E201MIS Literatúra

19 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP
 1. Oppel, A.  : Databáze bez predchozích znalostí, Computer Press, 2006, ISBN : 80-251-1199-7 (problematika úvodu do databáz, MS Access –  vzorová databáza Northwind, formulárové dotazy) k dispozícii sú 3 kapitoly :
  1. 1. Základy databáz TU
  2. 2.Súčasti relačnej databáze TU
  3. 3. Formulárové dotazy nad databázou TU
 2.  Vzorové diplomové práce :
  1. BC_CIPKALA_2011_datamining_v_banke_WEKA.pdf
  2. BC_KRKOSOVA_2011_Datamining_RapidMIner.pdf
  3. DP_KECERA_2011_Automated_Trading_System.pdf
  4. DP_PIOVARCI_2011_WEB_2.0.pdf
  5. DP_SIPKOVSKY_2011_Funkcnost_webu_VS.pdf
  6. DP_VELJACIKOVA_2011_Modelovanie_Klienta_WEKA.pdf
 3. Vzorová databáza pre ACCESS Nortwhwind TU , jej verzia pre MS SQL Server 2008  v SQL kóde TU , štruktúra vzorovej databázy AdventureWorks v HTML TU a VISIO TU
 4. kiha ZAPAWA CZ TU – kniha pre excel 2003 a DB Northwind na Access-e
 5. kniha ZAPAWA CZ kódy TU
 6. kniha ZAPAWA ENG TU – kniha pre excel 2007 a DB Adventure Works na MS SQL Serveri  
 7. kniha ZAPAWA ENG kódy TU
 8. Údaje –  šírenie hepatitídy v SR TU  

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.