E201IPM1 Zadanie seminárnych prác

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov

1.časť – Štruktúrovaný dokument vypracovaný vo Word 2007 (2010) (*.docx) podľa novej smernice UMB pre  záverečné práce – je TU (piataci teoretická časť diplomovej práce, štvrtáci ich Bc práca). Vypracovaný dokument musí obsahovať : štruktúru dokumentu, automaticky generovaný obsah, predné strany DP či BC, citácie literatúry a bibliografie urobené vo Word 2007 (2010), viacúrovňové číslovanie, automatické číslovanie obrázkov a tabuliek.  A musí tam byť jedna strana A4 na „kant“ (napríkald s obrázkom, ostatné môžu byť „normálne“.  doplnenie zadania : text musí obsahovať aj spracované odkazy a bibliografiu vytvorenú vo  Word 2007.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.