Author Archives: doc. Pančík

E201IPM2 Plán seminárov a Denník

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM2 Plán seminárov a Denník)

SEM13 12.12.2011:

 • seminár sa neuskutoční , individuálne konzultácie v čase 12,00-14,30

SEM12 5.12.2011 :

 • EXCEL :  ako vyzerá programovanie v jazyku VBA a diplomovka P.Kuceja o reštrukturalizácii lízingových splátok (automatizácia v Office Excel = skrátenie vybavenia klienta o 50 minút , počet klientov bol viac ako 3500 – aj na to je dobré VBA )

SEM11 28.11.2011 :

 • EXCEL :  makrá, programovanie makier  a na čo je to dobré ?

SEM10 21.11.2011:

 • samostatná práca na riešení úloh – zospovedali sme si otázku či dokážeme urobiť seminárnu prácu. Hodnoteie A dostanú tí čo vymyslia nejaký dotaz v Accesse a hodnotenei B čo ho preberú zo vzorových seminárnych prác  

SEM9 14.11.2011: 

 • Microsoft  Querry v Exceli a práca s ním
 • Načítanie údajov z Accessu do Excelu pomocu dotazu vytvorenom v MS uerry

SEM8 7.11.2011: 

 • pokračovanie:  kontigenčné tabuľky
 • načítanie údajov do Ecelu z externého textového súboru
 • vytvorenie zdroja údajov z databáze Access

SEM7 31.10.2011:

 • rektorské voľno

SEM6 25.10.2011:

 • práca s MS SQL Serverom, spúšťanie views, vytvorenie dátového zdroja   
 • kontigenčné tabuľky v EXCEL-i (analýza získaných údajov z MS SQl servera a analýza hepatitídy – manažérska otázka, kto je špinavší ? dievčatá alebo chlapci ? )

SEM5 18.10.2011:  

 • nešli všetky počítače
 • ukážky práce s relačnou databázou (použili sme ACCESS a vzorovú databázu Northwind , viď. literatúra), čo je databáza je v kap.1, Oppel a čo je relačná databáza je v kap.2 Oppel
 • robili sme formulárové dotazy podľa knihy OPPEL, kap.3. Záverom sme vytvorili agregovaný sumár objednávok z jednotlivých krajín
 • domáca úloha : odskúšať si tvorbu dotazov z access databáze podľa kap.3 Oppel doma

SEM4 11.10.2011:

 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • stránka s aplikáciami na USB kľúč http://portableapps.com/
 • práca s IRFANVIEW (program na prezeranie obrázkov a manipuláciu s nimi)a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM3 3.10.2011:

 • AGENDA : Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie
 • AGENDA : reklamovali sme chybne nainštalovaný WORD2010 (nefunguje štýl bibliografií ISO690) a chýbajúci program  Visio
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010
 • automatické generovanie obsahu vo Word 2010
 • vytvorenie bibliografického odkazu vo Word 2010 (pracujeme s prenosom bibliografickych uúdajov z DP KULAVJAK)
 • vytvorenie automatického zoznamu literatúry
 • pokračovanie vo vytváraní bibliograf odkazov na citácie a parafrázy
 • bibliograf odkazy z internetovských zdrojov
 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • práca s IRFANVIEW a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM2  :

 • zaslanie kontaktných emailov – vysvetlenie princípu práce webemailu MS Exange
 • osobný blogovací redakčný systém WordPress a práca s ním
 • vytvorenie textového súboru (plain text), vysvetlenie rozdielu medzi binárnymi a textovými súbormi, práca v editore a vo „viewri“ Total Commander-u,
 • vysvetlenie významu štandardizácie pre spoločnosť, štandardizácia v informatizácii  typu súborov pre verejnú správu : http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s , zvlášť dokument http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_a_prilohy_2010-312/7431c
 • oboznámenie sa s existenciou normy pre záverečné práce na UMB
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010

E201IPM2 Aktuálne

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM2 Aktuálne)

SEM3 3.10.2011:

 • Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie

SEM1 Prosím všetci mi pošlite email s predmetom IPM2_Priezvisko_Meno (bez diakritiky)– získam tak Vaše email adresy

Semináre budú na učebni U6

E201IPM1 Plán seminárov a Denník

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM1 Plán seminárov a Denník)

 

SEM13 12.12.2011:

 • seminár sa neuskutoční , individuálne konzultácie v čase 12,00-14,30

SEM12 5.12.2011 :

 • EXCEL :  ako vyzerá programovanie v jazyku VBA a diplomovka P.Kuceja o reštrukturalizácii lízingových splátok (automatizácia v Office Excel = skrátenie vybavenia klienta o 50 minút , počet klientov bol viac ako 3500 – aj na to je dobré VBA )

SEM11 28.11.2011 :

 • EXCEL :  makrá, programovanie makier  a na čo je to dobré ?

