E201BI Zadanie seminárnych prác

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence
 • SEM12:
  • záverečný test a vyhodnotenie semestra
  • Bc. Bukovinská (IŠP – nepríde) – „Nástroje BI ORACLE“
  • Bc. Černická – „Nástroje BI SAP“
  • Bc. ŠEBEŇOVÁ – „Nástroje BI SAS“
 • SEM9:
  • Bc. Okál – spôsoby detekcie podvodov s DPH s využitím dataminingu
  • Bc. Šebíková – Čo je WEB 2.0 a aký má význam vo verejnom sektore  (Piovarči, 2011)
 • SEM8 : – podvody s DPH
  • Bc. Hofer – mechanizmy podvodov s DPH (ako na to :-))
  • Bc. Krajčíková – aktuálny stav podvodov s DPH v SR a EÚ
 • SEM7: – datamining vo firme
  • Bc. Danielis Datamining v TCOM, analýza CHURN-u, SAS  (Spišiak, 2010 )
  • Bc. vypadlo mi meno   Kapitálové trhy, Predikcia časových radov v praxi, SAS  (Lenárt,2010)
 • SEM6:  – datamining v banke
 • SEM5:  – free náastroje pre datamining
 • SEM4: – datamining v poisťovni
  • Bc.Turčanová  Modelovanie správania sa klienta poisťovne SAS (Hujíková,2009)
  • Bc.Hnilicová  Modelovanie správania sa klienta poisťovne WEKA (Veljačiková, 2011)
 • SEM3:
 • SEM2:
  • Bc.Kratoňová Transformačné služby v MS SQL Server 2008 (zdroj: TU)
  • Bc. Celerová Architektúra datového skladu (zdroj: TU)
 • SEM1 : nebol

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.