E201MIS Zadanie seminárnych prác

26 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP

1. Vypracovanie teoretickej seminárnej práce z oblasti analýzy údajov a dataminingu (vlastný výber alebo spracovanie hotovej diplomovej práce – texty budú k dispozícii) – prezentácia pred kolegami. Treba si vybrať si jednu tému z tém vypísaných na stránke TU alebo témy uvedené v Literatúre TU

  • Hodnotenie :   50 bodov zo 100 bodov.
  •  Termín : v priebehu semestra. 
  • SEM4 : M.Sarvaš – Modelovanie v poisťovni
  • SEM5 : L.BARNOVÁ – WEKA datamining
  • SEM6 :
  • SEM7 :
  • SEM8 :

 

2. Praktická seminárna práca z preberaného učiva (napríklad: 1. časť formulárové a SQL dotazy zo vzorových databáz, 2. časť analýza údajov pomocou kontigenčných tabuliek v Exceli, 3. časť vytvorenie a analýza vlastnej OLAP kocky či vypracovanie vlastného makara vo VBA pre Excel )   

  • Hodnotenie : 50 bodov zo 100 bodov
  •  Termín : skúškové obdobie

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.