Podnikové informační systémy (LETO 2023) AMBIS Praha

 • PNK_PIS2 Podnikové informační systémy (LETO  2023)
 • BNK_PIS2 Podnikové informační systémy (LETO 2023)

 

8.2.2023 Hromadný email študentom: PIS_Informace o semestralní práci

Dobrý den kolegové,všem, kteří mi poslali návrh témy semestralní práce děkuji. Děkuji  studentům,kteří mi poslali samotné semestralní práce.Ostatní prosím, aby mi návrhy témsemestralních prací posílaly i nadále – nezapomeňte, že její odevzdání podmíňujeVaši účast na závěrečném testu z teorie.Semestralní práce spolu se screenshotem obrazovky kontroly vejce k vejci se musí poslat na email na juraj.pancik[at]ambis.cz s předmětem emailuPIS_VasePrijimeni_VaseJmeno nejpozději den před závěrečným testem.Reaguji rychle a obratem posílám info o akceptaci Vaší práce.Odevzdávarna se tu nepoužívá.Důležité upozornení:Zúčastníte-li se zkoušky z teorie bez mnou akceptované semestralní práce tak Vámdám do IS-u znamku „4“ a přijdete o termin zkoušky.Jako víte semestrální práce má hodnocení max.70% – zbývajících 30% je test zteorie.Vždy, prosím, použijte následující předmět emailu: PIS VasePřijetí VašeJmeno(jinak Váš email může skončit v mém SPAMU.:-) )Zároveň Vám chci dát všem vědět, že stránka [1] našeho předmětu obsahuje všechnypotřebné informace.Jsou na ní i informace o ukončení předmětu nebo informace jako vybrat témusemestrální práce.Děkuji.Pozdravuje.Váš učitelJuraj Pancik[1]http://www.drpancik.sk/vyucba-akademicky-rok-2022-23/bnk_pis2-podnikove-informacni-systemy-zima-2022-ambis-praha/

8.2.2023 Hromadný email študentom: 

Dobrý den, zvem Vás na úvodní přednášku z předmětu „Podnikové informační systémy“ (sobota 11.2.2023 10,40 Brno, neděle 12.2.2023 9,00 Praha) kde si povíme něco více o tomto předmětu – viz také jeho www stránka [1].

TÉMA SEMESTRALNÍ PRÁCE: V rámci plnění úkolů předmětu každý student musí napsat semestralní práci kde popisuje jím vybraný informační systém resp. popisu jeho zavedení do firmy. Na přednášce budeme diskutovat o vhodných tématech a projdeme vhodné příklady. Pokud máte pochybnosti o čem budete psát – přijďte a navrhnu každému studentovi vhodnou tému. V případě, že nemůžete na přednášku přijít, domluvíme si tému Vaší semestralní práce přes email (použijte správný předmět emailu: PIS_Příjmení_Jméno ). Kde jsou vzorové semestrální práce je uvedeno na stránce [1].

SEMESTRALNÍ PRÁCE A ZKOUŠKA: Jen poznamenám, že přednášet Vám bude pan Mgr. Pilný, který s Vámi udělá i závěrečný test. Já budu mít na starosti přípravu, schvalování tém a vyhodnocování semestralních prací. Podmínkou účasti na závěrečném testu bude zaslání semestralní práce před dnem konání testu.

Pozdravuje

Juraj Pancik

[1] http://www.drpancik.sk/vyucba-akademicky-rok-2022-23/podnikove-informacni-systemy-leto-2023-ambis-praha/

PS: Oznam pro studenty v Brně – v sobotu začneme o 10,40. Pokud budu zpožděn na výuku v důsledku zpoždění vlaku Bratislava – Brno, budete v přednáškové místnosti na začátku hodiny informováni kolegům z provozu AMBISu aby ste šli na dřívější oběd a začneme o později (12,30). Také Vám pošlu hromadný email.

 

 

Sobota  11. 2. 2023    10,40-15,15   Místnost : BR-C, BRNO         BNK_PIS2 Podnikové informační systémy

Nedela 12.2.2023  9,00-13,35     Místnost : LIB206, PRAHA    PNK_PIS2 Podnikové informační systémy

