    27. Agilní metodiky – V., Marek
  • 2. časť skúšky –písomný test  :   
   • Písomný test  (uzatvorené otázky a odpovede ,  výber zaškrtnutím z ponúknutých  odpovedí
 • HODNOCENÍ zkoušky:
  1 „výborně“………….(90 – 100 %)
  2 „velmi dobře“………(75 – 89 %)
  3 „dobře“………………(60 – 74 %)
  4 „nedostatečně“……..(0 – 59 %)
 • Vypracované seminárne práce z predmetu B101PAP k 12.1.2019 sú TU