JAVA7 kap 4. možné otázky na praktickú skúšku

3 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování

Otázky ku  kap. 4

UkazkaTridyNapoveda.java, str.143

  1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaTridyNapoveda.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
  2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
  3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
  4. Vysvetlite dôvod použitia nekonečnej slučky pomocu for – vysvetlite celkový  tok programu v metóde main()
  5. Vysvetlite význam a funkciu  výrazu  v podmienke WHILE   ( !objNapoveda.jePlatny(volba) )
  6. Opíšte triedu nápoveda – vysvetlite funkcie jej metód (návratová hodnota, názov, parametre)
  7. Vysvetlite význam a funkciu výrazu v IF (zn < ‚1‘ | zn > ‚7‘ & zn != ‚k‘) v metóde jePlatny()

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.