 • Základní a průběžné informace o předmětu  www stránka předmětu : www.drpancik.cz
 • Informace o předmětu jsou uvedeny v následujících zdrojích :
  • Sylabus předmětu :
  • v PDF souboru v IS AMBIS je i uložena www stránka předmětu: 230205 www.drpancik.cz Management ISICT AMBIS PRAHA ZIMA 2022.pdf
  • v PPTX  prezentaci uložené  v IS AMBIS – UČEBNÍ MATERIÁLY  k předmětu –  vid. subor 230205_PIS_Uvod_do_predmetu_ver.A.pptx
 • Vyučující:
  • Mgr. Jiří PILNÝ – přednášky a závěrečný test ve škole
  • Doc. Juraj PANČÍK – garant předmětu, individuální zadání semestrální práce, spolupráce a převzetí semestrální práce, celkové hodnocení předmětu a zapsání známky
 • Semestrální práce
 • Hodnocení max. 70% –  zbývajících 30% je test z teorie
 • Musí se poslat emailem na email nejpozději den před závěrečným testem na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem emailu PIS_VasePrijimeni_VaseJmeno
 • Téma semestrální práce:
  • popíšete IS, nebo jeho jeden modul, který máte rádi, resp. se kterým musíte pracovat
  • můžete popsat i projekt zavedení IS v organizaci (XYZ) (projekt je: KDO, CO, KDY a ZAČ)
  • Neodepisuje marketingové popisy IS (např. „komplexní řešení, výborné řešení, historie výrobce IS, popis skupiny produktů ….“) – práce se podrobí kontrole podobnosti s texty na Internetu
 • Podrobnější popis semestralní práce http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/ 
 • Témata a příklady semestrálních prací kolegů z minulého semestrů:  IS AMBIS – UČEBNÍ MATERIÁLY  k předmětu
  •   viď. soubor 200318-AMBIS-StudWork-Management-IS-a-ICT.zip
  •   viď. soubor __230204 TOP_Stud_Work.zip
 • Upřesnění dalšího postupu po přednášce:
  • každý student (termín: ASAP) pošle email doc. Pančíkovi na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem PIS_Příjmení_Jméno s tématem semestrální práce
  • doc. Pančík potvrdí temu, nebo ji upřesni
  • další konzultace k tématu včetně předání semestrálky budou probíhat emailem
 • Scénář výuky:
 • 0. stránka předmětu na www.drpancik.cz –> zmínit sledování návštěvnosti pomocí GA ( informační email 27.9.. 1.10.2022 55 návštěv z unikatních IPadres, t.j. polovina studentů v PHA a BR ze 105 byla na stránce alespoň jedenkrát)
 • 1. přejít si stránky k předmětu :

Podnikové informační systémy (Léto 2022) AMBIS Praha

Podnikove informacni systemy Zima 2021 – Popis semestralnej prace

 • 2. projít si definici IS :

— co je System [1], slajd 16–19
— podnik jako system [1], slajd 21 , zejména obrazek na slajdu 22
— podnikový informační systém [1], slajd 24, hlavně obrazek na slajde 25 – 33

 • 3. projít si popis Informační systém Vězeňské služby ČR – bakalařská práca [2]
 • 4. naučíme se ako (ne) napsat semestrální práci pomocí umělé inteligence, aplikace ChatGPT ([3] , [4], [5] )  

 

[1] 200215_RizeniIS_AMBIS_Leto2019_Part1

[2] Info opraci: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/115235 ,

PDF je na stranke https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/115235/SVO0155_HGF_B2102_6209R013_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue  https://openai.com/blog/chatgpt/

[4] The generative AI revolution has begun—how did we get here?
https://arstechnica.com/gadgets/2023/01/the-generative-ai-revolution-has-begun-how-did-we-get-here/

[5] Vysokoškoláci opísali, ako použili ChatGPT pri skúškach https://e.dennikn.sk/3225948/vysokoskolaci-opisali-ako-pouzili-chatgpt-pri-skuskach-umela-inteligencia-vsak-moze-byt-pre-univerzity-prilezitostou/?ref=mpm

*********************************************************

Podmínky ukončení předmětu

*********************************************************

max.30% – písemná zkouška Mgr. PILNY (zkoušení v budově školy formou testu – uzavřené otázky a odpovědi)
max.70% – semestrální práce Doc. PANCIK (zaslání emailem – ne přes Odevzdavárnu – email doc. Pančíkovi na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem PIS_Příjmení_Jméno)

TERMÍN ZASLÁNÍ SEMESTRALNÍ PRACE :
zaslání semestralní práce 3 dni před termínem zkoušky nejpozději však do dna ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2022-2023 t.j. do 30.6.2023
viz dokument OP–R–51 Opatření rektorky čj. 51/2022 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Podrobnější popis semestralní práce viz http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU:
Hodnocení předmětu na základě součtu dílčích hodnocení on-line testu a semestralní práce :
1.“výborně“………….(90 – 100 %)
2 „velmi dobře“………(75–89 %)
3 „dobře“………………(60–74 %)
4 „nedostatečně“……..(0 – 59 %)

LITERATURA :
přednášky a doplňující materiály poskytne přednášející Mgr. PILNY – viz. adresar „Ucebni materialy v IS AMBIS“
doplňující čtení může být z portálu [1] a výborné české knihy [2]

[1]  https://mbi.vse.cz/mbi/index.html
[2]  Gála Libor, Šedivá Zuzana, Pour Jan: Podniková informatika
Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi – 3., aktualizované vydání
Datum vydání: 18. 09. 2015
ISBN: 978-80-247-5457-4
E-kniha ePUB, PDF, Kindle 203 Kč
https://www.grada.cz/podnikova-informatika-(1)-8588/

ARCHIV VYUCBY
předchozí výuka na stránkách :

http://www.drpancik.sk/vyucba-akademicky-rok-2022-23/bnk_pis2-podnikove-informacni-systemy-zima-2022-ambis-praha/

http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-léto-2021-2/podnikove-informacni-systemy-zima-2021/

Management IS/ICT AMBIS PRAHA (Léto 2021)