SEM10 21.11.2011:

 • samostatná práca na riešení úloh – zospovedali sme si otázku či dokážeme urobiť seminárnu prácu. Hodnoteie A dostanú tí čo vymyslia nejaký dotaz v Accesse a hodnotenei B čo ho preberú zo vzorových seminárnych prác  

SEM9 14.11.2011:  

 • Microsoft  Querry v Exceli a práca s ním
 • Načítanie údajov z Accessu do Excelu pomocu dotazu vytvorenom v MS uerry

SEM8 7.11.2011: 

 • pokračovanie:  kontigenčné tabuľky
 • načítanie údajov do Ecelu z externého textového súboru
 • vytvorenie zdroja údajov z databáze Access

SEM7 31.10.2011:

 • rektorské voľno

SEM6 25.10.2011:

 • práca s MS SQL Serverom, spúšťanie views, vytvorenie dátového zdroja   
 • kontigenčné tabuľky v EXCEL-i (analýza získaných údajov z MS SQl servera a analýza hepatitídy – manažérska otázka, kto je špinavší ? dievčatá alebo chlapci ? )

SEM5 18.10.2011:  

 • nešli všetky počítače
 • ukážky práce s relačnou databázou (použili sme ACCESS a vzorovú databázu Northwind , viď. literatúra), čo je databáza je v kap.1, Oppel a čo je relačná databáza je v kap.2 Oppel
 • robili sme formulárové dotazy podľa knihy OPPEL, kap.3. Záverom sme vytvorili agregovaný sumár objednávok z jednotlivých krajín
 •  domáca úloha : odskúšať si tvorbu dotazov z access databáze podľa kap.3 Oppel doma

SEM4 11.10.2011:

 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • stránka s aplikáciami na USB kľúč http://portableapps.com/
 • práca s IRFANVIEW (program na prezeranie obrázkov a manipuláciu s nimi)a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM3 3.10.2011:

 • AGENDA : Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie
 • AGENDA : reklamovali sme chybne nainštalovaný WORD2010 (nefunguje štýl bibliografií ISO690) a chýbajúci program  Visio
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010
 • automatické generovanie obsahu vo Word 2010
 • vytvorenie bibliografického odkazu vo Word 2010 (pracujeme s prenosom bibliografickych uúdajov z DP KULAVJAK)
 • vytvorenie automatického zoznamu literatúry
 • pokračovanie vo vytváraní bibliograf odkazov na citácie a parafrázy
 • bibliograf odkazy z internetovských zdrojov

SEM2  :

 • zaslanie kontaktných emailov – vysvetlenie princípu práce webemailu MS Exange
 • osobný blogovací redakčný systém WordPress a práca s ním
 • vytvorenie textového súboru (plain text), vysvetlenie rozdielu medzi binárnymi a textovými súbormi, práca v editore a vo „viewri“ Total Commander-u,
 • vysvetlenie významu štandardizácie pre spoločnosť, štandardizácia v informatizácii  typu súborov pre verejnú správu : http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s , zvlášť dokument http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_a_prilohy_2010-312/7431c
 • oboznámenie sa s existenciou normy pre záverečné práce na UMB

 

E201IPM1 Zadanie seminárnych prác

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM1 Zadanie seminárnych prác)

1.časť – Štruktúrovaný dokument vypracovaný vo Word 2007 (2010) (*.docx) podľa novej smernice UMB pre  záverečné práce – je TU (piataci teoretická časť diplomovej práce, štvrtáci ich Bc práca). Vypracovaný dokument musí obsahovať : štruktúru dokumentu, automaticky generovaný obsah, predné strany DP či BC, citácie literatúry a bibliografie urobené vo Word 2007 (2010), viacúrovňové číslovanie, automatické číslovanie obrázkov a tabuliek.  A musí tam byť jedna strana A4 na „kant“ (napríkald s obrázkom, ostatné môžu byť „normálne“.  doplnenie zadania : text musí obsahovať aj spracované odkazy a bibliografiu vytvorenú vo  Word 2007.

