ADM1 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování

1.Písomná skúška z teórie, bodov 30 (skúška Leto 2012):

 • CONNOLY,2009 – otázky z konca každej kapitoly

2. Seminárna práca z teórie I., bodov 20 (zápočet Zima 2011) :

 • Vypracovanie odpovedí na otázku z jednej kapitoly z CONNOLY,2009 (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip)
 • Zadanie a rozdelenie seminárnych prác : je na príslušnom linku, termín odovzdania tejto seminárky je  do SEM12. Vzor vypracovania WORD a PWRPOINT dokumentu je na FTP : ../PREDMETY/ADM1/STUD WORK/ v súbore ADM_SEVCIK_ANDREJ.zip  (A.Ševčík)

3. Praktická časť I., bodov 25 (ku skúške Leto 2012):

 • Seminárna práca – analýza firmy Northwind (tvorba dotazovv ACCESS-e) a AdventureWorks (reporting s využitím MS Querry – súčasť Excelu a kontigenčných tabuliek). Vzory – menší rozsah –  sú k dispozícii (MISFIN)  TU (úplne všetky práce FTP : ../PREDMETY/ADM1/ súbor 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip)- treba zachovať rozsah práce a členenie kapitol – viď. vzor Papalová.  (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip). Termín odozvdania seminárky  je do konania skúšky.

4. Praktická časť II , bodov 25  (zápočet Zima 2011):

 • Na základe zadania z CONNOLY,2009 str. 68-69 :
  1. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v ACCESS-e a v MS SQL Server 2008R2 (alterantiva ORACLE, MySQL)-viď obrázok 2.4
  2. Vytvoriť dotazy v ACCESS-e a pohľady v SQL podľa kap.3. CONNOLY.  Treba urobiť skripty  v SQL (alebo views pre SQL) a aj dotazy umiestniť do súboru ACCESS (t.j. plny pocet 18 dotazov pre obidva DB systemy). (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM2_Priezvisko_Meno.zip – musí tam byť súbor pre ACCESS, musí byť súbor SQL)
  3. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\
  4. Netrvám na precíznej forme seminárky – treba všetky súbory do jedného zip-u (mdbx. súbor a SQL skripty, na požiadanie ukázať na učebni vytvorenie DB + dotazy).  (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip). Termín odozvdania seminárky  je do konania skúšky.
  5. Termín : koniec skúškového obdobia Zima 2011

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.