IoT_Otvorene_Otazky_SR2023-24

1 decembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 1. Q: Čo je informácia ?  A: SLAJD 2, [1]
 2. Q: Čo je komunikácia ?  A: SLAJD 3, [1]
 3. Q:  Čo sú údaje ? A: SLAJD 4, [1]
 4. Q:  Čo je znalosť ? A: SLAJD 5, [1]
 5. Q: Čo je informačný systém ? A: SLAJD 6, [1]
 6. Q:  Čo je podnikový  informačný systém ? A: SLAJD 7, [1]
 7. Q: Popíšte 3 vrstvovú architektúru IoT A: SLAJD 24, [1]
 8. Q: Obrázkom popíšte 4 vrstvovú architektúru IoT A: SLAJD 26, [1]
 9. Q: Čo má na starosti v 4 vrstvovej architektúre HARDVÉROVÁ VRSTVA  A: SLAJD 27-28, [1]
 10. Q: Čo má na starosti v 4 vrstvovej architektúre komunikačná vrstva EDGE  A: SLAJD 29-30, [1]
 11. Q: Čo má na starosti v 4 vrstvovej architektúre analytická vrstva A: SLAJD 31-32, [1]
 12. Q: Čo má na starosti v 4 vrstvovej architektúre aplikačná vrstva A: SLAJD 33, [1]

[1] prezentacia 231020 Predmet Internet_Veci kniha JAKAB kap.1 ver.C.pptX

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.