Môj pes AXO

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na Môj pes AXO)

Môj pes AXO

E201BI Literatúra

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Literatúra)

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:

 • študijný materiál : TU (9. kapitola z knihy POUR,2009), TU (14. kapitola z knihy POUR,2009)
 • slajdy TU (9. kapitola z knihy POUR,2009), TU (14. kapitola z knihy POUR,2009)

Literatúra:

1.       Lacko,Ľ.: Business Intelligence v SQL Serveru 2005. Computer Press, Brno, 2006. ISBN: 80-251-1110-5

2.      Zapawa, T.: Microsoft Excel. Získavaní, analýza a prezentace dat. Computer Press, Brno, 2007. ISBN: 978-80-251-1535-0

3.      Novotný,O., Pour,J., Slánský,D.: Business Intelligence. Grada, Praha, 2005. ISBN: 80-247-1094-3

4.      Beautiful Data.Ed.T.Segaran,J.Hammerbacher, O’Reilly, 2009.ISBN: 978-0-596-15711-1.

E201BI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

  1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod. Dve absencie sú povolené len s oznámením o neprítomnosti. Ďalšie absencie treba ospravedlniť aj s uvedením dôvodu – vyučujúci zváži ich relevantnosť.   

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.    po dohode s doc. Pančíkom

3.Seminárne práce. Seminárne práce budú napísané ako elektronický dokument WORD (pdf) a prezentácie bude ako elektronický dokument Powerpoint. Rozsah ústnej prezentácie je do 15 minút, písomná forma elektronického dokumentu má mať rozumný rozsah (10 – 15 strán). Štruktúra seminárnej práce je úvod o čom budeme hovoriť, jadro práce, záver o čom sme hovorili a čo je podstatné na tom. Seminárne práce sa spracúvavajú podľa smernice UMB č.12/2011  UMB TU Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokument word .doc a prezentáciu .ppt) pošle  študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  BI_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je  BI_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip 

 4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce. Hodnotí sa aktivita poslucháčov a reakcie prednášajúceho.

5. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  BI_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

6. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete. 

Študijné povinnosti a ich hodnotenie

Študijná povinnosť    
dochádzka a aktívna účasť na seminári                          20bodov                                                        seminárna práca           50 bodovZáverečný test (kniha POUR,2009, kap.9. a kap 14.)  30bodov     
Spolu 100bodov

E201BI Zadanie seminárnych prác

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Zadanie seminárnych prác)
 • SEM12:
  • záverečný test a vyhodnotenie semestra
  • Bc. Bukovinská (IŠP – nepríde) – „Nástroje BI ORACLE“
  • Bc. Černická – „Nástroje BI SAP“
  • Bc. ŠEBEŇOVÁ – „Nástroje BI SAS“
 • SEM9:
  • Bc. Okál – spôsoby detekcie podvodov s DPH s využitím dataminingu
  • Bc. Šebíková – Čo je WEB 2.0 a aký má význam vo verejnom sektore  (Piovarči, 2011)
 • SEM8 : – podvody s DPH
  • Bc. Hofer – mechanizmy podvodov s DPH (ako na to :-))
  • Bc. Krajčíková – aktuálny stav podvodov s DPH v SR a EÚ
 • SEM7: – datamining vo firme
  • Bc. Danielis Datamining v TCOM, analýza CHURN-u, SAS  (Spišiak, 2010 )
  • Bc. vypadlo mi meno   Kapitálové trhy, Predikcia časových radov v praxi, SAS  (Lenárt,2010)
 • SEM6:  – datamining v banke
 • SEM5:  – free náastroje pre datamining
 • SEM4: – datamining v poisťovni
  • Bc.Turčanová  Modelovanie správania sa klienta poisťovne SAS (Hujíková,2009)
  • Bc.Hnilicová  Modelovanie správania sa klienta poisťovne WEKA (Veljačiková, 2011)
 • SEM3:
 • SEM2:
  • Bc.Kratoňová Transformačné služby v MS SQL Server 2008 (zdroj: TU)
  • Bc. Celerová Architektúra datového skladu (zdroj: TU)
 • SEM1 : nebol

