E201IPM1 Plán seminárov a Denník

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov

 

SEM13 12.12.2011:

 • seminár sa neuskutoční , individuálne konzultácie v čase 12,00-14,30

SEM12 5.12.2011 :

 • EXCEL :  ako vyzerá programovanie v jazyku VBA a diplomovka P.Kuceja o reštrukturalizácii lízingových splátok (automatizácia v Office Excel = skrátenie vybavenia klienta o 50 minút , počet klientov bol viac ako 3500 – aj na to je dobré VBA )

SEM11 28.11.2011 :

 • EXCEL :  makrá, programovanie makier  a na čo je to dobré ?

SEM10 21.11.2011:

 • samostatná práca na riešení úloh – zospovedali sme si otázku či dokážeme urobiť seminárnu prácu. Hodnoteie A dostanú tí čo vymyslia nejaký dotaz v Accesse a hodnotenei B čo ho preberú zo vzorových seminárnych prác  

SEM9 14.11.2011:  

 • Microsoft  Querry v Exceli a práca s ním
 • Načítanie údajov z Accessu do Excelu pomocu dotazu vytvorenom v MS uerry

SEM8 7.11.2011: 

 • pokračovanie:  kontigenčné tabuľky
 • načítanie údajov do Ecelu z externého textového súboru
 • vytvorenie zdroja údajov z databáze Access

SEM7 31.10.2011:

 • rektorské voľno

SEM6 25.10.2011:

 • práca s MS SQL Serverom, spúšťanie views, vytvorenie dátového zdroja   
 • kontigenčné tabuľky v EXCEL-i (analýza získaných údajov z MS SQl servera a analýza hepatitídy – manažérska otázka, kto je špinavší ? dievčatá alebo chlapci ? )

SEM5 18.10.2011:  

 • nešli všetky počítače
 • ukážky práce s relačnou databázou (použili sme ACCESS a vzorovú databázu Northwind , viď. literatúra), čo je databáza je v kap.1, Oppel a čo je relačná databáza je v kap.2 Oppel
 • robili sme formulárové dotazy podľa knihy OPPEL, kap.3. Záverom sme vytvorili agregovaný sumár objednávok z jednotlivých krajín
 •  domáca úloha : odskúšať si tvorbu dotazov z access databáze podľa kap.3 Oppel doma

SEM4 11.10.2011:

 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • stránka s aplikáciami na USB kľúč http://portableapps.com/
 • práca s IRFANVIEW (program na prezeranie obrázkov a manipuláciu s nimi)a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM3 3.10.2011:

 • AGENDA : Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie
 • AGENDA : reklamovali sme chybne nainštalovaný WORD2010 (nefunguje štýl bibliografií ISO690) a chýbajúci program  Visio
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010
 • automatické generovanie obsahu vo Word 2010
 • vytvorenie bibliografického odkazu vo Word 2010 (pracujeme s prenosom bibliografickych uúdajov z DP KULAVJAK)
 • vytvorenie automatického zoznamu literatúry
 • pokračovanie vo vytváraní bibliograf odkazov na citácie a parafrázy
 • bibliograf odkazy z internetovských zdrojov

SEM2  :

 • zaslanie kontaktných emailov – vysvetlenie princípu práce webemailu MS Exange
 • osobný blogovací redakčný systém WordPress a práca s ním
 • vytvorenie textového súboru (plain text), vysvetlenie rozdielu medzi binárnymi a textovými súbormi, práca v editore a vo „viewri“ Total Commander-u,
 • vysvetlenie významu štandardizácie pre spoločnosť, štandardizácia v informatizácii  typu súborov pre verejnú správu : http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s , zvlášť dokument http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_a_prilohy_2010-312/7431c
 • oboznámenie sa s existenciou normy pre záverečné práce na UMB

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.