E201MIS Literatúra

19 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP - (Komentáre vypnuté na E201MIS Literatúra)
 1. Oppel, A.  : Databáze bez predchozích znalostí, Computer Press, 2006, ISBN : 80-251-1199-7 (problematika úvodu do databáz, MS Access –  vzorová databáza Northwind, formulárové dotazy) k dispozícii sú 3 kapitoly :
  1. 1. Základy databáz TU
  2. 2.Súčasti relačnej databáze TU
  3. 3. Formulárové dotazy nad databázou TU
 2.  Vzorové diplomové práce :
  1. BC_CIPKALA_2011_datamining_v_banke_WEKA.pdf
  2. BC_KRKOSOVA_2011_Datamining_RapidMIner.pdf
  3. DP_KECERA_2011_Automated_Trading_System.pdf
  4. DP_PIOVARCI_2011_WEB_2.0.pdf
  5. DP_SIPKOVSKY_2011_Funkcnost_webu_VS.pdf
  6. DP_VELJACIKOVA_2011_Modelovanie_Klienta_WEKA.pdf
 3. Vzorová databáza pre ACCESS Nortwhwind TU , jej verzia pre MS SQL Server 2008  v SQL kóde TU , štruktúra vzorovej databázy AdventureWorks v HTML TU a VISIO TU
 4. kiha ZAPAWA CZ TU – kniha pre excel 2003 a DB Northwind na Access-e
 5. kniha ZAPAWA CZ kódy TU
 6. kniha ZAPAWA ENG TU – kniha pre excel 2007 a DB Adventure Works na MS SQL Serveri  
 7. kniha ZAPAWA ENG kódy TU
 8. Údaje –  šírenie hepatitídy v SR TU  

E201MIS Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

19 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP - (Komentáre vypnuté na E201MIS Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod. Dve absencie sú povolené len s oznámením o neprítomnosti. Ďalšie absencie treba ospravedlniť aj s uvedením dôvodu – vyučujúci zváži ich relevantnosť.

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.    po dohode s doc. Pančíkom

3.Seminárne práce. Teoretické seminárne práce budú napísané ako elektronický dokument WORD (pdf) a prezentácie bude ako elektronický dokument Powerpoint. Rozsah ústnej prezentácie je do 15 minút, písomná forma elektronického dokumentu má mať rozumný rozsah (10 – 15 strán). Štruktúra seminárnej práce je úvod o čom budeme hovoriť, jadro práce, záver o čom sme hovorili a čo je podstatné na tom. Seminárne práce sa spracúvavajú podľa smernice UMB č.12/2011  UMB TU Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokument word .doc a prezentáciu .ppt) pošle  študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip 

Praktické seminárne práce budú obsahovať dokument Word a príslušné projektové súbory podľa dohody. Nebudú obsahovať dokument Powerpoint

4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce. Hodnotí sa aktivita poslucháčov a reakcie prednášajúceho.

5. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

6. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete.

Študijné povinnosti a ich hodnotenie :

1. Vypracovanie teoretickej seminárnej práce z oblasti analýzy údajov a dataminingu (vlastný výber alebo spracovanie hotovej diplomovej práce – texty budú k dispozícii) – prezentácia pred kolegami. Treba si vybrať si jednu tému z tém vypísaných na stránke TU alebo témy uvedené v Literatúre TU .Hodnotenie :   50 bodov zo 100 bodov. 

Praktická seminárna práca :  

 • V 1. časti analyzovať vzorovú databázu  Northwind v Acesse 2010 (2007) pomocou niekoľkých dotazov a to isté urobiť vo forme views pre MS SQL Server 2008 EE (prostredie MSSQL2008MS). Popísať to v kap.1 seminárnej práce (viď. vzor Papalová), dodať súbor v Access (viď. Papalová), dodať views ako súbory (minimálne ako views  vygenerovaný SQL kód). Vzory seminárnych prác sú na FTP : vzorové seminárne práce na FTP : data.soft1.sk,  adresár PREDMETY\ADM1 súbory 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip a dá sa stiahnuť v zmenšenej podobe TU
 • V časti 2. analyzovať vzorovú databázu AdventureWorks – jej jednu časť (použiť model DB ADW na FTP : PREDMETY/ADM1/AdventureWorks/AdvWorksOLTPSchemaHTML/) (tabuľky, dátové typy, väzby medzi tabuľkami) a navrhnúť možné typy analýz. Použiť vzor z Views pre danú databázu.
 • bod 3.  kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views z  DB NorthwindCS a AdventureWOrks
 • Hodnotenie : 50 bodov zo 100 bodov
 •  Termín : skúškové obdobie
Tento obsah bol zaradený v Manažérske informačné